COLECŢIA „ICOANE ŞI OBIECTE DE CULT”

Colecţia de artă religioasă şi obiecte de cult din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti este reprezentativă pentru perioada târzie a artei religioase româneşti (sec. XVII – XIX).

Colecţia se remarcă prin bogăţia genurilor artistice, de la icoane pe lemn şi sticlă, fresce, până la arta metelelor şi a picturii. Obiectele fac parte atât din cultul ortodox cât şi din cel catolic. Cea mai mare parte a colecţiei o reprezintă icoanele ortodoxe pe lemn, 136 la număr.

Cel mai frecvent îi întâlnim pe Sf. Nicolae, Sf. Ioan Botezătorul, Sf. Gheorghe, Arhanghelul Mihail şi, bineînţeles, pe Maica Domnului cu Pruncul şi Isus Pantocrator.

Una dintre cele mai valoroase icoane datează de la sfârșitul sec. XVI şi redă tema Deisis.

O altă categorie aparte, dar nu foarte bogată, o reprezintă statuetele din ipsos pictate, reprezentative pentru cultul catolic (de exemplu, putem menţiona statueta „Madona”, sec. XVIII, din lemn policrom).

Printre obiectele de o importanţă istorică şi artistică din cadrul colecţiei se remarcă Icoanele Împărăteşti şi Frescele provenite de la Mănăstirea Văcăreşti.