PROCEDURI

ELABORAREA SI CODIFICAREA PROCEDURILOR

CERCETAREA DISCIPLINARA

SEMNALAREA NEREGULARITATILOR

INTOCMIRE, ACTUALIZARE SI APROBARE FISE DE POST

FUNCTII SENSIBILE

EVALUAREA PERFORMANTELOR ANGAJATILOR

DETERMINAREA NEVOILOR DE INSTRUIRE SI FORMARE PROFESIONALA A PERSONALULUI

ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE

DELEGAREA DE COMPETENTA

IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR

PLANIFICAREA RESURESLOR IN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR

COORDONAREA ACTIVITATILOR IN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR

MONITORIZAREA PERFORMANTELOR

MANAGEMENTUL RISCULUI

INTOCMIREA CERERILOR DE CONCEDIU DE ODIHNA

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI

PROMOVARE PERSONAL

ACTIVITATEA IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA

ACTIVITATEA PSI

CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

INTOCMIREA REGISTRULUI INVENTAR

INTOCMIREA REGISTRULUI JURNAL

INTOCMIREA REGISTRULUI CARTEA MARE

OPERATIUNI DE CASA

REALIZAREA ACTIVITATILOR DE INVENTARIERE

SUPRAVEGHEREA ACTIVITATILOR

CONTINUITATEA ACTIVITATII

CIRCUITUL INFORMATIILOR SI DOCUMENTELOR

COMUNICAREA

ARHIVAREA DOCUMENTELOR

CORESPONDENTA

ACCESUL LA RESURSE

RAPORTAREA CONTABILA SI FINANCIARA

VERIFICAREA SI EVALUAREA CONTROLULUI

MISIUNEA DE ASIGURARE ETAPA I - PREGATIREA MISIUNII DE ASIGURARE - ELABORAREA ORDINULUI DE SERVICIU

MISIUNEA DE ASIGURARE ETAPA I - PREGATIREA MISIUNII DE ASIGURARE - ELABORAREA DECLARATIEI DE INDEPENDENTA

MISIUNEA DE ASIGURARE ETAPA I - PREGATIREA MISIUNII DE ASIGURARE - ELABORAREA NOTIFICARII PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

MISIUNEA DE ASIGURARE ETAPA I - PREGATIREA MISIUNII DE ASIGURARE - SEDINTA DE DESCHIDERE A MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

MISIUNEA DE ASIGURARE ETAPA I - PREGATIREA MISIUNII DE ASIGURARE - CONSTITUIREA/ACTUALIZAREA DOSARULUI PERMANENT

MISIUNEA DE ASIGURARE ETAPA I - PREGATIREA MISIUNII DE ASIGURARE - PRELUCRAREA SI DOCUMENTAREA INFORMATIILOR

PROCEDURA OPERATIONALA SPECIFICA PRIVIND INTOCMIREA PLANULUI DE RESTAURARE A BUNURILOR CULTURALE MOBILE