Categorie: Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice Anul 5

O scurtă prezentare a aşezării din epoca bronzului târziu de la Brănişca-Pescărie Vest (judeţul Hunedoara, România)

Autori OPRIŞ Vasile VLEJA Decebal BĂRBAT IOAN Alexandru COLŢEANU Petre Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare română Descriptori Ceramică (Veselă) aşezare (habitat) gropi menajere (situaţie arheologică) Bronzul Târziu (Perioadă istorică) complexe arheologice (situaţie arheologică) Excerpt The archaeological site at Brănişca-Pescărie Vest was partly researched in the spring of 2014, when a settlement from […]

Read More

A previously unknown stone mortar and some considerations on similar artefacts attributed to the Bronze Age in Eastern Romania

Autori GAVRILĂ Elena DIACON Vasile Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare engleză Descriptori epoca bronzului (perioada istorică) tipologie (catalogare) piatră (Material) mojar (instrument) inedit TITLU în română Un mojar de piatră inedit şi câteva consideraţii despre artefacte similare atribuite epocii bronzului din estul României Excerpt Autorii publică un mojar de piatră specific epocii […]

Read More

Câteva simboluri din arta cucuteniană

Autori NEAGU Dragoş-Nicolae Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare română Descriptori Cucuteni (cultură preistorică) Artă motive (decor) simbolururi (reprezentare) semnificaţii Excerpt Symbols are complex elements, hiding in their depths meanings at times undiscovered yet. Although they are abstract representations, the geometric symbols have been used to convey messages and information over generations and […]

Read More

XRF analyses performed on the Eneolithic copper bracelets from the Chirnogi – Şuviţa Iorgulescu necropolis

Autori DIMACHE Mădălina DARIE Adelina Elena MIREA Dragoş Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare engleză Descriptori eneolitic (perioada istorică) cupru (Material) analize XRF (tehnică) podoabe (element decorativ) TITLU în română Analize XRF realizate pe brăţări eneolitice de cupru din necropola de la Chirnogi – Şuviţa Iorgulescu Excerpt Scopul lucrării noastre este de a […]

Read More

Some remarks on the transition of the Boian-Gumelniţa households – architecture and pottery assemblages

Autori YORDANOVA Rumyana Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare engleză Descriptori Boian (cultură arheologică) Ruse (oraş din Bulgaria) locuinţă (edificiu) KGK IV (fază a culturii Boian) aşezare tip tell (tip de aşezare) tranziţie (etapă culturală) TITLU în română Câteva observaţii despre tranziţia locuinţelor Boian-Gumelniţa – ansambluri de arhitectură şi vase ceramice Excerpt Această […]

Read More

Fără context, fără relevanţă? Descoperiri neo-eneolitice de artefacte din materii osoase conservate în colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti

Autori VINTILĂ Camelia-Mirela MĂRGĂRIT Monica Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare română Descriptori bivalva (Material) neo-eneolitic (perioada istorică) Os (Material) dinte (Material) schemă tehnologică (procedeu) Excerpt The aim of this paper is to discuss the assemblage of artifacts made of osseous materials which are part of the collections of the Bucharest Municipality Museum. […]

Read More

Câteva consideraţii privind vasele antropomorfe în neoliticul timpuriu din Nord-Vestul României

Autori VIRAG Cristian Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare română Descriptori Neolitic timpuriu (perioada istorică) Nord-vestul României (localizare geografică) Vase antropomorfe (Ceramică) cultura Starčevo-Criş (Cultură arheologică neolitică) TITLU în română Câteva consideraţii privind vasele antropomorfe în neoliticul timpuriu din Nord-Vestul României Excerpt The problem of the Early Neolithic in north-western Romania became somewhat […]

Read More