Simpozionul de Artă şi Istoria Artei, Ediția a III-a

VA URMA ÎN ZIUA DE 25 OCTOMBRIE 2019

Secţia de Artă a Muzeului Municipiului București

Simpozionul de Artă şi Istoria Artei

Ediția a III-a

25 octombrie 2019, București

Tematică specifică: Interferenţe – artă românească şi europeană

Prin acest simpozion realizat în colaborare cu alte instituţii, Muzeul Municipiului Bucureşti îşi propune să pună la dispoziţia specialiştilor o platformă de prezentare a ultimelor cercetări din domeniu, să faciliteze comunicarea istoricilor de artă și specialiștilor activi în domeniul artistic la nivel naţional şi internaţional şi să problematizeze teme de actualitate, inclusiv din domeniul conservării și restaurării.

Sunt acceptate prezentări care reflectă activitatea teoreticienilor, istoricilor, criticilor de artă, curatorilor, conservatorilor, restauratorilor, precum şi cea a artiştilor-creatori, consacraţi sau aflaţi la debutul carierei artistice.

Se pot aborda teme legate de studiile efectuate de artişti români în Occident (axa München – Paris sau centrele italiene), de prieteniile dintre artişti, de călătorii sau de lucrări de artă inspirate de diverse contacte culturale. Prezentările se vor susține, la alegere, în limba română sau în limba engleză, însă rezumatele vor fi bilingve.

Specialiștii interesați să susțină o prezentare în cadrul simpozionului sunt rugați să trimită o propunere pȃnă la data de 30 septembrie 2019. Propunerea va include titlul lucrării, un rezumat de maximum 500 de cuvinte şi un CV actualizat. Documentele vor fi trimise prin e-mail către adresa: pinacoteca@muzeulbucurestiului.ro. Selecția va fi realizată de către Consiliul Ştiințific al Simpozionului. Comunicarea susţinută în cadrul Simpozionului va fi publicată în Revista de Artă şi Istoria Artei a Muzeului Municipiului Bucureşti: http://muzeulbucurestiului.ro/revista-de-arta-si-istoria-artei.html.