Expoziție tematică la Muzeul Nicolae Minovici: „Sub însemnul regalității: Fotografiile unei tinere principese”

Începând din 12 august 2022

 

Sub însemnul regalității: Fotografiile unei tinere principese la Muzeul Nicolae Minovici

Expoziția Sub însemnul regalității: Fotografiile unei tinere principese la Muzeul Nicolae Minovici invită publicul către observarea metodelor de autoreprezentare a tinerei Principese Maria la începutul secolului XX în contextul portretisticii.

În Capela Muzeului Minovici au fost expuse 11 fotografii cu tânăra Principesă, poziționate de colecționarul și medicul legist Nicolae Minovici într-un cadru tainic, de însemnătate spirituală. Fotografiile Mariei din Capela vilei-muzeu o reprezentau în ipostaze apropiate de portretul ctitoricesc întâlnit în pictura murală a bisericilor ortodoxe, de pildă, ținând în mâini macheta mănăstirii Curtea de Argeș (chiar dacă Maria nu a îmbrățișat religia ortodoxă a poporului său). Imaginile au fost îndepărtate în timpul regimului comunist din ramele în care fuseseră expuse de colecționar, rame situate la nivelul unui divan de lemn încărcat cu icoane și cădelnițe, azi rămase goale. Ca urmare a operațiunii ideologiei comuniste de ștergere a urmelor regalității, imaginile nu mai există în patrimoniul muzeului Minovici.

Prin recuperarea și expunerea seriei de fotografii realizate de Franz Mandy, fotograful Curții Regale, se conturează totodată o încercare de reprivire a unei părți esențiale a formulei expoziționale gândite de Nicolae Minovici. Vor fi discutate teme legate de patronajul artistic, gustul pentru artele decorative și decor interior al Reginei Maria, accentul fiind pus cu precădere asupra perioadei de început de secol. Imaginile, dispărute azi, prin gestul aproape iconoclast al regimului comunist, sunt oferite publicului pentru a fi reprivite. Expoziția nu își propune o simplă „readucere la normal” și o corectare a gestului invaziv, dimpotrivă, pune în prim plan și subliniază efectul devastant al acestuia. Recuperarea vizează așadar nu doar un aspect esențial al expunerii originale, cât și a imaginii în epocă a Principesei Maria și, ulterior, a Reginei tuturor românilor.

Text: drd. Mădălina Manolache, muzeograf.
Curatori: Mădălina Manolache, Ionuț Banu, Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici.