Categorie: Colectii

COLECŢIA „DOCUMENTE

Colecţia de documente are un număr de 11.572 de obiecte adunate prin achiziţii şi donaţii de-a lungul anilor. Documentele sunt de două tipuri: originale şi copii, emise în limba română, cât şi în latină, franceză, germană, slavonă, maghiară, rusă, turcă, greacă, armeană, coreană. Ele reflectă toate domeniile societăţii: economic, cultural, religios, social, politic. Reprezintă dovada […]

Read More

COLECŢIA „TIPĂRITURI ŞI IMPRIMATE”

Colecţia „Tipărituri şi imprimate” ocupă un loc important în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti atât prin valoarea artistică cât şi cea documentară a lucrărilor. Sunt cuprinse 7664 de lucrări. Se remarcă o varietate de litografii şi gravuri deosebit de interesante a unor vremuri trecute, mai ales din secolul XIX. Reprezentative sunt lucrările ce poartă semnătura lui […]

Read More

COLECŢIA „HĂRŢI ŞI PLANURI”

Colecţia de Hărţi şi Planuri numără 1.336 obiecte, dintre care 467 sunt hărţi şi 869 planuri, precum şi lucrări cu valoare deosebită din secolele XVI – XX. În acestă colecţie se găsesc lucrări cartografice întocmite de Abraham Ortelius (1595), I. B. Homann, W. Lazius şi G. Mercator, ce au drept subiect Europa, Ţările Balcanice, Principatele […]

Read More

COLECŢIA „SCULPTURĂ”

Colecţia de sculptură cuprinde plachete, machete de monumente, studii în lut sau ipsos, busturi, compoziţii de autori români sau străini. Consecvenţi cu programul de păstrare a memoriei capitalei, „ctitorii” în timp ai acestei colecţii au adunat un variat material ilustrativ, referitor la diverse prezenţe istorice familiare – personalităţi ale vieţii politice sau culturale – dar […]

Read More

COLECTIA AUR SI METALE PRETIOASE

O parte importantă a colecției Aur și Metale Prețioase este alcătuită din obiecte donate de Dr. George Severeanu și mai târziu de soția sa, Maria. Acestea sunt monede grecești de aur, emisiuni ale cetăților Syracuza și Tauromenium, emisiuni din insulele Lesbos și Cipru, din Cartagina sau Egipt. Pentru emisiunile romane, cu excepția unei monede de […]

Read More

COLECŢIA NUMISMATICĂ

Colecţia Numismatică a Muzeului Municipiului Bucureşti este formată din aproximativ 38000 de monede şi bancnote, provenind în general din cercetările arheologice desfăşurate de-a lungul timpului de către colectivele de specialişti din cadrul instituţiei, dar şi din diferite descoperiri întâmplătoare. O parte semnificativă a colecţiei s-a constituit în urma unor generoase donaţii din prima parte a […]

Read More

COLECŢIA PARANUMISMATICĂ

Colecţia denumită Paranumismatică a Muzeului Municipiului Bucureşti, reuneşte aproximativ 20000 obiecte structurate pe mai multe subcategorii în funcţie de artefacte. Dintre acestea amintim, medalii şi plachete, insigne, decoraţii, sigilii, hârtii de valoare, a căror importanţă istorică pentru perioada modernă este incontestabilă. Toate aceste tipuri de obiecte, reunite în cadrul colecţiei Paranumismatică, constituie un prețios izvor […]

Read More

COLECŢIA „C.I. ŞI C.C. NOTTARA”

Colecţia „C.I. şi C.C. Nottara” s-a deschis publicului în anul 1956, în clădirea din bd-ul Dacia nr. 105, din Bucureşti, printr-o donaţie făcută de Ana Nottara, soţia compozitorului Constantin C. Nottara (1890-1951). Muzeul ocupa parterul şi primul etaj al imobilului construit în anul 1931 şi deţine obiecte de patrimoniu importante din punct de vedere istoric […]

Read More

COLECŢIA „MARIA ŞI DR. GEORGE SEVEREANU”

Colecţia „Maria şi dr. George Severeanu” a fost donată municipalităţii de medicul radiolog George Severeanu, pasionat colecţionar de antichităţi şi primul director al Muzeului Municipiului Bucureşti şi mai apoi de către soţia acestuia Maria, fiind deschisă pentru public în casa unde au locuit cei doi, în luna noiembrie 1956. În perioada imediat următoare a fost […]

Read More

FONDUL DE CARTE VECHE SI CU VALOARE BIBLIOFILA DIN BIBLIOTECA MUZEULUI MINICIUPIULUI BUCURESTI

Biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti deţine un valoros fond de patrimoniu constituit din 1957 unități bibliografice reprezentând: manuscrise (sec. XVIII-XIX), carte străină veche (1560-1800), carte românească veche (1648-1830), carte cu valoare bibliofilă (1800-1900) şi periodice vechi româneşti (sec. XIX). Nucleul fondului este constituit din publicații cu valoare documentară pentru istoria românilor şi istoria oraşului din secolele […]

Read More