Norme pentru autori

Norme pentru autori

 

Colegiul de Redacţie al Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice va întâmpina cu interes egal contribuţiile colegilor arheologi și numismați, dar şi ale specialiştilor din domeniile înrudite, cu potenţial de integrare în cunoaşterea istorică.

În condiţiile în care, respectând rigorile de expresie academice, lucrările transmise Colegiului de Redacţie îşi propun să transmită rezultate ale unor cercetări originale, să supună dezbaterii opinii, teme şi abordări inovative în domeniul arheologiei şi numismaticii, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice va fi onorată să-şi ofere paginile pentru găzduirea lor.

Lucrările, redactate în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză sau germană), vor fi transmise redacţiei în format electronic, într-un singur folder, arhivat, care să conţină textul, cu următoarele caracteristici:

– format pagină 24 × 17 cm;

– font Times New Roman;

– titlu, autor, articol – 11 pt., la un rând, pe o singură coloană;

– rezumat bilingv – 11 pt, italic.

– notele de 9 pt., numerotate de la 1-n, la subsolul paginii;

Toate materialele trebuie redactate în program MS Office Word. Pentru situaţia în care se folosesc caractere speciale (greceşti, slavone) autorul va ataşa corespondenţei de e-mail fonturile utilizate.

 

Lucrarea va fi însoțită în mod obligatoriu de:

-Titlul tradus în limba engleză/franceză/germană, în cazul lucrărilor redactate în limba română;

-Un rezumat de minimum 150 de cuvinte în limba română şi tradus în limba engleză/franceză/germană;

-Cel puțin cinci cuvinte cheie în limba română şi limba engleză/franceză/germană;

-Date despre autor(i) redactate după următorul model: Nume, Prenume; funcție/specializare; afiliere instituțională; e-mail;

– Lucrarea scrisă (fără ilustrații) în format MS Word;

– Lista ilustrațiilor (bilingvă; sub fiecare ilustrație se vor prezenta problemele de copy-right, dacă există);

– Figurile şi planşele trebuie la rândul lor trimise individual, în formă electronică, la o rezoluție cât mai mare (min. 300 dpi). De fiecare dată se va indica, pentru fiecare dintre ele, numărul figurii, numărul imaginii în cadrul planșei. Pentru planşe numerotarea va fi continuă, de la 1-n, fără a se reîncepe la fiecare planșă (ex: pl. I, nr. 1-10, pl. II, nr. 11-20). Fotografiile obiectelor trebuie să fie la scara 1:1, indicându-se de fiecare dată, dacă este cazul, creşterea scalei (2x sau mai mult). Altfel, trebuie inclusă o scară. Este esențial ca prelucrarea digitală a acestor fotografii (în Adobe Photoshop, Corel Draw, etc) să fie una cât mai bună;

– Planșele trebuie să aibă dimensiunea maximă corespunzatoare oglinzii paginii revistei RCAN (20 × 14 cm)

– Lista bibliografică, la finalul corpului lucrării;

– Lista abrevierilor.

 

Sistemul de citare va fi realizat prin intermediul notelor de subsol și va avea următoarea structură:

Carte

-Notă: Tomescu 2004, p. 57.

-Bibliografie (la sfârșitul textului): Iulia Tomescu: Studiul resturilor lemnoase în arheologie. Paleoecologie şi Paleoetnografie, Târgovişte, 2004.

            Articol

-Notă: Nicolae 2010, p. 79.

-Bibliografie (la sfârșitul textului): E. Nicolae: Un tezaur din vremea lui Mircea cel Bătrân descoperit la Titu, SCN, I (XIII), 2010, p. 69-83.

 

Articol în volum colectiv

-Notă: Soficaru 2017, p.25.

-Bibliografie: A. D. Soficaru 2017: Pathological conditions of the human skeleton from Climente II Cave, Romania, în M. Mărgărit și A. Boroneanț (eds.), From Hunter-Gatherers to Farmers. Human adaptations at the end of the Pleistocene and the first part of the Holocene, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2017, p. 25-43.

 

Sursă online

-Notă: Ionescu 2015, online.

-Bibliografie, N. Ionescu 2015: La granița dintre bine și rău, link web, accesat la data (link-ul web se transcrie integral)

Notele vor fi trecute la subsolul paginilor, numerotate de la 1 la n în cadrul întregii lucrări.

În cazul în care un autor are mai multe publicații citate din același an, diferențierea se va face folosind a, b, c etc.

Textul notei se va repeta de fiecare dată, chiar și dacă autorul și lucrarea citată sunt aceleaşi.

Referințele multiple într-o singură notă se vor aranja cronologic.

 

Adresa de expediere a articolelor: rcan@muzeulbucurestiului.ro