Carte – „Avangarda fotografilor din București”, autor Ana Iacob

„Avangarda fotografilor din București – repertoriul fotografiilor din patrimoniul Muzeului Municipiului București – Secolul XIX” aduce în prezent chipuri și momente din trecut, surprinse prin singura modalitate ce poate decupa și păstra peste timp secvențe de viață. Acest volum, apărut la Editura Muzeului Municipiului București, este dedicat cartografierii științifice a primilor fotografi care au activat în Capitala Valahiei, și mai apoi a României, București.

Este prezentată opera fotografică a unui număr de 10 fotografi de referință, autoarea Ana Iacob alegând ordinea cronologică a intrării lor pe scena bucureșteană: Carol Popp de Szathmari, Ludwig Angerer, Moritz Bene-dict Baer, Franz Duschek, Andreas D. Reiser, Franz Mandy, Eduard Pesky, Spirescu, Franz Duschek-fiul, Gustav Waber. Ana Iacob este, de altfel, custodele Colecției de fotografie a Muzeului Municipiului București.

Autoarea prezintă în lucrarea sa piesele de patrimoniu aflate în această valoroasă colecție care cuprinde 63.500 de obiecte, respectiv fotografii (aproximativ 46.500 de bucăți), cărți poștale (circa 6000 de bucăți) și clișee pe sticlă și celuloid (în jur de 11.000 de bucăți). Este oferită în premieră o primă parte a patrimoniului fotografic al MMB. Se adaugă informații interesante despre apariția și dezvoltarea tehnicii fotografice în Europa, activitatea suprapunându-se peste activitatea primilor fotografi ce au lucrat în București între anii 1850-1870. „Volumul își propune două obiective de referință. Primul este legat de valorificarea prin publicare a patrimoniului Muzeului Municipiului București, astfel încât publicul să aibă acces și la piesele de patrimoniu conservate în depozit. Al doilea obiectiv al acestui proiect este de a veni în sprijinul cercetărilor umaniste privind istoria urbană a epocii moderne.

Sunt oferite astfel detalii de vestimentație, ambient interior, fizionomie (vârstă, profesie), atitudini, istoria urbanistică și evoluția mediului urban. Acestea sunt informații care pot fi preluate la prima vedere, însă prin metoda comparativă, dintre trecut și prezent, sociologii și antropologii de pildă, pot construi analize relevante, care pot sta la baza unor elemente de prognoză a comportamentului socio-profesional”, a scris Adrian Majuru, director al Muzeului Municipiului București, în prefața volumului. (S.P.)