PATRIMONIUL MUZEAL – INSTRUMENT DE ÎNVĂŢARE (2015)

Muzeul Municipiului Bucureşti a fost partener al proiectului cu conținut cultural-educativ intitulat Patrimoniul muzeal – instrument de învăţare, derulat în colaborare cu Global Mindscape, Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu şi Institutul de Știinţe ale Educaţiei. Proiectul Patrimoniul muzeal – instrument de învăţare s-a desfăşurat în perioada octombrie-noiembrie 2015 şi a fost cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul a venit în completarea „Caravanei Muzeelor”, continuând demersurile de punere în valoare a domeniului muzeal din perspectiva copiilor.

Noutatea abordării în cadrul proiectului Patrimoniul muzeal – instrument de învăţare a fost oferită de inversarea raportului practicat în general: activităţile educative propuse de către muzee au fost iniţiate pornind de la disciplinele studiate la şcoală, nu de la tipul de patrimoniu caracteristic. Astfel, s-au avut în vedere următoarele discipline:

– Științe ale Naturii – din aria curriculară ”Matematică și Științe ale Naturii” pentru clasele I-IV;

– Biologie pentru clasa a V-a și Chimie pentru clasa a VII-a – din aria curriculară ”Matematică și Științe ale Naturii”.

Iniţiativa s-a adresat în special grupurilor organizate de copii din ciclul primar şi gimnazial, precum şi cadrelor didactice. Orele de şcoală la muzeu s-au desfăşurat în prima parte a lunii octombrie 2015 la Complexul Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu, la Muzeul Theodor Aman, la Palatul Suţu şi la Muzeul Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu Storck. La activităţile cu copiii s-au înregistrat aproximativ 120 participanţi, dintre care aproximativ 90 la sediile MMB.

În cadrul proiectului, cadrele didactice din Bucureşti şi Sibiu au fost invitate să participe la două workshop-uri, al căror scop a fost prezentarea proiectului și transmiterea unor informații și materiale suport privind modul în care muzeul poate fi folosit drept spațiu creativ și atrăgător pentru lecțiile de școală.

Workshop-urile s-au desfășurat în zilele de 12 și 14 noiembrie 2015.

Colaborarea dintre specialiştii în educaţie școlară, cadrele didactice şi specialiştii în educaţie muzeală s-a concretizat prin realizarea unor kituri educative.

Varianta electronică a kitului educativ al Muzeului Municipiului București este disponibilă aici:

Ora de scoala la muzeu 2015_Muzeul Municipiului Bucuresti