Simpozionul de Artă și Istoria Artei, Ediția a IV-a

Va urma din 12 noiembrie 2020

Simpozionul de Artă și Istoria Artei, Ediția a IV-a
Online, 12 noiembrie 2020, București

Tematică specifică: „De la impresionism la postmodernism. Definiții, concepte, teoretizări”.

Prin acest simpozion realizat în colaborare cu alte instituţii, Muzeul Municipiului Bucureşti îşi propune să pună la dispoziţia specialiştilor o platformă de prezentare a ultimelor cercetări din domeniu, să faciliteze comunicarea istoricilor de artă și specialiștilor activi în domeniul artistic la nivel naţional şi internaţional şi să problematizeze teme de actualitate, inclusiv din domeniul conservării și restaurării.

Lucrările simpozionului se vor organiza on line, pe data de 12 noiembrie 2020, începând cu ora 09.30. La acest simpozion sunt invitați să asiste toți cei care doresc să audieze prelegerile. Participarea se face pe baza unei înscrieri prealabile printr-un email transmis la adresa pinacoteca@muzeulbucurestiului.ro. Detaliile legate de participarea on-line vor fi comunicate ulterior, în funcție de câte persoane se vor înscrie pentru a susține prelegeri.

Sunt acceptate prezentări care reflectă activitatea teoreticienilor, istoricilor, criticilor de artă, curatorilor, conservatorilor, restauratorilor, precum şi cea a artiştilor-creatori, consacraţi sau aflaţi la debutul carierei artistice.

Se pot aborda teme legate de ceea ce a însemnat impresionismul pentru istoria artei universale, cum a pătruns acesta în spațiul românesc, artiști influențați de impresionism și subiectele abordate de aceștia, cercetări legate de dezvoltarea artei în România, de la începutul secolului al XIX-lea, în secolul al XX-lea și până în prezent, abordând teme despre ce înseamnă modern, postmodern sau contemporan etc. Prezentările se vor susține, la alegere, în limba română sau în limba engleză, însă rezumatele vor fi bilingve.

TERMENUL LIMITĂ pentru înscriere și trimiterea rezumatelor este 16 octombrie 2020.

Selecția va fi realizată de către Consiliul Ştiințific al Simpozionului. Comunicarea susţinută în cadrul Simpozionului va fi publicată în Revista de Artă şi Istoria Artei a Muzeului Municipiului Bucureşti, numărul III.

Revista de Artă și Istoria Artei este un ambiţios proiect editorial. Aceasta este menită să valorifice, prin publicare, cercetarea în domeniul teoriei artei, istoriei artei româneşti/universale și restaurării patrimoniului. Astfel, Muzeul Municipiului București va solicita contribuţii pentru publicarea celui de-al treilea număr al Revistei ce se dorește a deveni un spațiu de dezbatere ştiinţifică pus la dispoziția specialiştilor, deschis unui spectru larg de abordări, metode şi perspective, pentru studii ce valorifică cercetările din domeniile mai sus enunţate.