ANUNTURI ADMINISTRATIVE

  • ETAPE DE DESFASURARE A CONTRACTELOR DE SUPRAVEGHERE SI CERCETARE ARHEOLOGICA PREVENTIVA
  • MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI BUGET 2016
  • FURNIZARE DOTARI MOBILIER PENTRU FINALIZAREA PROIECTULUI „ CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI CONSERVARE OBSERVATOR ASTRONOMIC VASILE URSEANU”.
  • FURNIZARE DOTARI LUNETE PENTRU FINALIZAREA PROIECTULUI „ CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI CONSERVARE OBSERVATOR ASTRONOMIC VASILE URSEANU”.
  • FURNIZARE DOTARI TELESCOAPE PENTRU FINALIZAREA PROIECTULUI „ CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI CONSERVARE OBSERVATOR ASTRONOMIC VASILE URSEANU”.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI

ADRESA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI RAPORT DE ACTIVITATE MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI 2014

INVESTITII 2015

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015

REGULAMENT INTERN

ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII

CODUL DE CONDUITĂ ŞI ETICĂ AL PERSONALULUI MMB