APEL LA PUBLICARE Revista de Artă şi Istoria Artei a Muzeului Municipiului București 2021

APEL LA PUBLICARE

Revista de Artă şi Istoria Artei a Muzeului Municipiului București 2021

Muzeul Municipiului Bucureşti a lansat un ambiţios proiect editorial: Revista de Artă şi Istoria Artei. Aceasta este menită să valorifice, prin publicare, cercetarea în domeniul teoriei artei, istoriei artei româneşti/universale și restaurării patrimoniului. Astfel, Muzeul Municipiului București solicită contribuţii pentru publicarea celui de-al patrulea număr al Revistei ce se dorește a deveni un spațiu de dezbatere ştiinţifică pus la dispoziția specialiştilor, deschis unui spectru larg de abordări, metode şi perspective, pentru studii ce valorifică cercetările din domeniile mai sus enunţate.

Vă invităm să publicați, în paginile revistei noastre, studii, articole, note, rapoarte de restaurare și recenzii asupra apariţiilor recente de literatură ştiinţifică de specialitate, cataloage de expoziții, fie în limba română, fie într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, italiană).

În speranţa stabilirii unor colaborări fructuoase şi de lungă durată, aşteptăm cu interes articolele dvs. originale şi inedite, la adresa de poştă electronică: pinacoteca@muzeulbucurestiului.ro până în data de 16 octombrie 2021, în vederea publicării.

Articolele finale nu trebuie să depășească 40.000 de caractere cu totul. Textele vor fi redactate în TNR 14, sistem de adnotare Harvard, spațiere un rând, aliniere Justify. Articolele vor fi însoțite și de un abstract + cuvinte cheie în limba engleză, precum și de lista indicilor bibliografici. Fotografiile vor fi trimise în format JPEG (300 DPI), în fişiere separate, indicându-se, totodată, locul în text unde să fie amplasate.

Autorii sunt rugaţi să trimită doar materiale/documente pentru care deţin dreptul de publicare (copyright).

Vă mai solicităm ca datele asupra autorului/autorilor să fie redactate după următorul model: nume, prenume, afiliere instituțională, adresă electronică – în josul paginii, ca primă notă de subsol, marcată astfel*.

După primirea lucrărilor, colegiul editorial își rezervă dreptul de a solicita autorilor efectuarea unor eventuale modificări, cu scopul clarificării textului sau al rezolvării unor probleme de tehnoredactare.

Numărul 1 și 2 al Revistei de Artă şi Istoria Artei pot fi consultate online pe site-ul Muzeului Municipiului București, iar numărul 3 este în curs de publicare.

Revista de Arta si Istoria Artei

Consiliul Științific:

Președinte: Dr. Mihaela Varga, expert MCIN

Membri: Dr. Liliana Chiriac, Șef Secție Muzeul Colecțiilor de Artă, MNAR

Dr. Pavel Șușară, Istoric și critic de artă

Dr. Marian Constantin, expert MCIN

Colegiul de redacție:

Dr. Elena Olariu, Redactor şef

Dr. Liana Ivan-Ghilia, Redactor

Drd. Angelica Iacob, Șef Secție Artă

Drd. Ana Maria Măciucă

Irina Cîrstea