Exponatul Lunii

„Nud” – Gheorghe Tattarescu 

Expoziția anuală a Pinacotecii Muzeului Municipiului București de la Palatul Suțu, „De la anatomia artistică la opera finită”, este o adevărată antologie vizuală din colecțiile muzeului, în care Gheorghe Tattarescu este prezent pe simeză cu cele mai multe lucrări – trei excepționale apariții feminine ilustrate în ulei pe pânză, între care și opera prezentată aici, opt planșe de desen în expunere inedită și trei dintre caietele sale de schițe cu studii de anatomie artistică.

Subiectul Afroditei ce se naște din valurile înspumate ale mării este unul des întâlnit în Renaștere, cu ecouri ulterioare în baroc și rococo, până în pictura academică a secolului al XIX-lea. Modelul ingresc al cunoscutei ,,Venus Anadyomene” pare să fie prototipul de nud din ipostaza tattaresciană. Fără îndoială, pentru tânărul Tattarescu ce studia la Roma (Academia San Luca, 1845-1851), iconografia reprezentării zeiței Venus a fost modelul de inspirație pentru apropierea de tema nudului, gen neabordat încă în plastica românească de până atunci.

În această excepțională lucrare artistul înfățișează portretul unei femei tinere, delicate, dar fără să exagereze sau să idealizeze trăsăturile. Forma urmărită cu rigurozitate, simțul valorilor juste, coloritul cumpătat și nobil sunt caracteristice aproape tuturor lucrărilor sale.

Cu realizări remarcabile, Tattarescu s-a dedicat portretisticii ca modalitate predilectă a studiului pe viu, oferindu-i șansa de a analiza atent raportul dintre model și transpunerea sa în pictural. Cu treceri fine între lumină și umbră și o cromatică de un sobru rafinament, fin observator al psihologiei umane, pictorul surprinde în culoare subiectul feminin într-o stare de visare melancolică. Modelând carnația fără nicio aluzie frivolă, maestrul ilustrează grația printr-o prezență feminină agreabilă, cu un soi de senzualitate rece. Tânăra femeie, reprezentată în peisaj, pare surprinsă într-o ipostază obișnuită de baie la râu, cu un urcior sprijinit pe umăr și o pânză prinsă într-un cordon roșu, ce-i acoperă sumar șoldurile. Pictura este executată în tehnica ulei pe pânză lipită pe lemn, dimensiuni 58 x 45 cm, nesemnată și nedatată (1850?)

Rodica Ion, muzeograf