APEL LA PUBLICARE. 𝗧𝗵𝗲 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹 𝗼𝗳 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻 𝗔𝗻𝘁𝗵𝗿𝗼𝗽𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 (𝗥𝗔𝗨𝟮𝟮)

𝗧𝗵𝗲 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹 𝗼𝗳 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗻 𝗔𝗻𝘁𝗵𝗿𝗼𝗽𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 (𝗥𝗔𝗨𝟮𝟮)

APEL LA PUBLICARE

New York – Place, Metaphor, Language(s) /  Loc, metaforă, limbă

New York a devenit, de-a lungul timpului, paradoxal, frontiera ultimă a contactului cu America (v. Kasperson&Minghi, 2011, The Structure of Political Geography), icon al cosmopolitismului, metaforă conceptuală a metropolei în care clădiri, artefacte, muzee, decizii, eșecuri, au iradiat ca scheme de imagine ale cunoașterii, proiecției identitare individuale și colective.
Prins simbolic, prin nume, între două imperii coloniale, cel olandez și cel britanic, orașul-capitală a SUA vreme de cinci ani devine capitala lumii, a afacerilor, a timpului care se măsoară în mod unic. New York-metaforă conceptuală, obiect de studiu al antropologilor, este și New York-antonomază („capitala lumii”), dar și sinecdoca prin care insula Manhattan definește întregul New York, deși metropola este alcătuită din cinci unități urbane. Centru cultural suprem, generator de mișcări estetice și de reașezări sociale și economice cu ecouri mondiale, orașul și-a redefinit, în ultimii trei ani, statutul de frontieră a imigrației, a identităților multiple, articulând noi limbaje și redesenând cartografia spațiului și timpului.
New York este terenul cel mai fertil al antropologiei urbane, dar și al lecturilor etnografice dedicate grupurilor sociale, artei, multitudinii de limbi care modelează identități, conflicte și soluții de conviețuire.
Pentru români, New York reprezintă o geografie a curajului, succesului, remodelării relațiilor cu România, prin prezențe notabile, din diverse zone ale României; tot aici, propunem articole despre emigrația evreiască din România, care a creat un spațiu identitar și simbolic distinct în metropolă, în zona Lower East Side.
Propunem contribuții care să acopere următoarele aspecte, sau altele, asociate, în funcție de preocupările și fundamentarea teoretică și metodologică a studiilor, în concordanță cu tema:
𝟭. New York- metaforă conceptuală, scheme de imagine
𝟮. Cartografie urbană și socială – limbi, culturi, arhitectură, gentrificare, hărți sociale/ rasiale/conflicte post-COVID, migrație, gen, trans-naționalism
𝟯. New York ca spațiu al memoriei universale (expoziții universale, muzee, monumente)
𝟰. New York – imagologie și ficțiune („celălalt” despre New York/ „celălalt” în New York – film, ficțiune)
𝟱. New York-ul evreiesc /Emigrația româno-evreiească la New York – identitate umană și geografică.
Pentru regulile de publicare, vă rugăm să consultați pagina https://rev-antropologieurbana.ro/trimitere-articol/
Redacția așteaptă, în afară de studii/articole de autor și recenzii de volume dedicate problemelor care fac obiectul acestui număr, din spațiul internațional și/sau românesc.
Notă. Acest număr va fi redactat exclusiv în limba engleză
PS. Mulțumim și cu acest prilej dlui arhitect Max Tzinman din New York pentru imaginea etalon a noului număr al revistei.