COLECŢIA „ARME”

Colecţia Arme cuprinde 533 de obiecte: arme albe şi de foc. Ele acoperă un larg areal geografic, cuprins între secolele XIV și XX.

Pe lângă piesele de factură autohtonă, colecţia cuprinde şi numeroase arme de provenienţă străină, atât orientale cât şi occidentale, din Germania, Rusia, Austria, Imperiul Otoman, S.U.A, Ungaria, Belgia, Franţa, Anglia, Japonia etc.

Piesele sunt clasificate în funcţie de scopul pentru care au fost confecţionate. Armele albe cuprind atât arme ofensive, cât şi arme de apărare individuală.

A doua categorie cuprinde arme de foc și are la bază mai ales modul lor de folosire, respectiv cel individual și, mai puțin, cel de folosință colectivă.

Colecția urmărește și evidențierea din punct de vedere cronologic a principalelor arme de foc și arme albe care au circulat pe teritoriul României de la începutul secolului XIV până la mijlocul secolului XX.

Printre piesele de rezistență ale colecției menționăm sabia domnitorului Constantin Brâncoveanu, sabia lui Gheorghe Bibescu și cea a regelui Ferdinand; pușca de vânătoare, pistolul și trusa de duel a domnitorului Alexandru loan Cuza și cartușiera lui Bimbașa Sava.