Expoziția tematică „Universul restaurării ceramicii”, la Palatul Suțu

Din 20 septembrie 2024

EXPOZIȚIE TEMATICĂ LA PALATUL SUȚU

„Universul restaurării ceramicii”

Din cele mai vechi timpuri, până în zilele noastre ceramica a îmbrăcat diverse forme și a fost utilizată în scopuri diverse. Ceramica are un rol important de document istoric, fiind o sursă bogată de informații, ce vine în completarea poveștilor despre cultura, tehnologia și viața oamenilor din trecut, acolo unde izvoarele scrise au lipsit, dar în egală masură aceasta poate fi considerată și o adevărată operă de artă.

Ceramica însoțește istoria umanității fiind o împletire dintre meșteșug, artă și știință, care a evoluat de la obiectele simple din argilă, întărite în foc, la obiecte complexe, cu forme si întrebuințări diverse, confecționate prin diverse tehnici de prelucrare. Natura fragilă a ceramicii a micșorat în timp zestrea moștenită de la înaintași. Ceea ce a rămas întreg și ceea ce s-a putut restaura din fragmente poate fi contemplat în colecțiile expuse în muzeele din întreaga lume, constituind o permanentă sursă de cunoaștere. Prin formă, decor, culoare și textură, ceramica s-a dovedit a fi un document valoros și expresiv, capabil să ofere cunoștințe vaste despre nivelul tehnic de prelucrare a materialelor, gustul artistic, puterea de creație, credința, obiceiuri, mentalitatea sau organizarea socială din epocile respective.

Restaurarea obiectelor din ceramică presupune o muncă deosebit de  laborioasă  dacă luăm în considerare faptul că fiecare piesă în parte reprezintă un unicat. În laboratoarele de restaurare, ceramica ajunge în diferite faze de degradare, fapt ce duce la o cercetare amănunțită, în urma căruia se iau decizii privind metodele de restaurare și materialele folosite în procesul de restaurare. De la caz la caz, etapele de restaurare a ceramicii trebuiesc urmate pas cu pas, până când restaurarea este finalizată.

Procesul de restaurare debuteaza cu cercetarea micro și macroscopică, fotografierea în stadiul inițial și diagnosticarea. Urmează tratamentele uscate de îndepărtare a prafului sau altor depuneri grosiere, degresarea, îndepărtarea depunerilor de carbonați prin tratamente chimice, neutralizarea tratamentelor chimice, uscarea fragmentelor, identificarea fragmentelor, asamblarea cu adezivi compatibili, completarea  zonelor lacunare, finisarea acestora, integrare cromatică, conservarea finală. În timpul procesului de restaurare, în anumite faze ale etapelor de restaurare, se fotografiază intermediar, iar la final se fotografiază și se consemnează în documente specifice.

Muzeul Municipiului București deține un bogat patrimoniu din ceramică, aducând în atenția vizitatorilor creativitatea durabilă a omenirii și versatilitatea unui material umil modelat atât în obiecte practice cât și în superbe creații artistice, obiectele fiind în același timp și mărturii prețioase ale evoluției civilizației.

Mihaela Ciobanu, Expert restaurator