EXPOZITII

ARHIVA

VINDECĂRI MIRACULOASE -

NICOLAE VERMONT (1866- 1932)

DEZVĂLUIRI DESPRE PICTORI ȘI PICTURA LOR PRIN PRISMA RESTAURARII

La 85 de ani de la moartea pictorului Nicolae Vermont şi 151 de la naşterea sa, 8 lucrări din patrimoniul Pinacotecii Municipiului București care punctează momente din creaţia sa de la începuturi până la maturitate, cercetate şi restaurate în Laboratorul de restaurare pictură al Muzeului Municipiului Bucureşti, fac obiectul expoziţiei ”Nicolae Vermont” din luna iunie a anului 2017.

Prin cercetarea de laborator o parte din cele „ascunse”/ neştiute pot fi acum văzute. Expoziția ”Nicolae Vermont” din cadrul proiectului ”Vindecări miraculoase” își propune să aducă în atenţia iubitorilor de artă picturi ale unui mare artist care s-a format....

Citeste mai mult

ZEIȚE ȘI ȘAMANI ÎN

 CREDINȚELE STRĂVECHI.

PLASTICA ANTROPO-ZOOMORFĂ

– DE LA ARTĂ LA IDENTITATE

După restaurarea Casei Filipescu-Cesianu din Calea Victoriei, unul dintre obiectivele proiectului a fost acela de a organiza în cea mai mare parte a sălilor, un spațiu expozițional modern și interesant pentru publicul bucureștean și nu numai.

 

Tematica expoziției ”Zeițe și șamani în credințele străvechi. Plastica antropo-zoomorfă – de la artă la identitate” a fost influențată de structura Colecției de Arheologie a Muzeului Municipului București, care deține o impresionantă varietate de figurine antropomorfe și zoomorfe, cea mai mare parte fiind .......

Citeste mai mult

A PATRA EDIȚIE A SALONULUI BD - POVEȘTI DIN BUCUREȘTI ÎN BENZI DESENATE

Muzeul Municipiului București organizează în perioada 7 iunie – 30 august 2017 cea de-a patra ediție a Salonului BD - Povești din București în Benzi Desenate, în mansarda Casei Filipescu – Cesianu (Calea Victoriei nr. 151).

 

În acest an vă invităm să descoperiți Bucureștiul de ieri și de azi azi, văzut prin ochii elevilor de la liceele cu predare în limba engleză: American International School of Bucharest. Îndrumați de profesorii de desen, alături de Mihai I. Grăjdeanu și Mădălina Corina Diaconu, elevii vor participa la concursul „Povești din București în Benzi Desenate”. Astfel, cele mai bune ..

Citeste mai mult

,,O ISTORIE (NE) UITATĂ: MUZEUL CURTEA VECHE”

,,Ca istoric și arheolog medievist afirm, după o viață de cercetări, cu predilecție în București, că bulgărele de aur al Istoriei Capitalei sălășluiește în centrul de început al cetăților, al târgului comercial și meșteșugăresc, devenit oraș, a vieții ce a dăruit calitățile unei reședințe voievodale transmisă întregului popor drept Capitală a României.” Panait I. Panait

Expoziția „O istorie (ne)uitată: Muzeul Curtea Veche” este deschisă la Muzeul Municipiului București, în perioada 13 iunie – 20 august 2017.

 

 

Citeste mai mult

ÎN APROPIEREA SFINȚILOR.

FRESCELE MĂNĂSTIRII VĂCĂREȘTI DUPA 40 DE ANI

Pe o moșie de cumpărătură domnească primul domn fanariot Nicolae Mavrocordat a ridicat o mănăstire cu hramul Sfintei Treimi considerată o ,,capodoperă a artei sacre românești”. Se afla la sud-est de urbea bucureșteană, pe un întins câmp aflat pe dealul Văcăreștilor, parte din dealurile Bucureștilor. Era așezată pe un promontoriu, mai înalt cu circa 20 de metri față de luncă, fiind înconjurată la nord-nord-vest și sud-sud-est de mlaștini, bălți și arii inundabile întinse.

Pentru edificarea ,,sanctuarului monastic”, aflat la aproximativ 6 kilometri de oraș, Nicolae Vodă a desemnat în calitate de ispravnici pe boierii Manolache Rangavi Lambrino fost mare clucer, Matei Mogoșescu fost mare agă și Iane Scarlat Alevra mare cupar.

Citeste mai mult

EXPOZIȚIA INTERACTIVĂ „MAȘINILE LUI LEONARDO DA VINCI”

Descoperă invențiile și arta lui Leonardo da Vinci și surprinde o secvență din felul în care funcționează o minte strălucită. Muzeul Municipiului București vă invită la expoziția interactivă „Mașinile lui Leonardo da Vinci”, deschisă în perioada 18 mai – 24 septembrie 2017 la Palatul Suțu (parter), realizată cu sprijinul Societății ARANEUS din Polonia.

 

Vernisajul va avea loc în ziua de joi, 18 mai 2017, de la ora 19:00, cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor. Expoziția va putea fi vizitată și de Noaptea Muzeelor, în ziua de sâmbătă, 20 mai, cu program prelungit și intrare liberă.

Citeste mai mult

CASA FILIPESCU-CESIANU

 "MUZEUL VÂRSTELOR”

Muzeul Municipiului București pregătește Muzeul Vârstelor - povestea fiecăruia dintre noi, de la copilărie la senectute. Este primul proiect expozițional al unui muzeu cu profil de antropologie urbană din România.

Muzeul Vârstelor - de la copilărie la senectute este o poveste atât despre intimitate, cât și despre evoluția raporturilor dintre generații în ultimii trei sute de ani, pentru mediul urban românesc, având Bucureștiul drept studiu de caz.

Citeste mai mult

TIMPUL ORAŞULUI

Cum intri în Timpul Orașului tău?

 

Timpul. Nu are a face cât îl trăiești ci cum îl folosești pentru călătoriile tale în viață. Oamenii și locurile sunt doar pretexte pentru a te descoperi. Întîmplările sunt doar mărturisiri în mișcare ale gîndurilor tale pentru a te reinventa. Și dacă, din toate acestea se naște în final o poveste este semn că timpul tău își pierde răbdarea. Și trebuie să-i treci pragul.

Citeste mai mult

PINACOTECA BUCURESTIULUI

UN PROIECT INTERBELIC

După 26 de ani, Pinacoteca Municipiului București își redeschide colecțiile în fața publicului, oferind o retrospectivă a principalelor donații, Ioan Movilă si Filip Marin, precum și a celor mai reprezentative lucrări achiziționate în perioada interbelică. Muzeul Municipiului Bucuresti, deținătorul patrimoniului, a reînființat prin noul său ROF(2015), în cadrul Secției de Artă, Pinacoteca Municipiului București.

 

Gazda acestui eveniment va fi Palatul Suțu-sediul Muzeului Municipiului București, începând cu ziua de vineri, 29 iulie 2016.

Citeste mai mult

ARHIVA