Simboluri în antiteză

VA URMA DIN 6 OCTOMBRIE 2021

Expoziție la Palatul Suțu

Simboluri în antiteză

O antiteză între două perioade istorice ce au marcat și schimbat identitatea țării.

Un discurs vizual argumentat prin obiecte cu aceeași tipologie, ce poartă mesaje  diferențiate prin prisma principiilor ideologice, principiilor estetice normative și valorilor estetice.

Simboluri în antiteză își propune o expunere antitetică a studiului semnului artistic regăsit în produsul artei din timpul regalității și a celui al regimului comunist. Expoziția reprezintă un dialog între identificarea cu o tradiție, cu o școală veche și identificarea cu realismul socialist propus de arta angajată a fostului regim.

Simboluri în antiteză este o alăturare voit disonantă a unor obiecte-simbol, cu rol omagial, aniversar sau pur decorativ, disonantă prin criteriile estetice ce deservesc și portretizează identificarea omului din societatea interbelică, decembristă și postdecembristă cu autoritatea noilor norme de ideologie și cultură. Expoziția își propune să reprezinte un ansamblu de detalii ale reflexiei omului în societatea contemporană acestuia.

Simboluri în antiteză oferă o înșiruire de probe semnificative ale artei oficiale și ale propagandei a două regimuri – este o dezbatere pentru o antiteză între autonomie și angajament, între național și internațional, om și mașină, exotic și european, între realism, care este deopotrivă un atribut politic și un stil în sine, și realismul socialist ca reacție la societatea burgheză și la avangardă, în care accentul se pune pe privitor, și nu pe opera de artă și valorile ei intrinseci. Este un discurs despre o direcție a individului contemporan cu epoca lui, cultură și arte, ilustrează propaganda ca mașinărie de reeducare și de redefinire a omului, pentru a constitui o identitate mitică si narativă. Este mariajul între social și sentimentul patriotic, un fenomen extrem de complex.

Expoziția își propune să provoace privitorul să aprecieze diferențele dintre un Afiș al expoziției 1906, ulei pe pânză și un Afiș al Ordinului Marxist Leninist sau dintre o litografie Principesa Ileana a României și o pictură cu Nicolae și Elena mergând, sau dintre alte obiecte aniversare și omagiale, cum ar fi Covor din pluș cu șase medalioane reprezentând Regele Ferdinand și Regina Maria 1866-1906 vs. Față de masă 40 ani de PCR și nu în ultimul rând alăturarea simbolurilor/ stemelor, coroana regală vs. secera și ciocanul, sau o pictură cu Bal la Palat vs. un covor Dej la ședință etc . Piesele din colecții acoperă perioada sec. al XIX-lea  ‒ al XXI-lea.

Curator: Cristina Vasiliu, conservator, Biroul Patrimoniu și Evidență Centralizată