Obiectul lunii la Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici

Depozitul Muzeului Dr. Nicolae Minovici este pregătit să-și dezvăluie comorile pe întregul parcurs al anului 2020. În fiecare lună altă surpriză, fiecare cu povestea creației sale. Prima dintre ele va fi spusă începând cu data de 5 februarie. Noutatea vizează accesul vizitatorului la obiecte care nu fac parte din expunerea permanentă, ci din colecția inaccesibilă de artă populară, aflată în depozitul muzeului. Artefacte minunate sunt astfel dezvăluite publicului în adevărata lor splendoare.

Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici, parte a Muzeului Municipiului București, începe expunerea prezentând trei pomelnice din lemn datând din secolul XIX, piese rare de cult religios. Produse unice, pomelnicele sau pălmarele pot fi privite atât ca documente istorice cât și ca opere de artă tradițională. Datând din secolul XIX, acestea sunt inscripționate cu caractere chirilice, folosite înainte de adoptarea alfabetului latin în a doua jumătate a aceluiași secol. Cele trei pomelnice din colecția dr. Nicolae Minovici provin din biserici moldovenești. Autorii pomelnicelor sunt anonimi, însă identitatea s-a stabilit pe baza comanditarilor textului. S-au identificat Pomelnicul lui Vasili Lazăr, un altul care menționează pe Zoița doamna și fiii săi, iar cel de-al treilea prezintă inscripiția Pomelnicul: D: Dinescu. Dlui Căpitan Ioan. Dacă pălmarele lui Vasili Lazăr și Dinescu conțin în textul sumar numele membrilor neamului, cel care se remarcă aparține doamnei Zoița. Pălmarul pomenește nu doar pe voievodul Ștefan cel Mare cât și mitropoliți ai Moldovei și diferite ranguri de călugări și călugărițe. Dintre cele trei, piesa din 1818 este cea mai elegant realizată, semn al importanței celor menționați, dar și a stării materiale a comanditarei. Recent restaurate, putem observa astăzi cum se înfățișau pălmarele în starea lor inițială.

În primăvară, luna martie va fi dedicată simbolurilor solare care decorează panourile sculptate în lemn ale divanelor din colecție. Vom sărbători Paștele în luna aprilie, ocazie cu care va fi expusă o colecție de ouă încondeiate din zone etnografice diferite. În mai, perioada în care, prin tradiție încep nunțile, în centrul atenției va fi marama purtată de mirese, pentru ca în luna iunie un alt obiect de port feminin să fie celebrat de Sânziene: cămașa. Expunerea picturii pe sticlă va coincide cu sărbătoarea Sfântului Ilie, iar în august vom afla centrele de producție a ceramicii din colecție. Ștergarul, obiect de preț al industriei casnice textile va fi expus în luna septembrie. Îi vom comemora amintirea doctorului Nicolae Minovici, născut la 23 octombrie 1868, printr-un colaj special de fotografii care trasează harta călătoriilor sale în țară pentru a găsi și aduce obiecte în colecția de artă populară. În luna noiembrie, odată cu moșii de toamnă, obiectul lunii va fi pristolnicul. Din iarnă, atunci când încep șezătorile, va fi expusă furca de tors, pentru a înțelege o parte din procesul de producere al textilelor.

Prin expunerea lunară a câte unui obiect, Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici oferă posibilitatea ca vizitatorii să se apropie de artefacte din perspectiva etnologică. Scopul proiectului constă în înțelegerea funcției obiectelor pornind de la materialul și tehnica în care sunt lucrate, în descoperirea particularităților lemnului, ceramicii, textilelor și picturii, în înțelegerea contextului producerii acestora, de la industria casnică până la atelierele specializate, dar și ca parte a unui curent cultural de la începutul secolului trecut.

Vizitatorii sunt îndemnați să admire obiectele unice, prețioase și cu adevărat minunate, incluse odinioară de dr. Nicolae Minovici în colecția sa, la sediul muzeului de pe Strada Dr. Nicolae Minovici, nr. 1 (program: miercuri-duminică, între orele 10.00-18.00).