Categorie: Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice Anul 3

Pentru o restitutio in integrum – despre câteva descoperiri elenistice din jurul jumătăţii secolului XX

Autori TALMAŢCHI Gabriel Secţiunea Numismatică / Numismatics   Limba de redactare română (şi un rezumat în engleză) Descriptori Callatis necropolă Tomis polis monede greceşti monetării vest-pontice perioadă elenistică Excerpt For a restitutio in integrum – about some Hellenistic discoveries from around the mid-20st century. The coins from the catalog are the result of some random […]

Read More

Medieval finds and pottery from the Roman fort of Sexaginta Prista at Ruse

Autori VELIKOVA Svetlana Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare engleză (şi un rezumat în română) Descriptori Ruse Sexaginta Prista fort perioadă medievală descoperiri ceranică TITLU în română Descoperiri medievale si ceramică din fortul roman de la Sexaginta Prista în Ruse Excerpt Sexaginta Prista is a Roman fort – a fortification on the Roman […]

Read More

Stamps on bricks and tiles of the Roman army from the area of Transmariska

Autori MITEV Georgi PETKOV Emil Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare engleză (şi un rezumat în română) Descriptori armata romană Transmariska limes danubian ştampile pe cărămizi şi ţigle legiunea a Xi-a Claudia TITLU în română Ştampile de pe cărămizi si ţigle ale trupelor militare romane din zona Transmariska Excerpt The present paper aims […]

Read More

A recently discovered site dated to the end of the Iron Age near Riben, Dolna Mitropolia district, Northern Bulgaria (III/II c. BC – I c. AD). Preliminary report on the pottery finds.

Autori ZHIVKOV Vladislav Zhivkov Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare engleză (şi un rezumat în română) Descriptori Epoca târzie a fierului roman timpuriu ceramică tracică Bulgaria de Nord ştampile anepigrafice pe amfore TITLU în română Un sit de la finalul epocii fierului recent descoperit lângă Riben, districtul Doina Mitropolia, Bulgaria de Nord (sec. […]

Read More

Descoperirile arheologice în situl Vlădiceasca, punctul La Merii Barbului

Autori SANDU Vasilica Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare română (şi un rezumat în franceză) Descriptori situl Vlădiceasca-La Merii Barbului stratigrafie şi cronologie locuinţe gropi menajere materiale arheologice Excerpt Découverts archéologiques dans le site Vlădiceasca – La Merii Barbului. Le site archéologique de Vlădiceasca – La Merii Sârbului (village Vlădiceasca, commune Snagov, dép. […]

Read More

To have and to hold … three handles from the Bucharest Municipality Museum

Autori STREINU Alina Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare engleză (şi un rezumat în română) Descriptori patera patella Medusa berbec spectometrie XRF TITLU în română A avea şi a cuprinde… trei mânere din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti Excerpt The handles discussed in this paper belong to the collections of the Bucharest Municipality Museum. […]

Read More

Catch and release. Roman brooches from the collections of the Bucharest Municipality Museum

Autori STREINU Alina MOŢEI Raluca-Iuliana Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare engleză (şi un rezumat în română) Descriptori Bucureşti fibule perioadă romană TITLU în română Prinde şi desprinde. Fibule romane din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti Excerpt The paper presents a lot of 43 Roman brooches from the collection of the Bucharest Municipality Museum. […]

Read More

Gumelniţa zoomorphic figurines from the collections of the Bucharest Municipality Museum

Autori VINTILĂ Camelia-Mirela ANDREESCU RADIAN Romus Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare engleză (şi un rezumat în română) Descriptori cultura Gumelniţa plastică zoomorfă Vidra tell TITLU în română Figurine zoomporfe gumelniţene din colecţiile Muzeului Municipiului Bucureşti Excerpt The zoomorphic figurines belonging to the Gumelniţa culture (5th millennium BC) are insufficiently studied. This article […]

Read More

Determining the suitability of portable-XRF for the characterization of flint artifacts and raw materials from the Lower Danube Basin

Autori HILA tudor LYNCH Sean C. Secţiunea Arheologie / Archaeology   Limba de redactare engleză (şi un rezumat în română) Descriptori eneolitic silex materie primă XRF portabil bazinul Dunării de Jos TITLU în română Determinarea aplicabilităţii analizelor cu un XRF portabil pentru caracterizarea artefactelor de silex şi a materiilor prime din Bazinul Dunării de Jos […]

Read More