Da’ de ce să aduc muzeul la școală

Da’ de ce să aduc muzeul la școală

În perioada iulie 2022 – octombrie 2023 se desfășoară un nou proiect educativ co-finanțat de AFCN, conceput și implementat de Asociația Da’DeCe în parteneriat cu Casa Corpului Didactic București și Muzeul Municipiului București.

Proiectul își propune să ofere cadrelor didactice din ciclul primar o serie de instrumente specifice domeniului de educație muzeală, instrumente care să le permită profesorilor să crească eficiența actului didactic prin abordări disciplinare și colaborative, insuflându-le elevilor valori culturale și morale atât de necesare societății contemporane.

În urma acestui proiect, cadrele didactice din București și județul Ilfov vor obține o mai bună cunoaștere și înțelegere a modului în care patrimoniul muzeal poate fi folosit ca resursă didactică, atât în cadrul activităților de predare, învățare și evaluare din școală, cât și în cadrul unor activități extracurriculare. 

Proiectul va contribui, direct și indirect, la promovarea incluziunii și dreptății sociale în rândul elevilor, la stimularea participării culturale active în vederea petrecerii agreabile a timpului liber, dar și la maximizarea efectelor personale legate de interacțiunea cu patrimoniul cultural.

În cadrul proiectului sunt urmărite trei direcții principale de dezvoltare:

  • Cercetarea privind modul în care profesorii folosesc muzeul drept resursă didactică, urmărind identificarea unor modalități de optimizare a utilizarii patrimoniului pentru formarea competențelor generale și specifice aferente disciplinelor de studiu din ciclul școlar primar. 
  • Facilitarea accesului cadrelor didactice la resurse pentru a stimula participarea culturală a elevilor din ciclul primar, în special al celor din zone cu acces limitat la cultură.
  • Formarea profesională a cadrelor didactice și stimularea consumului cultural asociat educației formale din ciclul școlar primar.

Proiectul „Da’ de ce să aduc muzeul la școală” face parte din seria de proiecte educative dezvoltată de Asociația Da’DeCe pentru îmbunătățirea practicii de educație muzeală prin crearea unor instrumente de lucru ce pot fi utilizate de profesori, artiști sau specialiști în domeniul educației culturale. 

Împrietenim copiii și tinerii din România cu muzeele și patrimoniul

Prin proiectele sale, care îmbină formarea artistică cu cea umană și socială, Asociația Da’DeCe, alături de partenerii săi instituționali, urmărește să împrietenească tinerii și copiii din România cu muzeele și patrimoniul acestora prin transformarea muzeelor în spații vii, în care învățăm cum să descoperim, să ascultăm și să comunicăm poveștile pe care obiectele le pot spune. Astfel, fiecare proiect al Asociației devine un prilej de a aduce împreună copii, profesori, artiști și educatori muzeali și de a valorifica obiecte și clădiri de patrimoniu și teme importante pentru cei implicați prin procese creative comune, experiență directă, învățare expriențială, joc și joacă.

*** 

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.