Categorie: Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice Anul 2

Situl Străuleşti-Măicăneşti. Aşezarea din secolele VI-VII d. Hr. Săpătura din anul 2000

Autori SANDU Vasilica Limba de redactare română (şi un rezumat în engleză) Descriptori Arheologie tip de locuinţă materiale de construcţie amenajări interioare ocupaţii meşteşuguri alimentaţie Excerpt Le site Străuleşti-Măicăneşti. L’habitat des VIe-VIIe siècles ap. J. Chr. La fouille de l’année 2000. Dans ce travail sont présentées seulement les trois habitations des VIe siècle ap. J.Chr. […]

Read More

Lămpi romane şi romano-bizantine din colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti

Autori RAŢIU Alexandru POPESCU Raluca Iuliana Limba de redactare română (şi un rezumat în engleză) Descriptori producţie locală opaiţe romane timpurii opaiţe romano-bizantine tipuri ceramice Excerpt Roman and Roman-Byzantine lamps from the Bucharest Municipality Museum collection. With this contribution we intend to bring to the attention of the specialists in lychnologycal studies a group of […]

Read More

Monede antice şi medievale descoperite lângă Bucureşti

Autori GRAMATICU Steluţa PÎRVULESCU Dan Limba de redactare română (şi un rezumat în engleză) Descriptori Cernica Dyrrhachium Numismatică Imperiul Otoman Inoteşti-Răcoasa denar roman republican Excerpt Ancient and medieval coins discovered near Bucharest. The authors present 14 coins from several historical periods, discovered in 2015 in Cernica forest near Bucharest. Within the lot, five ancient coins […]

Read More

Revisiting some regional amphora imitations discovered at Popeşti from the collection of the Museum of the Municipality of Bucharest

Autori STREINU Alina Limba de redactare engleză (şi un rezumat în română) Descriptori ştampile anepigrafice imitaţii amforice producţie locală TITLU în română Revizitarea amforelor ştampilate locale descoperite la Popeşti din colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti Excerpt The paper aims at reviewing some of the stamped handles of the local imitations of Rhodian and Koan amphorae discovered […]

Read More

About a new 3rd century BC Lysimachus type stater from Tomis

Autori PETAC Emanuel Limba de redactare română (şi un rezumat în engleză) Descriptori Lysimach Marea Neagră tetradrahme Tomis Numismatică stateri TITLU în română Despre un nou tip de stater de tip Lysimcach din secolul III î. Hr. de la Tomis Excerpt A new 3rd c. BC stater from Tomis, having on the reverse the mintmark […]

Read More

Anthropological data regarding the human cranial fragment discovered in the dwelling no. 4 during the archaeological campaign of 1972 at Radovanu – Gorgana a doua

Autori COMŞA Alexandra Limba de redactare engleză (şi un rezumat în română) Descriptori geto-daci fragment cranian de frontal Radovanu-Gorgana a doua TITLU în română Date arheologice privind un fragment de craniu uman descoperit in locuinţa nr. 4 în timpul campaniei arheologice din 1972 de la Radovanu – Gorgana a doua Excerpt The paper refers to […]

Read More

Date preliminare privind materiale arheologice din perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului descoperite la Dămăroaia, campania 2013

Autori GAVRILĂ Elena VINTILĂ Camelia-Mirela IGNAT Theodor Limba de redactare română (şi un rezumat în engleză) Descriptori Ceramică cultura Cernavodă II groapă menajeră complex arheologic Dămăroaia Excerpt Preliminary data on the archaeological materials from the transition period from Eneolithic to Bronze Age discovered at Dămăroaia in 2013. The 2013 archaeological excavations from Dămăroaia, Bucharest uncovered […]

Read More

Some preliminary considerations regarding the space management in the eponymous settlement of the Gumelniţa culture

Autori ŞERBĂNESCU Done ANDRONE Olguţa Limba de redactare engleză (şi un rezumat în română) Descriptori Măgura Gumelniţa archaeological excavations Olteniţa spatial habitat proto-urban organization TITLU în română Câteva consideraţii preliminare privind gestionarea spaţiului în aşezarea eponimă a culturii Gumelniţa Excerpt Măgura Gumelnita (the site that gave the name to the Eneolithic civilization flourishing in the […]

Read More

O istorie a ceramicii preistorice din Colecţia Maria şi dr. George Severeanu

Autori OPRIŞ Vasile Limba de redactare română (şi un rezumat în engleză) Descriptori origine latine Severeanu colecţie privată ceramică preistorică provenienţă Excerpt A history of the prehistoric pottery from the Maria and dr. George Severeanu Collection. This paper aims to trace the history of the prehistoric pottery from the Maria and Dr. Severeanu Collection from […]

Read More