Expozițiile anului 2019

Muzeul Municipiului București pregătește pentru anul 2019 o serie de noi și incitante proiecte expoziționale cu care speră să captiveze publicul la fel ca și până acum. Vă oferim un rezumat al fiecărei prezentări realizată de colegii noștri, lansând vizitatorilor, încă de pe acum, invitația de a participa la fiecare dintre ele.

Imagine de la vernisajul expoziției tematice „AVANGARDĂ ↔ ARIERGARDĂ. De la premisele avangardismului românesc la puterea realismului socialist”, care își așteaptă vizitatorii la Palatul Suțu.

ȘTIINȚĂ  ŞI ETNICITATE II. BIOPOLITICA ROMÂNEASCĂ ÎN PERIOADA CELUI DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL. Începând cu data de 29 martie și până pe 29 iulie 2019, Muzeul Municipiului București organizează o nouă expoziție tematică la Muzeul Dr. Nicolae Minovici. Curator – Marius Turda (Oxford Brookes University). Organizatori – Muzeul Municipiului București, Centre for Medical Humanities și Oxford Brookes University. Folosind resurse bibliografice şi arhivistice puţin cunoscute astăzi de opinia publică, această expoziţie ilustrează modul în care războiul a dus la redefinirea proiectelor ştiinţifice în România acelor ani. Ca şi expoziţia precedentă despre cercetările antropologice din România anilor ’30 (Știință şi etnicitate I), această expoziţie încurajează atât opinia publică cât şi mediile specializate să investigheze această perioadă dificilă a istoriei naţionale cu obiectivitate, dar şi cu empatie şi reflexie istorică autentică.

MAGIA LINIEI  (LIGIA MACOVEI ȘI LIRICA EMINESCIANĂ). În perioada 21 martie – 22 septembrie 2019, Muzeul care găzduieşte Colecţia de Artă „Ligia şi Pompiliu Macovei” (situat pe strada 11 iunie, nr. 36-38) va organiza o expoziţie tematică dedicată Ligiei Macovei, artista care a realizat una dintre cele mai valoroase opere de ilustrator din cultura plastică românescă, fiind unanim elogiată mai ales pentru transpunerea grafică a creaţiei eminesciene. Această serie excepţională de desene, readusă în atenţia publicului bucureştean chiar în casa artistei, reflectă pe deplin măiestria de mare desenatoare a Ligiei Macovei, eleva maestrului Al. J. Steriadi și a pictoriței Cecilia Cuțescu Storck.

CĂLĂTORIE ÎN BUCUREȘTIUL LITURGIC. Muzeul Municipiului București va prezenta, la Palatul Suțu, în perioada 15 aprilie – 30 iunie 2019, expoziția temporară „Călătorie în Bucureștiul liturgic”. Vom încerca să reconstituim câte ceva din solemnitatea sacră a unui lăcaş religios, recurgând la componente cu valoare artistică şi obiecte de cult provenind de la vechi mănăstiri și biserici bucureștene. Vom expune cărți liturgice (de slujbă) imprimate în limba română în secolele XVII-XIX în tipografiile din București (Tipografia Domnească, Tipografia Mitropoliei, Mănăstirea Snagov, Mănăstirea Sf. Sava): Evanghelie, 1693, 1697, Liturghier, 1741, Apostol, 1683, Penticostar, 1743 , Octoih, 1792, Molitvenic, 1819, Acatistul Maicii Domnului, 1823, 1828. De asemenea, veșmintele liturgice aflate în patrimoniul Muzeului Municipiului București, colecția Textile și accesorii vestimentare, sunt piese autentice, păstrate cu mare grijă, datând din secolele XVIII și XIX, și care nu au mai fost prezentate publicului.

OAMENI DIN BUCUREȘTI. ORAȘUL ȘI CHIPUL NOSTRU. Muzeul Municipiului București va oferi publicului, între 3 iulie și 8 decembrie, o expoziție tematică ce va conține imagini-portret ale unor bucureșteni care au trăit în orașul nostru din secolul al XVIII-lea până în prezent, cu ajutorul patrimoniului deținut în prezent. Ne vom folosi de întreaga varietate de obiecte care păstrează memoria unui portret: fresce, tablouri, fotografii, litografii, numismatică, paranumismatică, pentru a ne întâlni, în final, cu bucureșteanul de azi, care va dori să completeze panoplia acestei frumoase povești despre noi, fotografiindu-se în spațiul expozițional, astfel încât memoria sa să fie păstrată în memoria celor care ne vor căuta peste trecerea anilor.

MUZICA DE ACASĂ – CUM ALUNGĂM PLICTISEALA. Din data de 15 iulie 2019, un nou proiect expozițional prezentat la Palatul Suțu (Bd. I. C. Brătianu, nr. 2) este dedicat muzicii de acasă, care are, în istoria noastră urbană, o poveste cel puţin seculară. Este povestea dorinţei de a învăţa un instrument muzical. Sfârşitul secolului al XIX-lea şi perioada interbelică a fost perioada cea mai fecundă în cultul muzicii pentru acasă. Este perioada în care, Ciprian Porumbescu, George Enescu sau Dinu Lipatti au primit în copilăria lor fragedă, drept cadou, un instrument muzical. Dar mulţi copii din oraşele micului regat s-au bucurat de frumseţea muzicii acasă. De aceea, au apărut orchestre ale medicilor, inginerilor, avocaţilor etc. Tineri care, deşi au îmbrăţişat o carieră liberală, nu au lăsat uitării iubirea pentru muzică. Este vorba mai puţin de muzică ascultată, cât despre muzica învăţată în cursul unei perioade îndelungate. De aceea au fost generaţii mai deschise către dialog, mai pregătite să înţeleagă orice schimbare din social sau din viaţa lor.

«Vila Dr. Nicolae Minovici» a fost redată integral comunității în toamna anului 2018

CONSTANTIN I. NOTTARA: SCENA ESTE VIAȚA MEA! În perioada perioada 19 iulie – 6 octombrie 2019, la Palatul Suțu, va putea fi văzută o expoziție temporară care își propune să mențină vie amintirea marelui actor C.I. Nottara, personalitate de marcă a teatrului românesc. Obiectele expuse vor încerca să ilustreze cât mai elocvent subiectul propus, atât prin diversitate cât și prin încărcătura lor spirituală. Acestea constituie doar o mică parte a Colecției C.I. și C.C. Nottara, paleta patrimoniului ce a aparținut cândva familiei Nottara fiind foarte variată. Pe lângă cele 7.300 de volume în limbile română, franceză, germană sau greacă, se mai află fotografii, documente, obiecte de artă plastică și decorativă, mobilier și obiecte personale.

GHEORGHE LEAHU – CURIOZITĂȚI ARHITECTONICE BUCUREȘTENE. Sala de Conferințe a Muzeului Dr. Nicolae Minovici găzduiește în perioada 23 august – 3 noiembrie 2019 expoziția „Curiozități arhitectonice bucureștene: Gheorghe Leahu”. Acuarelele cu peisaje urbane reprezintă o donație generoasă a autorului către Muzeul Municipiului București. O serie de acuarele, care reprezintă peisaje urbane din centrul vechi al Bucureştiului, au fost adunate de Leahu într-un album intitulat Bucureşti – arhitectură şi culoare, publicat în 1989 la Editura Sport-Turism. După 1989, Leahu şi-a expus acuarelele în numeroase expoziţii din ţară şi străinătate (New York – 1992, Viena – 1994, Chicago – 1995, Paris – 2001, Veneţia – 2002). Acuarelele prezintă imagini inedite ale Bucureștiului, surprinse cu acuratețe și cu atenție pentru detaliu. Volumele, proporțiile, umbrele și culorile generează o atmosferă urbană aerisită, animată adesea de siluetele unor trecători sau ale unor mașini. Majoritatea acuarelelor sunt realizate în anii ’80-’90 ai secolului trecut.

CECILIA CUŢESCU STORCK. GRAFICĂ DE CĂLĂTORIE – PRIN LISABONA, TOLEDO, FIESOLE, ASSISI, BALCIC SAU ISTANBUL. Această expoziție tematică se va organiza, începând din data de 6 septembrie 2019, în decorul spectaculos oferit de Muzeul Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu Storck (str. Vasile Alecsandri, nr. 16). Cu această ocazie, prezintăm publicului o selecţie de pictură şi lucrări de artă grafică, realizate în timpul călătoriilor de Cecilia Cuţescu Storck. Fascinată de arhitectura urbană, pictoriţa oscilează în toate peisajele sale de călătorie între invocarea sporadică a citatului arhitectural şi transpunerea integrală, aproape fotografică, a peisajului urban observat. Expunerea reprezintă o fascinantă ocazie de a explora noi spaţii culturale, într-un registru european ce devenea, în prima jumătatea a secolului XX, tot mai cosmopolit.

AMAN NEGATIV – VITAGEN NAMA / PLĂCILE DE GRAVURĂ ALE MUZEULUI „THEODOR AMAN”. Din data de 18 septembrie 2019, publicul este invitat la o nouă expoziție tematică dedicată creației lui Theodor Aman. Cunoscut de marele public în principal pentru pictura în ulei, Theodor Aman (1831 – 1891) este, de fapt, un artist complex, un spirit renascentist, dornic să depăşească orice limită şi să-şi demonstreze că poate face faţă oricărei provocări. Una dintre tehnicile în care Aman a excelat este gravura în acvaforte. Tehnică extrem de dificilă, pe care a deprins-o în timpul studiilor pariziene (1850 – 1858), gravura în acvaforte va reprezenta pentru Aman o preocupare constantă, în principal între anii 1872 – 1881. Vizualizarea negativelor de gravură reprezintă adevărata întâlnire cu opera artistului, precum şi înţelegerea, măcar parţială, a dificultăţii acestei tehnici.

Muzeul Victor Babeş, din componenţa Muzeului Municipiului Bucureşti, s-a redeschis pentru public pe data de 23 noiembrie 2018

NATURĂ MOARTĂ, NATURĂ VIE – CAPODOPERE DIN COLECȚIA PINACOTECII MUNICIPIULUI BUCUREȘTI. Muzeul Municipiului Bucureşti, prin Secţia de Artă, va organiza începând cu data de 1 octombrie 2019, o nouă expoziţie prin care îşi propune să valorifice bogatul patrimoniu existent în colecţia Pinacotecii Municipiului Bucureşti. Expoziţia se va deschide la Palatul Suţu. În expoziţia Pinacotecii Municipiului Bucureşti, peisajul va fi prezentat şi analizat alternativ cu natura moartă, aceasta din urmă gândită în pictura modernă şi contemporană mai ales ca o scenografie de atelier sau ca un exerciţiu de măiestrie artistică. Punând în valoare opera unor importante personalităţi ale artei plastice româneşti: Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Constantin Artachino, Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Ştefan Popescu, Elena Popea, Cecilia Cuţescu Storck şi alţii, expoziţia „Natură moartă, natură vie – capodopere din colecţia Pinacotecii Municipiului Bucureşti” este concepută ca un spectacol al frumosului, destinat să producă vizitatorilor încântare şi plăcere estetică pură.

HANS MATTIS-TEUTSCH. SUB SEMNUL AVANGARDEI. Organizată de Muzeul de Artă Braşov, în colaborare cu Muzeul Municipiului Bucureşti – Secţia de Artă, expoziţia va fi deschisă în perioada 15 octombrie – 8 decembrie 2019 la Palatul Suţu. Secţia de Artă a Muzeului Municipiului Bucureşti continuă demersurile sale prin care îşi propune să aducă în atenţia publicului modul în care artiştii din spaţiul românesc s-au raportat la mişcările de avangardă, expoziţia „Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei” vine în completarea expoziţiei cu lucrări din patrimoniul Pinacotecii Municipiului Bucureşti: „Avangardă – Ariergardă. De la premisele avangardismului românesc la puterea realismului socialist”, deschisă în perioada 2 octombrie 2018 – 22 septembrie 2019.

GHEORGHE PETRAȘCU – REMINISCENTIA 70. În anul 2019, la împlinirea a 70 de ani de la trecerea în neființă a lui Gheorghe Petraşcu, artist remarcabil al veacului trecut, Secția de Artă a Muzeului Municipiului București îşi propune a-l omagia printr-o expoziție temporară (prima, de altfel, organizată de această instituție). Aceasta va fi integrată noului proiect iniţiat de „Pinacoteca București: Natură vie – Natură moartă” și va avea deschiderea în noiembrie 2019, la Palatul Suțu. Pe simezele expoziției, care va fi inaugurată în 26 noiembrie 2019, vor putea fi admirate lucrări ale maestrului Petrașcu – atât pictură cât și grafică -, opere ce nu au fost expuse niciodată sau care nu au mai fost accesibile publicului larg din anii 1930 – 1950, sau de la marea retrospectivă din 1972.

PORTRETUL CA BIOGRAFIE A INOCENȚEI. UN FOTOGRAF INTERBELIC: DUMITRU FURNICĂ-MINOVICI (1897-1982). Muzeul Municipiului București pregătește, în perioada 14 noiembrie 2019 – 29 februarie 2020, o expoziție tematică de fotografii care vor fi expuse la Muzeul Dr. Nicolae Minovici, realizate de inginerul Dumitru Furnică-Minovici, cel care s-a născut la Bucureşti, în ziua de 14 decembrie 1897, părinții săi fiind Zaharia Furnică și Elena, născută Minovici. Expoziția are o dublă premieră: calitatea de fotograf a inginerului Dumitru-Furnică-Minovici, necunoscută până în prezent, și expunerea pentru prima oară a unei părți din fotografiile sale, în fața publicului. În fotografiile lui Dumitru Furnică-Minovici vom descoperi o lume interbelică dornică de viață, de seninătate și foarte preocupată să-și păstreze inocența.

BIJUTERII STRĂVECHI & MESAJE RELEVATE. O nouă expoziție tematică a Muzeului Municipiului București va fi găzduită în perioada noiembrie 2019 – octombrie 2020 la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei 151). Ea este dedicată evoluției bijuteriilor și accesoriilor vestimentare. Piesele prezentate în expoziție sunt diverse din punct de vedere al materialului, stilului, originii și datării și provin din Colecția de Arheologie a Muzeului Municipiului București. Mai mult de 200 de artefacte reprezentative, însoțite de imagini și reconstituiri grafice, vor ilustra secvențe din evoluția podoabelor și accesoriilor vestimentare ce împodobeau corpul uman. Traversând timpul și spațiul, această expoziție va explora relația complexă a omului cu podoabele și va transporta vizitatorul într-o lume a cărei artă fascinează și astăzi.

VINDECĂRI MIRACULOASE – FAȚA VĂZUTĂ ŞI NEVĂZUTĂ A RESTAURĂRII MATERIALELOR PAPETARE. În ciclul “Vindecări  miraculoase”, MMB va prezenta publicului lucrări restaurate şi imagini din culisele restaurării din cadrul “Laboratorului de restaurare hârtie, carte, document, hartă, piele, pergament, imprimat, fotografie” în 2019. Vor fi prezentate lucrări din două categorii de obiecte: hartă veche şi carte veche. Una din cele mai vechi hărţi din colecţia Muzeului Municipiului aparţine cartografului şi geografului de origine germană Sebastian Münster. Din a doua categorie – cartea veche, va fi prezentat “BASILICON, Paris, 1647  “(vol I, din 7 volume), o lucrare care prezintă un dublu interes: pe de o parte, este opera unuia dintre părinţii Codului Civil, iar pe de altă parte volumul reprezintă o etapă din istoria cărţii în Franţa Vechiului regim, moment ce conservă elemente de trecere de la cartea veche la cartea modernă.

Imagini de la vernisajul expoziției „Ex-libris meis”, Palatul Suțu

ELITE ȘI BLAZOANE ÎN VECHIUL BUCUREȘTI. Expoziția „ Elite și Blazoane”, care va fi prezentată publicului în perioada 18 decembrie 2019 – aprilie 2020 la Palatul Suțu, va prezenta publicului o istorie redescoperită a elitelor din Bucureștiul secolelor XIX și XX, reprezentată prin blazoane. Expoziția urmează să valorifice obiecte de artă decorativă: cristal-porțelan, metal, mobilier, armorate cu însemne heraldice din colecțiile Muzeului Municipiului București, sigilii, costume și accesorii vestimentare, pentru fotografii care au aparținut unor familii ilustre cum ar fi: Suţu, Mavrocordat, Cantacuzino, Ghica, familia domnitoare Cuza, familia Regală a României.

AU TRECUT 30 DE ANI DE LA REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989. În perioada 21 decembrie 2018 – aprilie 2019, la Palatul Suțu, va putea fi vizitată expoziția tematică „Au trecut 30 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989”. 21 Decembrie 1989 a însemnat sfârșitul regimului comunist în România. S-au scurs 30 de ani de atunci, răstimp în care s-a pus în permanență în discuție dacă „A fost sau nu a fost” cu adevărat o revoluție în Decembrie 1989. Astăzi, la 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989, încercăm o aducere aminte a acelor evenimente și motivele care au dus la acestea cât și o examinare a parcursului societății românești postedecembriste.

TATTARESCU – STUDII DE PERSPECTIVĂ. Pe data de 6 decembrie 2019, la Palatul Suțu va fi prezentată o nouă expoziție tematică. În așteptarea redeschiderii Muzeului Memorial Gheorghe Tattarescu – în casa artistului din str. Domnița Anastasia, nr. 7, în sălile căreia va fi expusă pentru public opera majoră a pictorului Gheorghe Tattarescu (1820-1894) – și în proximitatea bicentenarului nașterii sale, Muzeul Municipiului București pregătește o expoziție de grafică „de nișă” a artistului, lucrări necunoscute sau foarte puțin cunoscute chiar și specialiștilor.

 

Dr. Adrian Majuru – manager al Muzeului Municipiului București, Dr.  Elena Olariu, Director Adjunct – Secţia Artă, Greta Şuteu, muzeograf – Muzeul „Th. Aman”, Drd. Ana Maria Măciucă, Drd.  Cezar Petre Buiumaci, Raluca Moței, Roxana Diaconu, Ovidiu Moț, Rodica Ion – muzeografi MMB.