Expoziție tematică: „Artiștii din colecția soților Macovei”

Din 27 iulie 2023

EXPOZIȚIE TEMATICĂ LA COLECȚIA DE ARTĂ LIGIA ȘI POMPILIU MACOVEI

„Artiștii din colecția soților Macovei”

Muzeul Municipiului București oferă iubitorilor de artă un proiect muzeal inedit. Expoziția tematică „Artiștii din colecția soților Macovei” reprezintă o premieră expozițională, găzduită de reședința donatorilor, prin care sunt prezentate lucrări care nu au mai făcut parte din nicio expunere anterioară organizată în ultimul timp.

Colecția de Artă „Ligia și Pompiliu Macovei” conține o serie unică de lucrări semnate de maeștri ai artei plastice care ilustrează indici relevanți în dezvoltarea plasticii românești și surse de inspirație preferate de artiști, surprinse în călătoriile lor. Această expunere este un prim pas în susținerea unei cercetări complexe care propune și identificarea unor mărturii arhitecturale relevante pentru identitatea și dezvoltarea culturală în prima jumătate a secolului XX. Lucrările expuse sunt semnate de nume precum: Micaela Eleutheriade, Ileana Cojan, Aurel Cojan, Constantin Piliuță, Alexandru Ciucurencu, Henri H. Catargi, Ion Musceleanu, Brăduț Covaliu, Rudolf Schweitzer-Cumpăna, Lucian Grigorescu, Ștefan Constantinescu, Dechko Uzunov, Mihai Oloș, Ion Gheorghiu, Dumitru Ghiață, Max W. Arnold. Selecția cuprinde peisaje citadine, grădini, parcuri, naturi statice, portrete sau scene care înfățișează diferite personaje și locuri creionate în călătorii, redate în tehnici variate, precum: guașă pe hârtie, acuarelă pe hârtie și ulei pe carton, pânză sau lemn și va fi completată de creații semnate de Ligia Macovei.

Noutatea expunerii acestor lucrări provine tocmai din variația de tematici și abordări ale artiștilor. Compozițiile subtil reprezentate prin transparențele specifice tehnicilor de apă, ori profunzimea caracteristică pensulației în ulei, opțiunile cromatice variate, toate punctează direcții diferite de valorificare a surselor de inspirație.

Vizitatorii vor păși într-o lume complexă care propune relatarea unor aspecte definitorii ale motivelor și surselor de inspirație preferate de artiști: de la peisaje cu case și curți, semnate de Ion Musceleanu sau Aurel Cojan, țărănci creionate de Rudolf Schweitzer–Cumpăna sau Brăduț Covaliu, dar și peisaje precum lucrarea „Peisaj citadin cu Biserică” semnată de Lucian Grigorescu, până la „Port în insula Corfu” conturat de Ștefan Constantinescu ori „Interior arab” reliefat de Max W. Arnold. Nu vor lipsi naturile statice cu flori, nuduri feminine și diferite obiecte de uz casnic observate de artiști.

Curator: Cristina Ioniță