Backup anunturi-nepublicat

MIERCURI 24 IANUARIE, ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMANE

Miercuri, 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, sarbatoare legala, muzeele si casele memoriale din structura Muzeului Municipiului Bucuresti vor fi inchise.
Muzeul Municipiului Bucuresti ureaza „La multi ani!” tuturor romaniilor si va asteapta dupa programul normal de vizitare incepand de joi 25 Ianurie 2018.

Muzeul Municipiului Bucureşti lansează apel la contribuții pentru numărul al III-lea al Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice, care îşi propune să valorifice prin publicare cercetarea în următoarele domenii: arheologie, numismatică, medalistică, heraldică, sigilografie, faleristică, gliptică şi metrologie.

Termenul limită pentru trimiterea articolelor către redacţie este 30 aprilie 2017. Normele editoriale sunt prezentate mai jos. În speranţa unui răspuns pozitiv din partea dumneavoastră şi a unei colaborări de lungă durată, aşteptăm contribuţiile originale şi inedite, care nu au mai fost propuse spre publicare în acelaşi timp într-o altă revistă/volum, pe adresa de poştă electronică rcan@muzeulbucurestiului.ro

Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, inițiată de Muzeul Municipiului Bucureşti, la propunerea directorului Dr. Adrian Majuru în cursul anului 2015, reprezintă un spațiu de dezbatere ştiinţifică la care pot participa specialişti din domeniile menționate şi este deschisă unui spectru larg de abordări, metode şi perspective, pentru studiile care valorifică cercetarea de teren dar şi pentru cele teoretice. Oferim posibilitatea publicării în paginile RCAN, a unor studii, articole, rapoarte de cercetare, discuţii, note și recenzii asupra apariţiilor recente de literatură ştiinţifică de specialitate, în limba română sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană), cadrul cronologic întinzându-se de la paleolitic până la secolul XX. Pe lângă tipul de contribuţii amintite, revista îşi propune de asemenea să găzduiască în paginile sale articole de sinteză sau studii de detaliu privind diverse categorii de artefacte.

Muzeul Municipiului Bucureşti are un trecut impresionant în ceea ce priveşte preocuparea specialiştilor care de-a lungul timpului au lucrat în cadrul instituţiei, pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor istorice, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice înscriindu-se în acest efort. Numărul al III-lea al revistei va fi lansat în luna septembrie 2017.

NORMELE DE ÎNTOCMIRE A LUCRĂRILOR

Colegiul de Redacţie al Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice va întâmpina cu interes egal contribuţiile colegilor istorici dar şi ale specialiştilor din domeniile înrudite, cu potenţial de integrare în cunoaşterea istorică.

În condiţiile în care, respectând rigorile de expresie academice, lucrările transmise Colegiului de Redacţie îşi propun să transmită rezultate ale unor cercetări originale, să supună dezbaterii opinii, teme şi abordări inovative în domeniul arheologiei şi numismaticii, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice va fi onorată să-şi ofere paginile pentru găzduirea lor.

Lucrările vor fi transmise redacţiei în format electronic, într-un singur folder, arhivat, care să conţină textul (A4, Times New Roman, 11 pt., la un rând, pe o singură coloană, notele de 9 pt., numerotate de la 1-n, la subsolul paginii) şi ilustraţia.

Toate materialele trebuie redactate în program MS Office Word, vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: titlu, autori, rezumat, cuvinte-cheie, bibliografia, lista ilustrațiilor. Aceasta din urmă trebuie să specifice în mod clar, dacă este vorba de figuri, tabele sau planșe.

Figurile şi planşele trebuie la rândul lor trimise individual, în formă electronică, la o rezoluție cât mai mare (min. 300 dpi). De fiecare dată se va indica, pentru fiecare dintre ele, numărul figurii, numărul imaginii în cadrul planșei. Pentru planşe numerotarea va fi continuă, de la 1-n, fără a se reîncepe la fiecare planșă (ex: pl. I, nr. 1-10, pl. II, nr. 11-20). Fotografiile obiectelor trebuie să fie la scara 1:1, indicându-se de fiecare dată, dacă este cazul, creşterea scalei (2x sau mai mult). Este esențial ca prelucrarea digitală a acestor fotografii (în Adobe Photoshop, Corel Draw, etc) să fie una cât mai bună.

Lucrarea va fi însoțită în mod obligatoriu de:

-Titlul tradus în limba engleză/franceză/germană, în cazul lucrărilor redactate în limba română;

-Un rezumat de minimum 150 de cuvinte în limba română şi tradus în limba engleză/franceză/germană;

-Cel puțin cinci cuvinte cheie în limba română şi limba engleză/franceză/germană;

-Date despre autor redactate după următorul model: IONESCU Gheorghe, este ….., în cadrul ….., e-mail …..

Sistemul de citare va avea următoarea structură:

Carte

-Notă: Tomescu 2004, p. 57.

-Bibliografie (la sfârșitul textului): Iulia Tomescu, Studiul resturilor lemnoase în arheologie. Paleoecologie şi Paleoetnografie, Târgovişte, 2004.

Articol

-Notă: Nicolae 2010, p. 79.

-Bibliografie (la sfârșitul textului): E. Nicolae, Un tezaur din vremea lui Mircea cel Bătrân descoperit la Titu., SCN, I (XIII), 2010, p. 69-83.

Bibliografia va trebui însoțită și de o listă cu abrevierile folosite (ex. SCN – Studii și Cercetări de Numismatică, București), care va fi plasată la finalul textului.

Textul notei se va repeta de fiecare dată, chiar și dacă autorul și lucrarea citată sunt aceleaşi.

Evaluarea articolelor trimise spre publicare Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice se desfăşoară după următoarea procedură:

-Articolul trebuie trimis electronic într-un singur director arhivat, care să conţină manuscrisul şi ilustraţia în conformitate cu normele de redactare menţionate anterior.

-Destinatarul este redactorul şef al revistei, care evaluează compatibilitatea materialului cu misiunea revistei precum şi calitatea sa ştiinţifică.

-În cazul unei prime evaluări pozitive, trei redactori desemnează cel puţin doi referenţi aparţinând Comitetului Ştiinţific sau externi dacă este posibil. Referenţii vor fi specialişti reputaţi în domeniul şi tema principală a materialului.

-Evaluarea va dura cel mult o lună şi va ţine cont de următoarele aspecte: noutate şi originalitate; nivelul ştiinţific al lucrării; rezultatele obţinute şi impactul lor în plan ştiinţific.

-În funcţie de analiza evaluatorilor şi de comentariile acestora, Colegiul de Redacţie va decide publicarea materialului în forma prezentată, publicarea cu corecturi (majore sau minore) sau respingerea lucrării.

Eventuale modificări ale normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării în Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice vor putea fi consultate pe www.muzeulbucurestiului.ro, pagina web a Muzeului Municipiului Bucureşti.

Dr. Dan Pîrvulescu

Redactor şef

ANUNT CENTRALIZATOR CU REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

ÎNSCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN ZILELE DE 17.01.2017 SI

20.01.2017 LA MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Observaţii solare se vor desfăşura după programul de mai jos:

– miercuri: orele 11.00-19.00;

– joi: orele 14.00-17.00;

– vineri: orele 14.00-17.00;

– duminică: orele 11.00-16.00;

Observaţii de seară se vor desfăşura după programul de mai jos:

– joi, vineri și sâmbătă: de la ora 19.00; ultimul vizitator intră la ora 21.15

Programul se încheie la 22.00

Taxa de intrare va fi de 5 lei bilet întreg și 2 lei bilet redus

Programul de vizitare pentru expoziția Piața, loc simbolic al orașului:

– miercuri-duminică între orele 10.00-18.00, intrare gratuită

Stimaţi vizitatori, în conformitate cu prevederile legale și cu decizia Consiliului de Administrație al Muzeului Municipiului Bucureşti, muzeele şi casele memoriale din componența MMB vor fi închise în zilele de miercuri, 30 noiembrie 2016, joi, 1 decembrie 2016 și vineri, 2 decembrie 2016.Programul obişnuit de vizitare va fi reluat începând din ziua de sâmbătă, 3 decembrie 2016. Vă mulțumim!

Muzeul Municipiului București deschide începând cu data de 22 septembrie 2016 apelul de proiecte culturale pentru perioada ianuarie-decembrie 2017. Propunerile de proiect sunt așteptate până în ziua de vineri, 21 octombrie 2016.

Artiști, arhitecți, urbaniști, antropologi, curatori, specialiști în domenii conexe educației și culturii sunt invitați să propună activități culturale – expoziții, ateliere, concerte etc. – care să fie găzduite de spațiile Muzeului Municipiului București. Propunerile pot fi realizate și ca parte dintr-un proiect extins, în parteneriat cu alte instituții cu profil cultural.

Prin acest apel de proiecte, muzeul își propune, pe de-o parte, să valorifice elementele de patrimoniu aflate în administrare, pentru a prezenta publicului o ofertă culturală diversă și actualizată, iar, pe de altă parte, să ofere organizațiilor cu profil cultural-educativ, sau artiștilor și experților independenți, spații de desfășurare a activităților.

Muzeele și casele memoriale din structura MMB deschise propunerilor de proiecte culturale pentru anul 2017 sunt:

Spații pentru activități expoziționale și activități în aer liber:

– Palatul Suțu – holul central, gardul, curtea;

– Casa Filipescu – Cesianu: Lapidarium, curte, mansardă;

– Muzeul Nicolae Minovici: curtea, sala de conferințe;

Spații pentru activități educative, de valorificare a spațiului sau a patrimoniului muzeal:

– Muzeul Frederic Storck și Cecilia Cuțescu – Storck;

– Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei;

– Muzeul Theodor Aman;

– Muzeul George Severeanu;

– Muzeul Victor Babeș;

Tema proiectelor trebuie să fie în legătură cât mai strânsă cu specificul muzeelor pentru care sunt propuse, cu personalitățile legate de istoricul clădirilor și cu obiectele pe care acestea le expun.

Propunerea de proiect trebuie să conțină: argumentația proiectului, obiectivele, publicul țintă, locația propusă, perioada de desfășurare, lista de activități, impactul estimat, specificaţiile tehnice, materialele utilizate, bugetul proiectului, responsabilul de proiect şi membrii echipei (cu CV-urile atașate), alături de lista partenerilor (dacă este cazul).

Organizația care propune proiectul are datoria de a asigura resursele necesare implementării proiectului, apelul de proiecte al MMB nefiind un program de finanțare. Muzeul poate contribui, în limita resurselor disponibile, cu sprijin în ceea ce privește resursele umane şi materialele de lucru, precum și cu suport de natură tehnică sau documentară.

Redactare: Întinderea ideală a documentului este între 3 și 5 pagini, TNR 12, spațiere 1,5. La acest document se pot atașa anexe de imagini şi alte documente relevante.

Proiectul trebuie să aibă în vedere respectarea normelor de conservare aferente obiectelor de patrimoniu ale muzeului, programul de funcționare specific locației, precum și regulamentul de funcționare al muzeului, afișat pe site-ul instituției. Activitățile propuse nu trebuie să aducă, în niciun fel, atingeri imaginii Muzeului Municipiului București, partenerilor acestuia, drepturilor omului, sau să conţină elemente cu caracter ofensator sau ilegal (elemente rasiste, discriminatorii, pornografice etc). Proiectele vor avea scop cultural-educativ și non-comercial.

Propunerile pot fi transmise online la adresa relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro, prin poștă, la adresa Bulevardul Ion C. Brătianu nr. 2, Sector 3, Bucureşti, sau pot fi depuse în format tipărit la Palatul Suțu, sediul central al Muzeului Municipiului București. Ultima zi în care sunt acceptate propunerile este 21 octombrie 2016.

Proiectele propuse vor fi supuse atenţiei Consiliului Ştiinţific, urmând a fi înaintate către Consiliul de Administraţie doar proiectele selectate pentru a fi puse în practică în programul expoziţional şi de activităţi al anului 2017. Lista proiectelor acceptate va fi anunțată în secțiunea „Anunțuri” a site-ului muzeului (www.muzeulbucurestiului.ro) până la sfârșitul lunii noiembrie 2016.

Pentru informații suplimentare: relatii.publice@muzeulbucurestiului.ro

Tel: 0372.892.980 – Serviciul Relații Publice, Marketing, Proiecte culturale

CENTRALIZATOR

CU REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR ÎNSCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN ZILELE DE 07.06.2016 ŞI 13.06.2016 LA MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Începând de luni 30 mai până duminică 5 iunie, Muzeul Victor Babeş, filială a Muzeului Municipiului Bucureşti, este închis pentru lucrări de renovare a scării de acces.

31 IUNIE 2016, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;

CORECT

31 MAI 2016, ora 14.00, termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor;

Cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, pe data de 18 mai 2016, Muzeul Municipiului București oferă intrare gratuită pentru toți vizitatorii, în toate filialele deschise, în timpul programului normal de vizitare.

Stimaţi vizitatori, în conformitate cu prevederile legale și cu decizia Consiliului de Administrație al Muzeului Municipiului Bucureşti, muzeele şi casele memoriale din componența MMB vor fi închise în zilele de sâmbătă, 30 aprilie 2016, şi duminică, 1 mai 2016 (Palatul Suţu, Muzeul Theodor Aman, Muzeul Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu-Storck, Casa Filipescu-Cesianu, Muzeul Victor Babeş, Muzeul dr. George Severeanu, Colecţia de artă Ligia şi Pompiliu Macovei, Muzeul C.C. şi C.I. Nottara).

Programul obişnuit de vizitare va fi reluat începând cu data de 3 mai 2016. Vă mulțumim!

Muzeul Municipiului Bucureşti lansează apel la contribuții pentru numărul al II-lea al Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice, care îşi propune să valorifice prin publicare cercetarea în următoarele domenii: arheologie, numismatică, medalistică, heraldică, sigilografie, faleristică, gliptică şi metrologie.

Termenul limită pentru trimiterea articolelor către redacţie, este 31 iulie 2016. Normele editoriale sunt prezentate mai jos. În speranţa unui răspuns pozitiv din partea dumneavoastră şi a unei colaborări de lungă durată, aşteptăm contribuţiile originale şi inedite, care nu au mai fost propuse spre publicare în acelaşi timp într-o altă revistă/volum, pe adresa de poştă electronică pirvulescu_dan@yahoo.fr

Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, inițiată de Muzeul Municipiului Bucureşti, la propunerea directorului Dr. Adrian Majuru în cursul anului trecut, reprezintă un spațiu de dezbatere ştiinţifică la care pot participa specialişti din domeniile menționate şi este deschisă unui spectru larg de abordări, metode şi perspective, pentru studiile care valorifică cercetarea de teren dar şi pentru cele teoretice. Oferim posibilitatea publicării în paginile RCAN, a unor studii, articole, rapoarte de cercetare, discuţii, note și recenzii asupra apariţiilor recente de literatură ştiinţifică de specialitate, în limba română sau într-o altă limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană), cadrul cronologic întinzându-se de la paleolitic până la secolul XX. Pe lângă tipul de contribuţii amintite, revista îşi propune de asemenea să găzduiască în paginile sale articole de sinteză sau studii de detaliu privind diverse categorii de artefacte.

Muzeul Municipiului Bucureşti are un trecut impresionant în ceea ce priveşte preocuparea specialiştilor care de-a lungul timpului au lucrat în cadrul instituţiei, pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor istorice, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice înscriindu-se în acest efort. Numărul al II-lea al revistei va fi lansat în luna decembrie 2016.

NORMELE DE ÎNTOCMIRE A LUCRĂRILOR

Colegiul de Redacţie al Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice va întâmpina cu interes egal contribuţiile colegilor istorici dar şi ale specialiştilor din domeniile înrudite, cu potenţial de integrare în cunoaşterea istorică.

Lucrările vor fi transmise redacţiei în format electronic, într-un singur folder, arhivat, care să conţină textul (A4, Times New Roman, 11 pt., la un rând, pe o singură coloană, notele de 9 pt., numerotate de la 1-n, la subsolul paginii) şi ilustraţia.

Toate materialele trebuie redactate în program MS Office Word, de preferință până la versiunea 2010 și salvate în format RTF, pentru a evita incompatibilitățile dintre versiunile folosite. Ele trebui să conțină în mod obligatoriu următoarele elemente: titlu, autori, rezumat, cuvinte-cheie, bibliografia, lista ilustrațiilor. Aceasta din urmă trebuie să specifice în mod clar, dacă este vorba de figuri, tabele sau planșe.

Imaginile trebuie la rândul lor trimise individual, în formă electronică, fiind de dorit ca fotografiile digitale să fie realizate în format JPEG sau TIFF, la o rezoluție cât mai mare (min. 600 dpi). De fiecare dată se va indica, pentru fiecare dintre ele, numărul figurii, numărul fotografiei în cadrul planșei. Pentru planşe, numerotarea fotografiilor va fi continuă, de la 1-n, fără a se reîncepe numerotarea la fiecare planșă (ex: pl. I, nr. 1-10, pl. II, nr. 11-20). Fotografiile obiectelor trebuie să fie la scara 1:1, indicându-se de fiecare dată, dacă este cazul, creşterea scalei (2x sau mai mult). Este esențial ca prelucrarea digitală a acestor fotografii (în Adobe Photoshop, Corel Draw, etc) să fie una cât mai bună.

Lucrarea va fi însoțită în mod obligatoriu de:

-Titlul tradus în limba engleză/franceză/germană, în cazul lucrărilor redactate în limba română;

-Un rezumat de minimum 150 de cuvinte în limba română şi tradus în limba engleză/franceză/germană;

-Cel puțin cinci cuvinte cheie în limba română şi limba engleză/franceză/germană;

-Date despre autor redactate după următorul model: IONESCU Gheorghe, este ….., în cadrul ….., e-mail …..

Sistemul de citare va avea următoarea structură:

Carte

-Notă: Tomescu 2004, p. 57.

-Bibliografie (la sfârșitul textului): Iulia Tomescu, Studiul resturilor lemnoase în arheologie. Paleoecologie şi Paleoetnografie, Târgovişte, 2004.

Articol

-Notă: Nicolae 2010, p. 79.

-Bibliografie (la sfârșitul textului): E. Nicolae, Un tezaur din vremea lui Mircea cel Bătrân descoperit la Titu., SCN, I (XIII), 2010, p. 69-83.

Bibliografia va trebui însoțită și de o listă cu abrevierile folosite (ex. SCN – Studii și Cercetări de Numismatică, București), care va fi plasată la finalul textului.

Textul notei se va repeta de fiecare dată, chiar și dacă autorul și lucrarea citată sunt aceleaşi.

Evaluarea articolelor trimise spre publicare Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice se desfăşoară după următoarea procedură:

-Articolul trebuie trimis electronic într-un singur folder arhivat, care să conţină manuscrisul, ilustraţia şi lista figurilor în conformitate cu normele de redactare menţionate anterior.

-Destinatarul este redactorul şef al revistei (pirvulescu_dan@yahoo.fr), care împreună cu Colegiul de Redacţie evaluează compatibilitatea materialului cu misiunea revistei precum şi calitatea sa ştiinţifică.

-În cazul unei prime evaluări pozitive, trei redactori desemnează cel puţin doi referenţi aparţinând Comitetului Ştiinţific sau externi dacă este posibil. Referenţii sunt specialişti reputaţi în domeniul şi tema principală a materialului.

-Evaluarea va dura cel mult o lună şi va ţine cont de următoarele aspecte: noutate şi originalitate; nivelul ştiinţific al lucrării; rezultatele obţinute şi impactul lor în plan ştiinţific.

-În funcţie de analiza evaluatorilor şi de comentariile acestora, Colegiul de Redacţie va decide publicarea materialului în forma prezentată, publicarea cu corecturi (majore sau minore) sau respingerea lucrării.

Dr. Dan Pîrvulescu

Redactor-şef

Începând din ziua de miercuri, 18 noiembrie 2015, Muzeul Palatul Voievodal Curtea Veche este închis în vederea realizării unor lucrări de consolidare.

Apel la publicare Materiale de Istorie și Muzeografie (M.I.M.) 2016

M.I.M./30/2016

Anuarul Muzeului Municipiului București, Materiale de Istorie și Muzeografie (M.I.M.) – recuperează și valorifică patrimoniul istoric bucureștean precum și prezentarea holistică

a acestuia în patrimoniul universal. Pentru a diversifica perspectivele de analiză a fost stabilit un dosar tematic pentru nr. 30 al M.I.M., pentru care se lansează acest apel la publicare,

destinat specialiștilor din mediul academic şi muzeal având subiectul istorie şi patrimoniu cultural.

Anuarul, realizat în colaborare cu instituţii importante din mediul cultural, îşi propune să pună la dispoziţia profesioniştilor care activează în domeniu o platforma de prezentare a ultimelor studii şi cercetări.

Dosar tematic:

Istorie şi patrimoniu cultural

Istorie

Patrimoniu muzeal

Muzeografie

Restaurare

Conservare

Recenzii

Prima etapă:

Propunerile de articole – un rezumat de o pagina cu 5-8 cuvinte cheie (alături de datele de contact ale autorului) – trebuiesc trimise până pe 28 februarie 2016 la adresa următoare: adimajuru@gmail.com

Etapa a doua:

15 martie 2016 Rezumatele vor fi supuse validării lectorilor de specialitate ai revistei și vor fi făcute cunoscute subiectele selectate.

Etapa a treia:

Predarea articolelor in extenso pentru publicare de către autori până cel târziu 30 aprilie 2016.

Numărul 30 al revistei urmează să fie lansat în cursul lunii septembrie 2016. De aceea articolele trebuiesc predate în variantă finală până la 30 aprilie 2016.

Articolele finale nu trebuie să depășească 40.000 de caractere cu totul, termenul de predare fiind 30 aprilie 2016. Textele vor fi redactate în TNR 14, sistem de adnotare Harvard,

iar articolele vor fi însoțite și de un abstract+cuvinte cheie în limba engleză precum și de lista indicilor bibliografici.

Apel la proiecte – anul 2015

​Muzeul Municipiului Bucureşti lansează apelul de proiecte începând cu 15 octombrie 2015.

Termenul limită pentru transmiterea / depunerea propunerilor de proiecte este 15 noiembrie 2015, orele 24:00.

Muzeul Municipiului Bucureşti invită artişti sau grupuri de artişti (muzicieni, pictori, graficieni, sculptori, fotografi, actori, performeri), arhitecţi, urbanişti, asociaţii şi fundaţii, instituţii, să contribuie cu propuneri de expoziţii, proiecte şi programe pentru a fi incluse în programul MMB pentru perioada ianuarie ‐ decembrie 2016. Toate tipurile de proiecte au ca subiect Bucureştiul, viata în oraş, antropologie, personalităţi şi personaje în strânsă legătură cu specificul spaţiului propus pentru desfăşurare. Spaţiile pentru care se lansează prezentul apel de proiecte sunt: Palatul Suţu, Muzeul Theodor Aman, Muzeul George Severeanu, Muzeul CI şi CC Nottara, Muzeul Victor Babeş, Muzeul Frederik Stork, Muzeul Ligia şi Pompiliu Macovei, Palatul Voievodal Curtea Veche, Casa Filipescu-Cesianu şi GAMB. Proiectele trebuie să corespundă specificului muzeului ori a casei memoriale pentru care se fac propunerile şi pot include mai multe spaţii. Proiectele pot include şi alte spaţii şi pot fi parte a unor programe mai ample.

Activităţile nu vor pune în pericol patrimoniul muzeal prin niciun fel de intervenţie fizică, mecanică ori acustică asupra incintelor. Propunerile trebuie să conţină dosarul de expoziţie sau stagiune în care sunt specificate toate elementele constitutive ale proiectului: artişti sau grupuri de artişti (muzicieni, pictori, graficieni, sculptori, fotografi, actori, performeri), arhitecţi, urbanişti, asociaţii şi fundaţii, instituţii cu cv-ul acestora, portofolii, acorduri de parteneriat etc. Proiectele nu trebuie să aducă atingere imaginii Muzeul Municipiului Bucureşti, partenerilor acestuia, drepturilor omului, să conţină elemente discriminatorii.

Propunerile vor conţine obligatoriu: argumentaţia necesităţii proiectului, dosarul mai sus menţionat, perioada propusă, locaţia, timpul necesar organizării, specificaţiile tehnice necesare organizării, numărul şi numele membrilor echipei, responsabilul de proiect, impactul proiectului, orice alte detalii considerate necesare cât şi disponibilitatea completării cu date solicitate de către Muzeul Municipiului Bucureşti. Dosarele care nu vor cuprinde detaliile de mai sus vor fi respinse fără a acorda motivaţii suplimentare.

Proiectele propuse vor fi supuse atenţiei Consiliului Ştiinţific care va propune Consiliului de Administraţie proiectele selectate pentru a fi puse în practică în programul expoziţional şi de activităţi ale anului 2016.

Apelul la proiecte NU este un program de finanţare, proiectele propuse vor fi desfăşurate pe cheltuiala entiăţtii care solicită spaţiul de desfăşurare.

Propunerile vor fi transmise la adresa relaţii.publice@muzeulbucurestiului.ro sau Bulevardul Ion C. Brătianu nr. 2, Sector 3, Bucureşti, personal sau prin poştă până la 15 noiembrie 2015.