Cum ajunge limbajul artei la sufletul celor care trimit mesaje prin marca poștală românească

Interviu cu doamna Cristina Popescu, director general ROMFILATELIA

Ambasadorul valorilor

 

– Marca poștală este recunoscută pentru contribuția adusă la promovarea imaginii României. Care sunt proiectele filatelice tematice dedicate culturii naționale care au fost lansate în acest an?

Cristina Popescu: Un timbru poate fi un mijloc de informare și promovare neașteptat de eficient. Romfilatelia, instituţia care emite timbrele şi efectele poştale româneşti, încearcă permanent să transforme marca poştală românească într-un vehicul al cunoașterii și un veritabil ambasador al valorilor.

Proiectele filatelice tematice dedicate culturii au debutat în acest an (în luna ianuarie) cu două tematici interesante: „Colecțiile muzeelor dispărute” – reamintind românilor de existența fostului muzeu Simu și de frumoasa arhitectură a sediului său (demolat de autoritățile comuniste) – și „Ziua Culturii Naționale”, dedicată aniversării unui eveniment de seamă al vieții culturale românești – serbarea tuturor românilor, de la Putna (anul 1871), emisiune în ale cărei timbre se regăsesc portretele lui Mihai Eminescu, Ioan Slavici și Ciprian Porumbescu.

În luna martie, o emisiune de timbre a fost dedicată marelui pictor Theodor Aman („Theodor Aman, 190 de ani de la naștere”), iar în luna aprilie, o altă emisiune a avut ca subiect creația unui alt mare pictor român: „Theodor Pallady, 150 de ani de la naștere”. Prin aceste emisiuni, publicul a putut cunoaște tezaurul de opere de artă al unor muzee românești, cu precădere al Muzeului Municipiului București care păstrează în colecțiile sale opere remarcabile ale marilor artiști.

Theodor Aman, primul nostru pictor academist și unul dintre fondatorii Școlii de Arte Frumoase din București, este promotorul modernității în arta românească, iar opera sa îi revelează extraordinara versatilitate stilistică, artistul reușind să acopere o plajă foarte largă, de la lucrări academiste riguroase până la exprimări preimpresioniste sensibile și fascinante, în care rigoarea construcției este voit neglijată în favoarea sugestiei și a impresiei.

Theodor Pallady este pictorul intimității mediului său, cu o concepție evocatoare, plină de tandrețe și sensibilitate. Repertoriul său tematic este divers, în el regăsindu-se nuduri, peisaje, flori, naturi statice interioare, numeroase autoportrete. Ritmul și armonia sunt elemente definitorii ale tablourilor sale. Prin întreaga sa creație artistică, Theodor Pallady a înscris în pictura românească o pagină novatoare și originală, oferind perspective noi pe linia intelectualizării picturii.

– Care sunt proiectele culturale pe care Romfilatelia le va derula în perioada următoare?

C.P.: Tematica culturală se regăsește în planul editorial al anului 2021 prin emisiuni precum „Revoluția lui Tudor Vladimirescu, 200 de ani”, „Doamnele Voievozilor români”, „Neagoe Basarab, 500 de ani de la trecerea la cele veșnice” și „Centenarul nașterii Regelui Mihai I”.

– Romfilatelia a introdus în circulație, în luna martie, o emisiune de mărci poștale dedicată artelor plastice românești. Ce ne puteți spune despre această serie specială la a cărei realizare, prin sprijin documentar și fotografic, participă și Muzeul Municipiului București?

C.P.: Referitor la emisiunile dedicate Muzeului Simu și pictorului Theodor Aman, trebuie să menționez în mod deosebit sprijinul pe care Romfilatelia l-a primit din partea Muzeului Municipiului București și a Muzeului „Theodor Aman”. Mă refer la materialul fotodocumentar oferit și la consultanța de înaltă ținută de care am beneficiat pentru a realiza două emisiuni cu impact deosebit în rândul iubitorilor de artă plastică și de filatelie tematică dedicată acestui subiect.

– Care sunt proiectele viitoare pe care le veți realiza împreună cu Muzeul Municipiului București?

C.P.: În continuarea proiectelor deja realizate cu sprijinul Muzeului Municipiului București, ne dorim să identificăm împreună și alte prilejuri de a colabora, în cadrul parteneriatului nostru tradițional ce vizează promovarea unor valori culturale românești. Un astfel de prilej ar putea fi emisiunile cu tematică istorică, de exemplu „Revoluția lui Tudor Vladimirescu, 200 de ani”. Theodor Aman este pictorul care a realizat cel mai cunoscut portret al marelui revoluționar, portretul datorită căruia cu toții ni-l putem reprezenta pe Tudor Vladimirescu, atunci când ne gândim la el. Un eventual album tematic ar avea nevoie de o documentare amplă, cu texte și cu fotodocumente, cum ar fi portretele realizate de pictor după descrieri făcute de contemporanii lui Tudor Vladimirescu, pentru a definitiva portretul arhicunoscut al revoluționarului.

– Cum primește publicul propunerile Romfilatelia, care proiecte sunt cele mai îndrăgite în această perioadă?

C.P.: Propunerile Romfilatelia reprezintă rezultatul unui proces de largă consultare cu instituțiile de profil și cu pasionați ai filateliei. Din sutele de propuneri, Comisia Filatelică Națională selectează, în mai multe etape și consultări, temele finale înscrise în planul editorial al anului 2021, care să răspundă dorințelor colecționarilor și publicului. O tematică mult apreciată de colecționari este astrofilatelia, iar anul acesta Romfilatelia dedică o emisiune de mărci poștale unor evenimente din sfera explorărilor spațiale: „Cosmonautică. Aniversări”, care celebrează 60 de ani de la zborul primul om în spațiu (Iuri Gagarin, în 1961) și 40 de ani de la prima călătorie în Cosmos a unui român, cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu (1981). Alte emisiuni din planul acestui an abordează tematici precum personalitățile și patrimoniul natural al României: „100 de ani, Institutul Cantacuzino”, „Delta Dunării, 30 de ani de la înscrierea în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO” și „La mulți ani, Nadia!”, dedicată cele mai îndrăgite campioane a gimnasticii românești, o personalitate recunoscută a sportului internațional. Realizările Nadiei Comăneci au revoluţionat gimnastica mondială; astfel, la 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal, Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria olimpiadelor și a câștigat trei medalii de aur la individual compus, bârnă şi paralele, o medalie de argint pe echipe şi una de bronz la sol.  Între propuneri se înscriu și teme legate de filatelia internațională, cum ar fi tematica EUROPA, sau emisiuni filatelice comune realizate împreună cu alte țări.

– Care sunt proiectele principale pentru anul 2021 care sperați să aibă de asemenea un mare succes?

C.P.: Printre proiectele principale pentru anul 2021, care sperăm să se bucure de succes pe plan intern și internațional, se numără: „Ziua Mărcii Poștale românești” (ale cărei timbre vor prezenta sigilii ale domnitorilor munteni, continuând firesc o tematică deja premiată într-un concurs internațional, în care timbrele au prezentat imagini ale peceților domnitorilor moldoveni). Regalitatea este una dintre tematicile care se evidențiază în colecțiile filateliștilor, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional, iar în anul 2021 urmează să fie reprezentată de emisiuni precum „Castelul Peleș. Colecții” și „Pasiunile regilor României”.

Tematicile sunt, așadar, variate și se înscriu în domenii îndrăgite de filateliști – istorie, artă, științe ale naturii –, colecționarea timbrelor devenind o modalitate specială și atrăgătoare de sporire a cunoștințelor, de îmbogățire intelectuală. Marca poștală rămâne mesager universal al diplomației culturale, printr-o argumentare care o definește ca o îmbinare între cultură, istorie, literatură și tot ce înseamnă reprezentativitatea țării, fiind parte a unui mesaj de comunicare eficientă în spațiul cultural public.

Mulțumim, cu acest prilej, echipei de specialiști ai muzeelor și domnului Adrian Majuru, director al Muzeului Municipiului București, pentru amabilitatea și profesionalismul cu care ne-au ajutat la realizarea emisiunilor de mărci poștale la care am colaborat. Acestor mulțumiri le adăugăm speranța unor proiecte care să completeze tezaurul filatelic românesc, unde limbajul Artei poate ajunge la sufletul celor care trimit mesaje prin marca poștală românească.

Interviu realizat de Simona Popescu