COLECŢIA NUMISMATICĂ

Colecţia Numismatică a Muzeului Municipiului Bucureşti este formată din aproximativ 38000 de monede şi bancnote, provenind în general din cercetările arheologice desfăşurate de-a lungul timpului de către colectivele de specialişti din cadrul instituţiei, dar şi din diferite descoperiri întâmplătoare. O parte semnificativă a colecţiei s-a constituit în urma unor generoase donaţii din prima parte a secolului al XX-lea, cum este cazul mai multor loturi de monede donate muzeului de doctorul George Severeanu, primul director al Muzeului Municipiului Bucureşti. O altă parte a colecţiei s-a constituit în urma achiziţiilor realizate de Muzeu.

Colecţia Numismatică (una dintre cele mai importante astfel de colecţii aflată în circuitul muzeal din ţara noastră), administrată şi valorificată de Cabinetul Numismatic şi Medalistic al Muzeului Municipiului Bucureşti, conţine emisiuni monetare din aproape toate perioadele istorice, începând cu monede greceşti, geto-dace, emisiuni romane şi bizantine, monede medievale ale Ţării Româneşti şi Moldovei, monede medievale ale diferitelor state europene, piese moderne şi contemporane. De menţionat sunt câteva tezaure foarte cunoscute, descoperite în Bucureşti şi în împrejurimi, care datorită importanţei lor au reprezentat adevărate izvoare istorice în soluţionarea diferitelor probleme ale circulaţiei monetare din Ţara Românească şi nu numai. Este cazul tezaurelor descoperite la Gâşteşti (jud. Giurgiu), Gratia (jud. Teleorman), Colţea, Calea Plevnei, Sala Palatului, Cărămidarii de Jos, Curtea Veche, Str. N. Tonizta (Bucureşti).