Elite și Blazoane în vechiul București

VA URMA DIN 2020

EXPOZIȚIE TEMATICĂ LA PALATUL SUȚU

ELITE ȘI BLAZOANE ÎN VECHIUL BUCUREȘTI

Expoziția „ Elite și Blazoane”, care va fi prezentată publicului la începutul anului 2020 la Palatul Suțu, aduce în fața publicului o istorie redescoperită a elitelor din Bucureștiul secolelor XIX și XX, reprezentată prin blazoane. La jumătatea secolului al XIX-lea în Principatele Române se produce o revigorare a stemelor de familie, reprezentând o formă de integrare europeană a aristocraţiei româneşti. Împodobirea palatelor, a caselor, obiectelor de uz comun, vestimentației cu însemne heraldice era o practică obișnuită a secolului XIX. Blazonul, prin structura sa, reconstituie universul simbolic al unei familii domneşti sau boiereşti, el păstrează amprenta unei personalităţi istorice, include o poveste, un mister care te incită să-l dezlegi. Pentru instituțiile muzeale, obiectele cu blazon sunt speciale, deoarece blazonul le conferă acestora un adevărat certificat de autenticitate.

Expoziția urmează să valorifice obiecte de artă decorativă: cristal-porțelan, metal, mobilier, armorate cu însemne heraldice din colecțiile Muzeului Municipiului București, sigilii, costume și accesorii vestimentare, pentru fotografii care au aparținut unor familii ilustre cum ar fi: Suţu, Mavrocordat, Cantacuzino, Ghica, familia domnitoare Cuza, familia Regală a României.