APEL DE PROIECTE PENTRU ANUL 2023

APEL DE PROIECTE PENTRU 2023

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ATENȚIE! ACESTA NU ESTE UN PROGRAM DE FINANȚARE.

Muzeul Municipiului București deschide apelul de proiecte culturale pentru perioada ianuarie-decembrie 2023. Propunerile de proiect sunt așteptate până în ziua de vineri 25 noiembrie 2022, ora 16.00.

Invităm artiști, arhitecți, urbaniști, antropologi, curatori, specialiști în domenii conexe educației și culturii să propună activități culturale – expoziții, sau activități care pot fi organizate în aer liber sau online, precum ateliere outdoor, concerte transmise online, conferinte în livestreaming etc. – care să fie găzduite de spațiile disponibile, fizice și virtuale, ale Muzeului Municipiului București. Propunerile pot fi realizate și ca parte dintr-un proiect extins, în parteneriat cu alte instituții cu profil cultural.
Prin acest apel de proiecte, muzeul își propune să valorifice elementele de patrimoniu aflate în administrare pentru a prezenta publicului o ofertă culturală diversă și actualizată, dar și să ofere organizațiilor cu profil cultural-educativ, sau artiștilor și experților independenți, spații de desfășurare a activităților.

Muzeele și casele memoriale din structura MMB deschise propunerilor de proiecte culturale pentru anul 2023 sunt:

Spații pentru activități expoziționale și activități în aer liber:
– Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu nr. 2) – holul central, gardul, curtea;
– Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr. 151): curtea, gardul, mansarda;
– Muzeul Nicolae Minovici (Str. Dr. Nicolae Minovici, nr.1): curtea, sala de conferințe.

Spații pentru ateliere educative (în aer liber sau în interior unde este posibil), sau proiecte online de valorificare a spațiului sau a patrimoniului muzeal
– Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu Storck;
– Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei;
– Muzeul Theodor Aman;
– Muzeul Dr. George Severeanu;
– Muzeul Dr. Nicolae Minovici;
– Casa Filipescu-Cesianu;
– Muzeul Dr. Victor Babeș;
– Palatul Suțu.

Tema proiectelor trebuie să fie în legătură cât mai strânsă cu specificul muzeelor pentru care sunt propuse, cu personalitățile legate de istoricul clădirilor și cu obiectele pe care acestea le expun.
Propunerea de proiect trebuie să conțină: argumentația proiectului, obiectivele, publicul țintă, locația propusă, daca proiectul este organizat fizic, în aer liber sau în interior, sau online, perioada de desfășurare, lista de activități, impactul estimat, specificaţiile tehnice, materialele

utilizate, responsabilul de proiect şi membrii echipei (cu CV-urile atașate), alături de lista partenerilor (dacă este cazul).

Organizația care propune proiectul are datoria de a asigura resursele necesare implementării proiectului, apelul de proiecte al MMB nefiind un program de finanțare. Muzeul poate contribui, în limita resurselor disponibile, cu sprijin în ce privește resursele umane şi materialele de lucru, precum și cu suport de natură tehnică sau documentară.

Redactare:
Fiecare propunere va avea între 3 și 5 pagini, TNR 12, spațiere 1,5. La acest document se pot atașa anexe de imagini şi alte documente relevante. Proiectul trebuie să aibă în vedere respectarea normelor de conservare aferente obiectelor de patrimoniu ale muzeului, programul de funcționare specific locației, precum și regulamentul de funcționare al muzeului, afișat pe site-ul instituției.
Activitățile propuse nu trebuie să aducă, în niciun fel, atingere imaginii Muzeului Municipiului București, partenerilor acestuia, drepturilor omului, sau să conţină elemente cu caracter ofensator sau ilegal (elemente rasiste, discriminatorii, pornografice etc.). Proiectele vor avea scop cultural-educativ și noncomercial.

Propunerile pot fi transmise online la adresa relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro, prin poștă, la adresa Bulevardul Ion C. Brătianu nr. 2, Sector 3, Bucureşti, sau pot fi depuse în format tipărit la Palatul Suțu, sediul central al Muzeului Municipiului București, la Secretariat (program luni – vineri, 8.00-16.00).

Ultima zi în care sunt acceptate propunerile este vineri 25 noiembrie 2022, până la ora 16.00.

Proiectele propuse vor fi supuse atenţiei Consiliului Ştiinţific, urmând a fi înaintate către Consiliul de Administraţie doar proiectele selectate pentru a fi puse în practică în programul expoziţional şi de activităţi al anului 2023. Rezultatele selecției vor fi anunțate până la sfârșitul lunii ianuarie 2023.

Pentru informații suplimentare:
relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro – Serviciul Relații Publice, Marketing, Proiecte culturale și Educație Muzeală, Muzeul Municipiului București