Conferința de Joi: „Oaspeți la românii din sudul Dunării. Călătorii de studiu în Balcani”

Conferința de joi, 16 martie, este despre repere identitare și conservarea formelor arhaice de grai și tradiții, prezentate publicului de dr. Manuela Nevaci, specialist în dialectologie română, secretar general al „Atlasului Limbilor Europei”, autor a numeroase cercetări științifice.

Muzeul Municipiului București invită publicul la un dialog extrem de interesant despre asemănările dintre dialectele românești nord şi sud-dunărene (dacoromân, aromân, meglenoromân, istroromân) vorbite în România, R. Moldova, Ucraina, Serbia, Albania, Bulgaria, R. Macedonia de Nord, Grecia, Croația, din perspectiva conservării romanităţii și a românității în acest spațiu geografic de continuum romanicum. Evenimentul va avea loc la Palatul Suțu (Bd Ion C Brătianu, nr 2).

„Dacoromâna la nord şi dialectele aromân, meglenoromân şi istroromân la sud delimitează extensiunea spațiului romanizat din sud-estul Europei, unde au luat naștere dialectele limbii române. Reperele identitare ale aromânilor, meglenoromânilor, istroromânilor manifestate prin conservarea unor forme arhaice şi autentice de grai şi de tradiţii evidențiază legătura dintre românii nord-dunăreni şi cei sud-dunăreni, unitatea lor de limbă şi de civilizaţie”, a declarat Manuela Nevaci.

Manuela Nevaci, dr. abilitat cercetător principal I la Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române, este specialist în dialectologie română nord- și sud-dunăreană, geografie lingvistică (romanică și europeană), balcanologie, istoria limbii române și a dialectelor ei, sociolingvistică, multilingvism. Din 2016 este conducător de doctorat, specialitatea filologie, la Universitatea din Bucureşti.

Manuela Nevaci este secretar general al Atlasului Limbilor Europei (ALE) din anul 2007. Activitatea în cadrul acestui proiect, de largă colaborare internaţională, patronat de UNESCO, s-a materializat prin publicarea, în perioada 2008-2014, a două volume ALE, din care două au fost coordonate alături de domnul profesorul Nicolae Saramandu. Este membră în comitetele internaţionale ale Atlasului lingvistic romanic şi ale Atlasului lingvistic mediteraneean. A fost aleasă vicepreşedintă a Societăţii de Societatea Internaţională de Dialectologie şi Geolingvistică (Bamberg) (2012-2016) și vicepreședintă la Societatea de Cultură Macedo-Română (din 2022).

Rezultatele activităţii ştiinţifice s-au materializat în 30 de volume (individuale sau în colaborare) şi în studii, articole etc., însumând peste 150 de titluri. Faptele de limbă din dialectele româneşti au fost abordate într-o perspectivă largă – romanică şi europeană –, cu referiri în ceea ce priveşte dialectele româneşti sud-dunărene, la contextul balcanic (aspecte ale contactului lingvistic). Cărţile şi articolele publicate de Manuela Nevaci se întemeiază îndeosebi pe materiale inedite, culese de cercetătoare la faţa locului, prin cercetări directe de teren la românii din nordul Dunării (aromâni, meglenoromâni, istroromâni).

Activitatea didactică şi ştiinţifică a fost recompensată cu premii, distincţii: Honorary Citizen of Louisville, U.S.A., Kentucky, diplomă de merit, cu prilejul aniversării a 60 de ani de existenţă (1949-2009) a Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, Bucureşti, septembrie 2009, premiul Academiei Române „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, pentru lucrarea Atlasul lingvistic român pe regiuni. Sinteză, vol. II, (coordonator: Nicolae Saramandu), Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012.

Coordonator conferință: conf. univ. dr. Cătălin D. Constantin