Simpozionul de Artă și Istoria Artei, Ediția a V-a – Artă plastică. Dialog între Orient și Occident

Simpozionul de Artă și Istoria Artei

Ediția a V-a

Noiembrie 2021, București

Tematică specifică: Artă plastică. Dialog între Orient și Occident

Prin acest simpozion realizat în colaborare cu alte instituţii, Muzeul Municipiului Bucureşti îşi propune să pună la dispoziţia specialiştilor o platformă de prezentare a ultimelor cercetări din domeniu, să faciliteze comunicarea istoricilor de artă și specialiștilor activi în domeniul artistic la nivel naţional şi internaţional şi să problematizeze teme de actualitate, inclusiv din domeniul conservării și restaurării.

Sunt acceptate prezentări care reflectă activitatea teoreticienilor, istoricilor, criticilor de artă, curatorilor, conservatorilor, restauratorilor, precum şi cea a artiştilor-creatori, consacraţi sau aflaţi la debutul carierei artistice.

Se pot aborda teme legate de ceea ce a însemnat Orientul pentru istoria artei universale, cum a pătruns acesta în spațiul românesc, artiști influențați de Orient dar și subiecte legate de influența artei occidentale în România, paralele între Orient și Occident, călătorii întreprinse de artiști în Vest sau în Est, la Barbizon, Fontainebleau, Balcic și alte zone pitorești, modele culturale orientale și occidentale etc. Prezentările se vor susține, la alegere, în limba română sau în limba engleză, însă rezumatele vor fi bilingve. Lucrările simpozionului se vor organiza on-line sau fizic, în funcție de evoluțiile evenimentelor sanitare. La acest simpozion sunt invitați să asiste toți cei care doresc să audieze prelegerile. Participarea se face pe baza unei înscrieri prealabile printr-un email transmis la adresa pinacoteca@muzeulbucurestiului.ro. Termenul-limită pentru înscriere și  trimiterea rezumatelor este 16 octombrie 2021.

Selecția va fi realizată de către Consiliul Ştiințific al Simpozionului. Comunicarea susţinută în cadrul Simpozionului va fi publicată în Revista de Artă şi Istoria Artei a Muzeului Municipiului Bucureşti, numărul IV. Revista de Artă și Istoria Artei este un ambiţios proiect editorial. Aceasta este menită să valorifice, prin publicare, cercetarea în domeniul teoriei artei, istoriei artei româneşti/ universale și restaurării patrimoniului. Astfel, Muzeul Municipiului București va solicita contribuţii pentru publicarea următorului număr al Revistei ce se dorește a deveni un spațiu de dezbatere ştiinţifică pus la dispoziția specialiştilor, deschis unui spectru larg de abordări, metode şi perspective, pentru studii ce valorifică cercetările din domeniile mai sus enunţate.

Detaliile legate de participare vor fi comunicate ulterior, în funcție de câte persoane se vor înscrie pentru a susține prelegeri.