Ligia Macovei și lirica lui Tudor Arghezi

VA URMA DIN 14 MAI 2021

Expoziție la „Colecția de artă Ligia și Pompiliu Macovei”

Ligia Macovei și lirica lui Tudor Arghezi

Colecția de Artă „Ligia și Pompiliu Macovei” conține sute de lucrări semnate de  artistă, realizate în diverse tehnici (ulei, tehnică mixtă, acuarelă și guașe). Renumită pentru ilustrațiile realizate pentru lirica eminesciană, trebuie menționat și aportul adus creației poetice a lui Tudor Arghezi. Expoziția „Ligia Macovei și lirica lui Tudor Arghezi” propune o călătorie printre cele mai reprezentative lucrări din cadrul seriei de ilustrații dedicate maestrului.

Opera Ligiei este impresionantă prin bogăția stilistică, coloritul puternic și accentele utilizate. Se remarcă înclinațiile expresioniste din detaliile lucrărilor sale, artista preluând elemente pline de forță și culoare, care dau expresivitate compoziției, dar și priceperea ei de a construi prin simple linii imagini pline de înțelesuri și simboluri. Rafinamentul tehnicii și spontaneitatea sunt calitățile operei sale.

Printre variațiile lirice pe care le abordează, Tudor Arghezi conturează un univers în care tratează teme diverse, dând naștere unor lumi miniaturale, dimensiuni paralele în care oglindește principii, concepte și idei pe care le reduce la trăiri, experiențe și impresii.  Ligia Macovei reușește prin simțul său artistic și tehnica perfecționată să transpună acest univers prin evidențierea fiecărui element marcant al poeziei și preluarea principiilor definitorii stilului arghezian. Dacă, pentru lirica eminesciană, Ligia preia melancolia și muzicalitatea, reducând de cele mai multe ori sentimentele la esențele lor prin utilizarea liniei, ca modalitate de exprimare brută prin desen, pentru opera lui Arghezi adoptă o atitudine ludică, punctând prin utilizarea accentelor de culoare expresia dură, dar foarte sugestivă. Noutatea și contrastul puternic față de rafinamentul lirismului eminescian îl plasează pe Arghezi la un nivel revoluționar al poeticii românești. Această atitudine tranșantă este transpusă în imagini puternice prin expresivitatea plastică a Ligiei. Creația, oricât de narativă, este impresionantă prin tonurile de culoare și contrastele conturate într-un decor ludic.

Lirica argheziană este marcantă prin setea de cunoaștere a lumii prin care poetul încearcă să înțeleagă sensul vieții. Ligia Macovei preia aceste sentimente și le transpune prin filtrul său artistic, conturând o lume a simbolurilor, determinantă pentru perceperea dimensiunii universului arghezian și a dramatismului acestuia. Arghezi abordează teme diverse: poezia filosofică, poezia socială, poezia de dragoste, dar și universul miniatural. Artista reușește să interpreteze cu o sinceritate plastică, fără a se ascunde de privitor. Expune sentimentele tragice, frica, deznădejdea, melancolia printr-o linie expresionistă. Se pliază astfel foarte bine pe stilul arghezian, ambii refuzând să promoveze frumusețea și tradiționalismul convențional. Uneori se manifestă prin simboluri, alteori printr-o spontaneitate debordantă și sinceră.

Arghezi este interesat și de universul înconjurător, lumea florilor sau a animalelor domestice. Franchețea cu care Ligia alege să creioneze elementele și personajele uneori metaforic analizate de Arghezi oferă substanță și confirmă dimensiunea universului poetic devenit tangibil, susținându-l, trăirile fiind astfel mai aproape de puterea de percepție a cititorilor. Ilustrația reușește să dea glas cuvintelor nerostite ale maestrului, percepând muzicalitatea prin accentele puternice și armonia cromatică.

Planul expozițional presupune expunerea a 12 lucrări de grafică (6 ilustrații realizate în tuș cu peniță pe hârtie și 6 lucrări monotip cu intervenție de guașă și tuș pe hârtie). Unele lucrări sunt mai complexe – cele în care se întrevede forța cromatică prin aplicarea guașei conturată cu tuș, iar altele sunt compuse din jocuri simple de linie. Indiferent de tehnica abordată și de complexitatea lucrării, artista reușește să transmită cele mai importante trăiri poetice. Puterea de expresie este un martor al talentului indubitabil și tehnica desăvârșită a Ligiei Macovei, o personalitate puternică, sinceră, care reușește de fiecare dată să transmită esențele unor sentimente și trăiri.

Cristina Ioniță-Măciucă, Muzeograf, Secția Artă MMB