Idei în Agora: „Deplasarea spre Est. Războiul din Ucraina și redefinirea Europei”

Muzeul Municipiului București a invitat publicul la Idei în Agora, cu tema „Deplasarea spre Est. Războiul din Ucraina și redefinirea Europei”, care a avut loc marți, 28 martie 2023, începând cu ora 18.00, la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei 151).

Sorin Bocancea în dialog cu Sorin Antohi.

VIDEO INTEGRAL MAI JOS.

Războiul din Ucraina redefinește rapid și brutal Europa și, prin consecințele sale, lumea. Discuția pornește de la constatarea că totul se schimbă sub ochii noștri: geografiile simbolice, frontierele de stat, spațiile de tranziție dintre etnii, limbi, confesiuni și națiuni – pe care în engleză le numim borderlands, iar în teoria culturii le desemnăm drept spații liminare – blocurile geopolitice, fluxurile economice și de populație etc. Știm că hărțile cele mai rezistente sunt cele mentale, dar și acestea par să evolueze acum mai rapid decât în alte împrejurări istorice. Pe de o parte, Europa se deplasează din nou spre Est, așa cum a făcut-o mereu, și treptat, și în salturi (nu fără episoade de stagnare sau chiar recul), și prin război, și prin pace, iar din secolul XVIII o face în numele Civilizației (astăzi, noțiunea este redefinită: democrație, stat de drept, libertăți individuale, prosperitate etc.). Pe de altă parte, spațiile liminare și frontierele poroase par în curs de a fi înlocuite de un nou limes (Zid?), mobil, mai estic și tăind teritorii pe care din Epoca Luminilor le relegăm într-un tărâm în care normele și valorile europene nu se aplică. Europa intră tot mai adânc în ceea ce rușii numesc Eurasia, în vreme ce aceasta – prin violență la un nivel și pe o scară nemaivăzute în Europa de la sfîrșitul Celui De-Al Doilea Război Mondial -, într-un efort suprem, încearcă să triumfe, dar pare că se îndreaptă spre Armaghedon.

În discuția cu Sorin Bocancea vom porni de la cele de mai sus și vom avea pe masă cel mai recent volum colectiv coordonat de el, „Războiul din Ucraina. Un conflict regional cu efecte globale”, masivă selecție de studii și eseuri din diverse perspective, obiect al unor dispute aprinse în spațiul public.

Sorin Antohi

*

Sorin Bocancea (n. 1970), Rector și profesor, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative. A studiat la Facultatea de Filosofie a Universității „Al. I. Cuza” Iaşi, unde a obținut licența, masteratul și două doctorate (Filosofie, respectiv Științe Politice). A predat și predă cursuri de istoria gândirii politice, ideologii politice contemporane, instituții politice europene, politici publice, modele culturale și comportamente politice, studii europene, administrație publică. A organizat reuniuni academice, a prezentat comunicări, a coordonat proiecte de cercetare și numere speciale de publicații, a publicat numeroase studii în reviste și volume de specialitate etc. Reținem aici numai volumele scrise sau coordonate, uneori în colaborare:

Instituţii şi politici publice în Uniunea Europeană (2004); Cetatea lui Platon, Editura (2010, Premiul „Vasile Conta” al Academiei Române); Mass-media și democrația în România postcomunistă (coord. cu Daniel Șandru, 2011); Totalitarismul. De la origini la consecințe (coordonare împreună cu Daniel Șandru), Editura Institutul European, Iași, 2011; Noi și postcomunismul (2012); Mass-media și democrația în România postcomunistă (coord. cu Daniel Șandru, ediția a II-a revăzută și adăugită, 2013); Constituția României. Opinii esențiale pentru legea fundamentală (coord., 2013); Zece exerciții de „inginerie constituțională” (coord. cu Daniel Șandru, 2013); De la presa studențească în comunism la presa postcomunistă (coord., 2014); Așa ne-am petrecut Revoluția (cu Mircea Mureșan, 2014); Je suis Charlie? Regândirea libertății în Europa multiculturală (coord., 2015); Două decenii de comunism în Iașul universitar (cu Doru Tompea, 2015); Revoluția română. Militari, misiuni și diversiuni (coord., 2015); Marșul asupra Europei. Noile dimensiuni ale migrației (coord., 2016); Calea europeană a Republicii Moldova (coord. cu Radu Carp, 2016); Europa după Brexit (coord., 2016); Două decenii de comunism în Iașul universitar. Presa studențească (cu Doru Tompea, 2019); COVID-19. Dimensiuni ale gestionării pandemiei (coord., 2020); Așa s-a construit în comunism (cu Marin Gh. Nicolae, 2021); Trei decenii de învățământ superior privat în România. Universitatea „Petre Andrei” din Iași (2021); Universitatea „Petre Andrei” din Iași. O istorie subiectivă (cu Doru Tompea, vol. I. și II., 2022). Războiul din Ucraina. Un conflict regional cu efecte globale (coord., 2022).

*

Sorin Antohi (n. 1957) este istoric al ideilor, eseist, traducător. Membru în Academia Europaea. Mai multe informații la www.sorinantohi.org.

Idei în Agora este un program dedicat analizei spiritului public. A fost inițiat în 2017 de Sorin Antohi și este susținut de Adrian Majuru. Realizat de Muzeul Municipiului București, în parteneriat cu Asociația Orbis Tertius / A Treia Lume. Întâlnirile au formate diferite și propun un dialog între curente, mișcări, personalități, viziuni despre lume, teorii, ideologii. Filmele, postate pe YouTube la https://www.youtube.com/channel/UCv5R2xEgA_M5nzwIUGl8kcQ

Arhiva, la www.sorinantohi.org și http://muzeulbucurestiului.ro/idei-in-agora.html. V. și https://www.facebook.com/IdeiinAgora/

Programul a început pe 21 iunie 2017, cu un dialog între Gregory Claeys și Sorin Antohi, Marx and Marxism: Utopia, Dystopia, History. La cele 73 de evenimente și 3 reuniuni conexe au participat 97 de invitați (unii au revenit cel puțin o dată) din România (majoritatea), Armenia, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Franța, Germania, Israel, Italia, Marea Britanie, Republica Moldova, Spania, Statele Unite, Turcia, Ucraina, Ungaria.

LXI: Democrația liberală în criză. Aurelian Crăiuțu în dialog cu Sorin Antohi (20.06.2022). LXII: Opera și viața. Priviri retrospective și prospective. Sorin Alexandrescu în dialog cu Sorin Antohi (4.10.2022). LXIII: Natura sau societatea? Perspectiva neurocriminologiei. Jean Jacques Askenasy în dialog cu Sorin Antohi (18.10.2022). LXIV: Imaginarul social. Corin Braga în dialog cu Sorin Antohi (28.10.2022). LXV: Ioan Petru Culianu and the History of Religions. Giovanni Casadio talks to Sorin Antohi (1.11.2022). LXVI: O meta-știință a Omului Nou? Întoarcere în România anilor 1940-1970. Marius Turda în dialog cu Sorin Antohi (Palatul Suțu). LXVII: Noica. După 35 de ani. Andrei Pleșu în dialog cu Sorin Antohi (6.12.2022). LXVIII: Situațiunea. Bilanțul unei generații istorice: 1989-2022. Alina Mungiu-Pippidi în dialog cu Sorin Antohi (17.01.2023). LXIX: Nebunie și justiție la români în secolele XVII-XX. Octavian Buda în dialog cu Sorin Antohi. LXX: Război și pace în Ucraina. Radu Carp și Marianna Prîsiajniuk în dialog cu Sorin Antohi (14.02.2023). LXXI: Grupul de la Iași. Contracultură și disidență în anii ’80. Dan Alexe în dialog cu Sorin Antohi (28.02.2023). LXXII: 6-8.03.2023. Egoistorie, microistorie, istorie. Alexandru Zub în dialog cu Sorin Antohi (6-8.03.2023, Văratec). LXXIII: România neîmplinită. Speranțele și dezamăgirile Generației ’80. Stelian Tănase în dialog cu Sorin Antohi (14.03.2023).

În pregătire: LXXV: 25.04.2023, 18:00. Ideea națională în România de azi. Ioan-Aurel Pop în dialog cu Sorin Antohi. LXXVI: 9.05.2023, 18:00. Cultură și spirit public în România de azi. Ion Bogdan Lefter în dialog cu Sorin Antohi.

În afara seriei, dar legat de ea, au avut loc: România Mare 2.0. De la insula de latinitate la arhipelagul global, conferință organizată Sorin Antohi (23-24.11.2018); Royal Colloquium IV, From Dystopia to Posthistory. Conveners: Sorin Antohi and Gregory Claeys (23.06.2019); The Museum of the Future / Muzeul Viitorului / Museum der Zukunft. Public debate. Volker Rodekamp, Anselm Hartinger, Adrian Majuru. Moderator: Sorin Antohi (3.10.2019). Evenimentele sunt arhivate la adresele menționate mai sus.