INTERES PUBLIC

 • Informare privind prelucrarea datelor personale la Muzeul Municipiului București
 • HOTARARE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI
 • REGULAMENT INTERN DE ACORDARE A VOUCHERELOR DE VACANTA
 • TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE
 • ADRESA PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE OBIECTIVE PENTRU INSTITUTIA PUBLICA DE CULTURA DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI - MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA ORGANIZARII SI DESFASURARII PROCEDURII DE ANALIZARE A NOULUI PROIECT DE MANAGEMENT
 • TRANSPARENTA  VENITURILOR SALARIALE
 • ETAPE DE DESFASURARE A CONTRACTELOR DE SUPRAVEGHERE SI CERCETARE ARHEOLOGICA PREVENTIVA
 • MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI BUGET 2016
 • FURNIZARE DOTARI MOBILIER PENTRU FINALIZAREA PROIECTULUI „ CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI CONSERVARE OBSERVATOR ASTRONOMIC VASILE URSEANU”.
 • FURNIZARE DOTARI LUNETE PENTRU FINALIZAREA PROIECTULUI „ CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI CONSERVARE OBSERVATOR ASTRONOMIC VASILE URSEANU”.
 • FURNIZARE DOTARI TELESCOAPE PENTRU FINALIZAREA PROIECTULUI „ CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI CONSERVARE OBSERVATOR ASTRONOMIC VASILE URSEANU”.

ADRESA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI RAPORT DE ACTIVITATE MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI 2014

INVESTITII 2015

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015

REGULAMENT INTERN

ORGANIGRAMA, STATUL DE FUNCŢII ŞI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ AL PERSONALULUI MMB