Biblioteca Muzeului Municipiului București

Istoricul Bibliotecii

Biblioteca Muzeului Municipiului București deține un valoros fond de publicații vechi și noi referitoare la istoria orașului, pus la dispoziție cercetătorilor și publicului larg de la 1 noiembrie 2017 într-un spațiu la rândul lui încărcat de istorie, în clădirea Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din Bulevardul Lascăr Catargiu, nr. 21.

Menționată documentar pentru prima dată în 1935, a fost concepută încă de la înființare ca o bibliotecă dedicată istoriei românilor, orașului București și împrejurimilor. Existența sa se datorează în mare măsură primului director al muzeului, medicul George Severeanu, care a fost și întâiul ei donator. Până în anul 2000, biblioteca a funcționat ca fond de documentare pentru personalul de specialitate și pentru colaboratorii externi implicați în cercetare. Din anul 2000 a fost deschisă publicului prin organizarea Sălii de lectură, revenindu-se la ideea de început a ctitorilor Muzeului Muncipiului București de a pune la dispoziția comunității informații, date și imagini referitoare la istoria orașului.

Biblioteca a funcționat în perioada interbelică în sediul muzeului din Casa Moruzi (Calea Victoriei, nr. 117), iar din 1956 până în toamna anului 2017 la Palatul Suțu (Bulevardul Ion C. Brătianu, nr. 2). Având statut de bibliotecă specializată, Biblioteca Muzeului Municipiului București nu oferă servicii de împrumut la domiciliu.

Consultarea publicațiilor se face gratuit în Sala de lectură, de luni până joi, între orele 09:00 – 15:00 (vineri închis). Cititorii au la dispoziție un fișier, care cuprinde Catalogul sistematic al publicațiilor existente în Sala de lectură și acces la fișierul electronic al titlurilor intrate în bibliotecă în anii 2015-2017.

Pentru copierea sau fotografierea publicațiilor de uz curent se percep următoarele taxe:
Taxa de copiere pagină A4 = 0.50 lei
Taxa de fotografiere = 10 lei/zi

Descrierea fondului

Fondul de publicaţii al Bibliotecii Muzeului Municipiului București s-a constituit și s-a dezvoltat de-a lungul timpului prin donaţii, achiziții și schimb interbibliotecar, cărora li s-au adăugat cărțile și revistele editate de muzeu. Cuprinde scrieri referitoare la istoria românilor, istoria orașului, relatări ale călătorilor străini în Țările Române, precum şi cărţi tipărite în Bucureşti în epoca medievală şi modernă.

De la un nucleu de circa 3000 de volume existente în 1949, în prezent biblioteca deține circa 53000 de unități bibliografice, reprezentând publicaţii monografice, publicații seriale și documente pe suport electronic. Acestea sunt organizate în Fondul de carte curentă, Fondul periodice, Fondul special și Fondul de carte veche și cu valoare bibliofilă, care cuprinde: manuscrise (sec. XVIII-XIX), carte străină veche (1560-1800), carte românească veche (1648-1830), carte cu valoare bibliofilă (1830-1900) şi periodice vechi româneşti (sec. XIX).

Biblioteca are o structură enciclopedică, cuprinzând lucrări din domenii variate (istorie, arheologie, antropologie, muzeologie, memorialistică, numismatică, artă, arhitectură, drept, geografie ș.a.). Numeroase exemplare conţin dedicații, precum și ex librisuri, care ne furnizează informaţii despre posesorii lor anteriori, printre care se numără personalități marcante ale vremii: banul Mihail Ghica, Nicolae Bălcescu, Cesar Bolliac, Al. Papiu-Ilarian, Constantin C. Brătianu, dr. George Severeanu, Dinu V. Rosetti, George D. Florescu, Gheorghe Tătărescu, monseniorul Vladimir Ghica ș.a.

Vă așteptăm în număr cât mai mare la sediul nostru din Bd. Lascăr Catargiu nr. 21.

no-photo
facebook-logo-square