PROGRAMUL ȘCOALA ALTFEL (18-22 APRILIE 2016)

Programul Școala Altfel (18-22 aprilie 2016), la care au participat, în regim de gratuitate, 1.350 elevi astfel: 830 la Palatul Suțu, 30 la Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck, 70 la Muzeul C.I. și C.C. Nottara, 340 la Muzeul Theodor Aman, 20 la Colecția de artă Ligia și Pompiliu Macovei și 60 la Muzeul George Severeanu.

Elevii care au frecventat Muzeul Municipiului București au provenit de la școlile și liceele:

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, Școala Mihai Botez, Școala nr. 114, Școala Gimnazială nr. 205, Școala Generală nr. 39, Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu”, Școala Generală „Vasile Alecsandri”, Școala Generală nr. 3, Școala Pictor „Nicolae Grigorescu”, Liceul Teoretic „Ion Barbu”, Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Școala Ruth, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, Școala Gimnazială nr. 206, Școala Generală „Titu Maiorescu”, Colegiul Național „Octav Onicescu”, Școala nr. 56, Școala nr. 78, Școala Gimnazială Ploșca, Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, Școala nr. 5, Școala Gimnazială nr. 5, Colegiul Național „Spiru Haret”, Școala nr. 3, Școala Gimnazială „Matei Basarab”, Colegiul Național „Ion Creangă”, Liceul Teoretic „George Călinescu”, Școala „Tudor Arghezi”, Liceul Teoretic „Ion Caragiale”, Grădinița Waldorf, Colegiul German „Goethe”.

Elevii clasei a IX-a de la Liceul Constantin Brâncoveanu, Școala Altfel 2016, Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck