Despre „Cultura Gumelnița pe Valea Mostiștei”, autor Dr. Theodor Ignat

Lucrarea „Cultura Gumelnița pe valea Mostiștei” sintetizează informațiile cu privire la formele de manifestare ale comunităților gumelnițene de pe valea Mostiștei, creionând imaginea unei microregiuni omogene, cel puțin din punct de vedere socio-economic, dar cu manifestări particulare deosebite și diferențiate. Lucrarea s-a axat pe studiul așezărilor gumelnițene, cu aplecare deosebită asupra tell-urilor, care i-au atras încă de la început pe arheologi prin natura lor, având cel mai mare potențial pentru descoperiri spectaculoase.

Lucrarea lui Theodor Ignat – Cultura Gumelnița pe Valea Mostiștei – reflectă activitățile de cercetare ale autorului în cadrul colectivelor științifice ce desfășoară săpături la siturile de la Sultana-Malu Roșu și Măriuța, dar și abordarea interdisciplinară complexă și modernă aplicată în cadrul acestor cercetări arheologice.
Pentru scrierea lucrării, autorul a beneficiat de date inedite din cadrul cercetărilor de la Sultana-Malu Roșu. Autorul a integrat coerent, într-o sinteză privind istoria și modul de viață specific comunităților gumelnițene de pe Valea Mostiștei, alături de datele publicate anterior și materialele sau informațiile inedite din arhivele instituțiilor ce au coordonat săpături în zona abordată.

Lucrarea are o abordare modernă, sintetică, într-o manieră exhaustivă, a datelor arheologice inter-disciplinare disponibile în momentul redactării pentru Regiunea Mostiștea și reflectă corect stadiul actual al cercetărilor precum și experiența acumulată de autor.

Volumul reflectă, de asemenea, implicarea instituțională a Muzeului Municipiului București în cercetările sistematice de la Sultana-Malu Roșu, instituție în care dl Theodor Ignat activează de peste zece ani. <<Lucrarea „Cultura Gumelnița pe Valea Mostiștei” reprezintă un demers favorabil și necesar pentru arheologia preistorică din România. Această lucrare reprezintă forma finală a tezei de doctorat susținută de autor, nu de mult, la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, sub coordonarea dlui Cristian Schuster>> – Dr. Cătălin Lazăr