Exponatul Lunii

Gheorghe Tattarescu – „Țăranul de la Dunăre”

La expoziţia internaţională de la Viena din 1873, Gheorghe Tattarescu (1820-1894) a expus, printre altele, și compoziţia de mari dimensiuni Țăranul de la Dunăre (101×137,5 cm, u/p).

Artistul a fost inspirat să ilustreze astfel lupta dusă de conaționali pentru eliberarea ţării de sub jugul otoman, de narațiunea lui Antonio de Guevara (1481-1545) important umanist spaniol, care a preluat povestea din Marcus Aureliu, în ,,Reloj de príncipes’’ (Orologiul principilor; Valladolid, 1529), tradusă în franceză și astfel popularizată la noi de celebrul fabulist Jean de la Fontaine (1621-1695). Subiectul este cel al ţăranului dac, care, după ocuparea Daciei de către legiunile romane, a mers pe jos până la Roma pentru a protesta în fața Senatului împotriva abuzurilor săvârşite în ţara sa de către cotropitori.

Abordând această temă, patriotul și profesorul Tattarescu a vrut să încurajeze tineretul să se ridice împotriva tiraniei otomane şi să insufle speranța în libertate și suveranitate. Personajul ce reprezintă ţăranul este ilustrat în picioare, cu braţul drept ridicat înspre tribună, protestând în faţa senatorilor Romei care par a fi atenți și au o atitudine sobră. Îmbrăcămintea sărăcăcioasă a ţăranului contrastează cu togile bogate ale senatorilor și cu vestimentația complexă a soldaților, cu mantii, platoşe, coifuri şi lănci. Întregul public este orientat în jurul personajului principal, iar privirile tuturor sunt îndreptate către dac, pe care maestrul l-a plasat central, în prim-planul compoziției.

Desenul premergător pentru Ţăranul de la Dunăre, în dimensiuni mari, plin de vigoare, cumva mai reușit decât compoziţia în ulei ‒ mişcarea pare mai naturală, cu o linie energică ‒ este proaspăt restaurat și se va afla pe simeză timp de trei luni, începând cu data de 8 iulie, în expoziția tematică inedită „Tattarescu – Studii de perspectivă” de la Palatul Suțu, pe care vă invităm să o vizitați.

Muzeograf Rodica Ion