Expoziția tematică „Portretul feminin la Gheorghe Tattarescu”, la Palatul Suțu

Din 1 martie 2023

„Portretul feminin la Gheorghe Tattarescu”

În contextul în care muzeul nostru valorifică periodic patrimoniul casei memoriale Gheorghe Tattarescu, propunem pentru anul 2023 un proiect expozițional prin care să promovăm portretul feminin în opera maestrului Tattarescu.

Dacă celelalte teme majore asupra cărora pictorul și-a îndreptat atenția au fost studiate și evidențiate publicului de-a lungul timpului – profesoratul la Școala de Belle-Arte, pictura sa ecleziastică, patriotismul ilustrat prin alegorii ca ,,Renașterea României” și ,,Țăranul de la Dunăre” sau prin portrete precum cel al marelui revoluționar și prieten Nicolae Bălcescu – observăm că, deși ocupă o pondere însemnată din moștenirea sa, discretul portret feminin al doamnelor din anturajul său a rămas pe nedrept nevalorificat.

Abordarea chipului unei doamne din secolul al XIX-lea în pictura modernă presupunea atât redarea realistă a trăsăturilor, cât și sugerarea poziției sociale a persoanei portretizate prin detalii de postură, cod al veșmintelor și al accesoriilor. Societatea era încă tributară unor legi mai rigide care reglementau ținutele diverselor pături sociale, iar acest lucru se vădește prin diferențele de veșminte și accesorii de la portretul unei tinere modeste (inv. 300), până la grandioasa rochie de catifea violet, brodată și tivită cu fir de argint, a soției lui Lazăr Kalinderu (inv. 296).

În opera sa, pictorul Tattarescu, pe lângă portretul social, a studiat și portretul religios al Magdalenelor sau Madonelor și al reprezentării diverse a Maicii Domnului, atât în pictură, cât și în grafică. În acest sens propunem o selecție de câteva copii în ulei după marii maeștri executate de Tattarescu în Italia, precum și studii personale de portret în creion și cărbune. Îmbinarea acestor tehnici de studiere a portretului feminin religios a dus către lucrarea originală a portretului ,,Stareței Mănăstirii Rătești” (inv. 451), lucrare de mare sensibilitate din care transpare atât fragilul feminin, cât și profunzimea credinței.

Colecția Muzeului Gheorghe Tattarescu este în măsură să etaleze un eșantion relevant al ,,Portretului feminin la Tattarescu”.

Curator: drd. Rodica Ion, muzeograf, Secția Artă.