COLECŢIA „TIPĂRITURI ŞI IMPRIMATE”

Colecţia „Tipărituri şi imprimate” ocupă un loc important în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti atât prin valoarea artistică cât şi cea documentară a lucrărilor. Sunt cuprinse 7664 de lucrări.

Se remarcă o varietate de litografii şi gravuri deosebit de interesante a unor vremuri trecute, mai ales din secolul XIX. Reprezentative sunt lucrările ce poartă semnătura lui C. Doussault, A. Raffet, M. Bouquet, Lancelot, Kaufmann, Rohbock, Sandmann şi C. P. de Szathmari.

Lucrările prezintă aspecte arhitectonice prin redarea unor edificii precum biserici şi hanuri: Turnul Colţei, Biserica Bucur şi Mânăstirea Radu-Vodă, Complexul Mihai Vodă, Dealul Filaret, Biserica şi Hanul Grecilor, Hanul lui Manuc, Biserica Stavropoleos. Tipologia socială este de asemenea prezentată prin costumele naţionale, formele de viaţă, ocupaţile şi obiceiurile tradiţionale reprezentate: Boier valah, Domniţă valahă, Ţăran şi ţărancă din jurul Bucureştiului, Bucur Ciobanu, Atelier de fierărie, Ţăran cu vin, Halviţar şi Măcelărie şi brutărie în Bucureşti.

Lucrările ilustrează şi aspecte istorice prin chipuri de voievozi şi domnitori (Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş, Radu Negru Basarab, Ştefan cel Mare, Gh. Bibescu, Gh. Magheru, Alexandru Ioan Cuza) şi aspecte din timpul unor bătălii şi evenimente la care au participat: Bătălia de la Rahova, Cucerirea Griviţei, Căderea Plevnei, Solemnitatea deschiderii Divanului Ad-hoc la 1857, Actul proclamării Regatului Român, Deschiderea Camerei Naţionale de către Alexandru Ioan Cuza la 29 februarie 1860.

Prin aceste lucrări s-au păstrat imagini cu aspecte legate de Bucureşti, dar şi de alte oraşe ale ţării.

Colecţia cuprinde şi o varietate de tipărituri şi imprimate precum: afişe şi programe de teatru, operă, film şi concerte, broşuri şi foi de ziare cu referiri la evenimente sau personalităţi ale timpului, bilete de loterie, partituri muzicale, cărţi de vizită ale unor personalităţi precum C. A. Rosetti, Lascăr Catargiu, I. C. Brătianu, Alexandru Lahovari şi Dr. G. Severeanu. Pe lângă portretele diverselor personalităţi ale timpului se regăsesc imprimate ce conţin proclamaţii şi apeluri: Proclamaţia şi decretutul dat către populaţia oraşului Bucureşti la 12 iunie 1848, Tabel statistic al populaţiei Bucureştiului la 1831, Proclamaţiile lui Gh. Magheru date la 14 septembrie 1848, Proclamaţia ministrului C. A. Rosetti dată la 25 august 1848 şi Apel către bucureşteni dat de primarul D. Brătianu la 9 aprilie 1866.