APEL LA CONTRIBUȚII – URBANITAS, NR. 2

APEL LA CONTRIBUȚII

pentru

U R B A N I T A S

Revistă de studii urbane integrate

Nr. 2 – 2021

 

Muzeul Municipului București (MMB) lansează apelul la contribuții pentru cel de-al doilea număr al Revistei de studii urbane integrate – URBANITAS, care cuprinde și integrează, pe lângă istorie și muzeografie, celelalte domenii ale studiilor urbane: patrimoniul, arhitectura, urbanismul, sociologia, antropologia, geografia și studiile culturale.

Istoria orașului și Patrimoniul urban sunt temele de bază ale acestui proiect editorial, completate la fiecare număr de un dosar tematic variabil, dezvoltat și contextualizat anual în jurul comunicărilor prezentate la Simpozionul de Istorie și Patrimoniu Urban, organizat de MMB. Primul număr al revistei Urbanitas, publicat în 2020, adună 23 de studii originale, grupate în trei dosare tematice în proporții aproximativ egale și poate fi achiziționat de la standurile muzeelor din cadrul MMB sau consultat gratuit pe site-ul oficial al MMB.

Pentru cel de-al doilea număr al revistei (nr. 2 – 2021) așteptăm cu interes lucrări originale din domeniile amintite mai sus, iar în completarea dosarului tematic curent avem în acest an ca reper crizele și soluțiile sanitare urbane dezvoltate de-a lungul timpului, din antichitate până în prezent, sub toate aspectele și din diverse perspective de analiză.

Autorii interesați sunt invitați să ne trimită contribuțiile lor până la data de 1 decembrie 2021. Dimensiunea materialelor se poate încadra între 10 și 15 pagini.

Manuscrisele vor fi trimise la adresa: urbanitas@muzeulbucurestiului.ro

Normele pentru publicare pot fi consultate la finalul primului număr, accesibil în format pdf la adresa http://muzeulbucurestiului.ro/urbanitas.html

 

 

CALL FOR PAPERS

for

U R B A N I T A S  

Journal of Integrated Urban Studies

Issue no. 2 – 2021

The Bucharest Municipality Museum (BMM) launches a call for contributions for the second issue of the Journal of Integrated Urban Studies – URBANITAS, which includes and integrates, in addition to history and museography, other fields of urban studies: heritage, architecture, urbanism, sociology, anthropology, geography and cultural studies.

The history of the city and The urban heritage are the basic themes of this editorial project, completed in each issue by a variable thematic file, developed and contextualized annually around the communications presented at the Symposium of History and Urban Heritage, organized by the BMM. The first issue of the Urbanitas journal, published in 2020, gathered 23 original studies, grouped in three thematic files in approximately equal proportions and can be purchased from the museum stands within MMB or consulted for free on the official website of MMB.

For the second issue of the journal (no. 2 – 2021) we look forward to original works from the fields mentioned above, and in addition to the current thematic file this year we have as a landmark the urban sanitary crises and solutions developed over time, from antiquity to the present, in all respects and from various perspectives of analysis.

Interested authors are invited to send us their contributions by December 1st, 2021. The size of the materials can be between 10 and 15 pages.

Manuscripts will be sent to: urbanitas@muzeulbucurestiului.ro

The publication guide can be consulted at the end of the first issue, accessible in pdf format at http://muzeulbucurestiului.ro/urbanitas.html