Patrimoniul merge la școală

Fiecare proiect pe care Asociația Da’DeCe l-a construit în colaborare cu Muzeul Municipiului București a adus împreună copii, obiecte de artă, elemente sau clădiri de patrimoniu, principii ale educației muzeale, artiști, educatori muzeali, teme importante pentru cei implicați, joacă și creativitate. Prin tot ceea ce facem, ne dorim să dăm o mână de ajutor la împrietenirea muzeelor și a spațiilor culturale românești cu publicul cel mai tânăr valorificând ceea ce învățăm în permanență, experimentând lucruri noi, fiind mereu în contact cu copiii și testând împreună cu ei limitele educației muzeale.

În anul 2022, Asociația Da’DeCe continuă realizarea de resurse didactice pentru învățători, în cadrul unui nou proiect – Patrimoniul merge la școală – realizat împreună cu Muzeul Municipiului București.

În cadrul unei echipe multidisciplinare s-au creat mai multe kituri pedagogice bazate pe patrimoniul Muzeului Theodor Aman, Muzeului de Artă Populară dr. Nicolae Minovici și Colecției de Artă Ligia și Pompiliu Macovei. Gândite interdisciplinar și integrat, acestea sprijină procesele didactice în conformitate cu programele școlare. Fiecare kit este compus din diverse lecții, fișe de activități pentru elevi, materiale video educaționale, care să stimuleze discuțiile între elevi pornind de la colecțiile celor trei muzee MMB. Activitățile educaționale propuse sunt asociate în principal cu discipline din ciclul primar: „Dezvoltare personală”, „Arte vizuale și abilități practice” și „Muzică și mișcare”. Ele valorifică patrimoniul MMB pentru a permite ca acesta să devină materie primă pentru parcurgerea curriculei școlare pentru disciplinele respective, dar pot fi adaptate și pentru alte discipline, cum a fi „Istorie” sau „Educație civică. Materialele realizate pot fi utilizate la școală, acasă sau la muzeu.

Doriți să vă implicați elevii în activități culturale, dar nu aveți timp pentru proiecte extrașcolare? Sau poate aveți nevoie doar de puțină inspirație pentru lecțiile planificate deja?

Asociația Da’DeCe, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, vă oferă o serie de kituri pedagogice concepute în acord cu programele școlare, dar și cu principiile educației muzeale.

Kiturile create pot fi folosite imediat, fără o pregătire suplimentară, deoarece au fost concepute cu grijă în echipe multidisciplinare alcătuite din învățători, educatori muzeali, muzeografi, istorici și copii.

Fiecare kit conține planuri de lecții și diverse tipuri de fișe de activități, precum și materiale video educaționale care le permit copiilor să-și însușească diverse cunoștințe și să își dezvolte competențele prevăzute în programele școlare. În același timp, copiii înțeleg mai bine istoria Bucureștiului și se familiarizează cu patrimoniul cultural.

Cum? Kiturile sunt structurate astfel încât să se plieze cât mai bine pe programele școlare.

Unde? Activitățile pot fi realizate la școală, acasă sau la muzeu.

Cât timp? Activitățile propuse pot dura între 10 și 40 de minute.

Descoperiți lecțiile și materialele educaționale care vi se potrivesc cel mai bine!

ISTORIE

Călătorie în timp la Palatul Suțu (clasa a 4-a)

Acest kit conține șapte planuri de lecție cu fișe de activități integrate, precum și șase fișe de obiect independente cu activități de descoperire a colecțiilor bogate ale Palatului Suțu și a istoriei medievale a țărilor românești.

Pe urmele istoriei la Muzeul Severeanu (clasa a 4-a)

Acest kit propune patru lecții diferite privind istoria Antică, dar și despre colecții și colecționari, pornind de la patrimoniul Muzeului George Severeanu.

EDUCAȚIE CIVICĂ

Despre educație civică la Muzeul Vârstelor (clasele a 3-a și a 4-a)

Acest kit conține șase planuri de lecție și șase fișe de activități independente inspirate de colecțiile și tematica Muzeului Vârstelor din București în legătură cu teme diverse din programele de „Educație civică”.

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

Muzeul premiant / Muzeul Theodor Aman (clasele pregătitoare – a 4-a)

Muzeul Theodor Aman are ascunse în el multe mesaje secrete. O parte dintre aceste secrete țin de simbolistica muzicii. Lecția Ritm și armonie la muzeu poate fi structurată în funcție de nevoile și timpul dumneavoastră și cuprinde: o fișă pregătitoare a vizitei la muzeu, o fișă pregătitoare a activităților la clasă, o fișă despre obiectele din patrimoniul Muzeului Theodor Aman, o fișă cu competențele vizate în lecție, mai multe fișe de activități integrate pe care vor lucra direct elevii la clasă, o serie de activități propuse a fi realizate sub îndrumarea profesorului și planșe cu imaginile obiectelor de patrimoniu.

Limbajul formelor în arta tradițională la Muzeul Nicolae Minovici (clasele pregătitoare – a 4-a)

Kitul este alcătuit din modele de activități integrate de desfășurat în clasă, la muzeu sau acasă, pentru disciplinele MM, AVAP și DP. Ele cuprind fișe de patrimoniu și de activități, planșe cu fotografii ale obiectelor de patrimoniu și o fișă pregătitoare cu sugestii și recomandări pentru învățători, ca să poată aborda mai ușor relația cu muzeul.

VIAȚA DE ARTIST – MATERIALE VIDEO

Acest kit propune șase materiale video (de câte 2-5 min.) care prilejuiesc copiilor discuții pe marginea următoarelor subiecte: De unde vine inspirația artiștilor?; Cum arată atelierele artiștilor?; Arta este muncă?; Meșteșugarii sunt artiști?, precum și două portrete de artiști contemporani.

MUZICĂ ŞI MIȘCARE

Ritm și armonie la Muzeul Theodor Aman (clasele pregătitoare – a 4-a)

Acest kit conține un plan de lecție dedicat patrimoniului Muzeului Theodor Aman, în care conținutul muzeal vă arată cum puteți integra mai bine „Muzică și mișcare” într-o activitate alături de alte discipline.

De câte feluri este ritmul? La Muzeul Nicolae Minovici (clasele pregătitoare – a 4-a)

Kitul este alcătuit din modele de activități integrate de desfășurat în clasă, la muzeu sau acasă, pentru disciplinele MM, AVAP și DP. Ele cuprind fișe de patrimoniu și de activități, planșe cu fotografii ale obiectelor de patrimoniu și o fișă pregătitoare cu sugestii și recomandări pentru învățători, ca să poată aborda mai ușor relația cu muzeul.

DEZVOLTARE PERSONALĂ

Vizita la muzeu – materiale video

Kitul este alcătuit din mai multe materiale video (de cca. 2-6 min.) care pot fi puncte de plecare în a explora cu elevii umătoarele întebări: De ce să vizităm muzee?; Cum vizităm muzee? De asemenea, sunt prezentate două dintre tablourile lui Theodor Aman, care ne ajută să înțelegem cum „citim” un tablou. Aceste materiale pot fi utilizate și în cadrul orelor de „Istorie”.

Ce stare îmi dă ritmul? La Muzeul Nicolae Minovici (clasele pregătitoare – a 4-a)

Kitul este alcătuit din modele de activități integrate de desfășurat în clasă, la muzeu sau acasă, pentru disciplinele MM, AVAP și DP. Ele cuprind fișe de patrimoniu și de activități, planșe cu fotografii ale obiectelor de patrimoniu și o fișă pregătitoare cu sugestii și recomandări pentru învățători, ca să poată aborda mai ușor relația cu muzeul.

Aceste kituri pedagogice au fost realizate în cadrul proiectelor Patrimoniu pentru societate (2021) și Patrimoniul merge la școală (2022), derulate în parteneriat cu Muzeul Municipiului București și co-finanțate de Administrația Fondului Cultural Național.

Kiturile pot fi accesate gratuit aici – https://asociatiadadece.ro/planuri-de-lectii/

Proiectul este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, 2022.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Articol de Iulia Iordan și Veronica Leca