Crossroads – A Time-lapse of Bucharest

Anaid Art Gallery București – prezintă expoziţia „Crossroads – A Time-lapse of Bucharest” semnată Mihai Florea la Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suţu – Bd. I.C. Brătianu, nr.2.

Expoziţia poate fi vizitată de publicul larg în perioada 8 iulie – 28 august 2022, de miercuri până duminică între 10:00 – 18:00 în holul Muzeului Municipiului Bucureşti – Palatul Suţu – Bd. I.C. Brătianu, nr.2. Proiectul expoziţional „Crossroads – A Time-lapse of Bucharest” este susţinut de Anaid Art Gallery în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti.
Mihai Florea este absolvent al Universităţii de Arte Bucureşti, Facultatea de pictură, clasa prof. Petru Lucaci şi al unui master în acelaşi domeniu. Cu o bogată activitate expoziţională începută încă din 2011, artistul a avut o serie de expoziţii personale, atât în Bucureşti, cât şi în New York şi Berlin, două centre importante ale artei contemporane.

Seria de picturi “Crossroads” imaginează un oraş într-un prezent continuu, în care elemente din trecut se întrepătrund cu elemente din prezent. Peste clădirile emblematice ale oraşului Bucureşti – arcul de triumph, teatrul, muzeul de istorie – se suprapun personajele feminine decupate din epoci şi istorii diferite pentru a sublinia coexistenţa unui set ipotetic de universuri multiple posibile care alcătuiesc întrega realitate.

Cele 12 personaje feminine, din lucrări, sunt integrate în peisajul bucureştean, fiind însoţite de diverse mijloace de locomoţie. Istoriile paralele capătă, din ce în ce mai mult sens, în cadrul unui naratv epic trunchiat, în care fragmentul, secvenţa, momentul devine mult mai important în economia lucrării, decât istoria în sine a locului. Mihai Florea nu este interesat să surprindă adevărul istoric, sau o epocă în sine; artistul este mult mai interesat să contopească istorii personale, fragmente de timp, de clădiri, de locuri şi spaţii.

Cele 12 lucrări, realizate în perioada 2021-2022, sunt pictate ca un montaj fotografic creeând un Bucureşti atemporal şi fluid.

Modul de expunere va fi sub forma unei hărţi mentale desemnată de traseul structuriilor din lemn, ce urmează traiectoria drumurilor la răscruce, pe care vor fi expuse cele 12 lucrări. Conceptul design-ului expoziţional este gândit de arh. Ana Dochia. Picturile vor prinde viaţă prin intermediul QR codurilor ce le însoţesc, în care vizitatorul va descoperi varianta animată 2D a lucrărilor.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi www.anaidartgallery.com sau să ne contactaţi pe adresa de e-mail: info@anaidartgallery.com.
Curator: Diana Dochia

Partener:
Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suţu
Parteneri media:
Modernism
Revista Arta
Propagarta
Sponsori:
Evospace
Crama Oprişor

English version

PRESS RELEASE

Anaid Art Gallery Bucharest – presents the exhibition „Crossroads – A Time-lapse of Bucharest” by Mihai Florea at the Museum of Bucharest – Suţu Palace – Bd. I.C.Brătianu, nr.2

Friday, July 8, 2022, between 18:00 – 21:00 will take place at the Museum of Bucharest – Suțu Palace – Bd. I.C. Brătianu, nr.2 – the opening of the solo exhibition „Crossroads – A Time-lapse of Bucharest” signed by Mihai Florea, curator Diana Dochia.
The exhibition can be visited by the general public from 8 July to 28 August 2022, from Wednesday to Sunday between 10:00 and 18:00 at the Museum of Bucharest – Suțu Palace – Bd. I.C. Brătianu, nr.2. The exhibition project „Crossroads – A Time-lapse of Bucharest” is supported by Anaid Art Gallery in partnership with the Museum of Bucharest.
Mihai Florea is a graduate of the University of Arts Bucharest, Faculty of Painting, class of Prof. Petru Lucaci and a Master in the same field. With a rich exhibition activity since 2011, the artist has had a series of solo exhibitions both in Bucharest and in New York and Berlin, two important centers of contemporary art.
The „Crossroads” series of paintings imagines a city in a continuous present, in which elements of the past intertwine with elements of the present. Over the emblematic buildings of Bucharest – the triumphal arch, the theatre, the history museum – female characters cut from different eras and histories are superimposed to underline the coexistence of a hypothetical set of multiple possible universes that make up the whole reality.
The 12 (twelve) female characters in the works are integrated into the landscape of Bucharest, accompanied by various means of locomotion. Parallel histories are increasingly meaningful in a truncated epic narrative, in which the fragment, the sequence, the moment becomes more important in the economy of the work than the history of the place itself. Mihai Florea is not interested in capturing historical truth, or an era per se; the artist is much more interested in merging personal histories, fragments of time, buildings, places and spaces.
The 12 (twelve) works, created between 2021-2022, are painted like a photographic montage creating a timeless and fluid Bucharest.
The exhibition will take the form of a mental map designated by the route of the wooden structures, following the path of the roads at the crossroads, on which the 12 (twelve) works will be displayed. The paintings will come to life through QR codes that accompany them, in which the visitor will discover 2D animated versions of the works.
For further information please visit www.anaidartgallery.com or contact us at info@anaidartgallery.com.
Curator: Diana Dochia

Partner:
Museum of Bucharest – Suţu Palace
Exhibition design: arh. Ana Dochia
Media partners:
Modernism
Revista Arta
Propagarta
Sponsors:
Evospace
Crama Oprişor