• aprilie 20, 2018 - 18:00

Vernisajul expoziției HELLO, MY NAME IS TIRANA la Palatul Suțu

Vin 20 apr. 18:00 – 19:00

poster tirana fara data

Muzeul Municipiului București și Muzeul Național de Istorie din Tirana vă invită la vernisajul expoziției HELLO, MY NAME IS TIRANA, desfășurat în ziua de vineri, 20 aprilie 2018, ora 18.00, la Palatul Suțu.

Expoziția este deschisă până în ziua de duminică, 13 mai 2018.

For English scroll down

Orașul Tirana, capitala Albaniei, a fost fondat în 1614, dar există dovezi care susțin că era un centru civic chiar mai devreme. Printre cele mai vechi monumente culturale care dovedesc existența sa antică se numără mozaicul din Tirana, datând din secolul I d. Hr. Mozaicul este considerat a fi podeaua unei locuințe rurale (vila rustica). Apoi avem Castelul Tirana, pe strada pietonală „Murat Toptani”. Acest castel era o stație de pe strada „Egnatia”, unde se intersectau străvechi drumuri spre părți ale Albaniei. Aproape de Castelul Tirana, în vechea parte istorică a orașului, se află „Sarajet e Toptanëve”, reședința uneia dintre cele mai renumite familii aristocratice ale orașului. Sarajeul a fost construit în 1537. Mai sus de castel, lângă strada „George Bush”, găsim o clădire construită în 1924. În această clădire, la 1 septembrie 1928, Ahmet Zogu a proclamat Albania drept o monarhie și pe el însuși rege al Albaniei. Astăzi, aici se află Academia de Științe din Albania. De pe scările acestei clădiri, Regele Zog și Regina Geraldine au salutat cetățenii Tiranei în ziua căsătoriei lor, la 27 aprilie 1937. Decizia de a transforma Tirana în centrul principal al dezvoltării politice și economice al Albaniei a fost datorată Congresului Național organizat la Lushnje în ianuarie 1920. După 11 februarie, Tirana, care era deja numită capitală provizorie, a fost numită, în final, capitala Albaniei de către Adunarea Constituțională în 1925.

Primul plan de reglementare al Tiranei datează din 1923. Aceștia au fost anii în care centrul Tiranei a început să ia forma pe care o cunoaștem în prezent. Bulevardul „Dëshmorët e Kombit” a fost construit în 1930. Acesta a fost inițial numit Bulevardul „Zogu I”, iar la mijlocul anilor 1940 a primit numele pe care îl are astăzi. Bulevardul de 4 km este împărțit în două segmente. Pe bulevardul „Dëshmorët e Kombit” se află complexul de ministere, construit în anii 1930, în stil italian. Clădirea Municipalității Tirana menține același stil. Cabinetul Primului ministru al Albaniei a fost proiectat și construit de arhitectul italian Gherardo Bosio. Același arhitect a proiectat și a construit clădirile care astăzi adăpostesc Rectoratul Universității din Tirana, Universitatea Politehnică și Universitatea de Arte. Piața dintre aceste clădiri se numește Piața Maica Tereza – sfânta albaneză.

Orașul Tirana este completat de piața centrală, numită după eroul național al Albaniei, Skanderbeg. Renumita arhitecți italieni, Florestano de Fausto și Armando Brazini, au proiectat, de asemenea, acest pătrat. Monumentul lui Scanderbeg, opera sculptorului albanez Odhise Paskali, a fost inaugurat în 1968 cu ocazia aniversării a 500 de ani de la moartea eroului național. În jurul acestei piețe se află mai importante instituții culturale și financiare: Muzeul Național de Istorie, Teatrul de Operă și Balet și Banca Albaniei. Teatrul de Operă și Balet a fost inaugurat în 1966. Proiectul inițial de construire a Băncii Albaniei datează din 1927. Proiectul a fost realizat în 1936 de către Vittorio Ballio Morpurgo, unul dintre cei mai cunoscuți arhitecți italieni din anii 1930-1940. Şantierul a început în februarie 1937, iar Banca a fost inaugurată la 30 octombrie 1938. Dimensiunea sa, elementele sale artistice, diferitele sculpturi dispuse pe o suprafață plană și, în special, mozaicul din holul principal conferă clădirii o semnificație extraordinară.

Unul dintre principalele repere din centrul orașului Tirana este Turnul cu Ceas, care are 35 de metri înălțime. În 1970, Turnul cu Ceas era cea mai înaltă clădire din Tirana. Turnul face parte din stema municipalității Tirana.

***

HELLO, MY NAME IS TIRANA

Tirana, the capital of Albania was founded in 1614, but there is evidence of it being a civic center even earlier. Among the earliest cultural monuments that prove its ancient existence is the Mosaic of Tirana, dating back to the 1st century AD. The mosaic is thought to have been the floor of a rural dwelling (vila rustica). Then there is the Castle of Tirana in the pedestrianized “Murat Toptani” Street. This type of castle was a station on the „Egnatia” street, where ancient roads crossed with other parts of Albania. Close to the Castle of Tirana, in the old historical part of the city, is the “Sarajet e Toptanëve”, one of the most famous aristocratic families in the city. The Saraje was built in 1537. On the upper side of the castle, near „George Bush” street there is a building, built in 1924. In this building, on September 1, 1928, Ahmet Zogu proclaimed Albania a monarchy and himself King of the Albanians. Today, there is located the Academy of Sciences of Albania. From the stairs of this building, King Zog and Queen Geraldine greeted the citizens of Tirana on the day of their marriage on April 27, 1937. The decision to turn Tirana into the main center of political and economic development in Albania was thanks to the National Congress held in Lushnje in January 1920. After February 11, Tirana went from a provisional capital to finally become the capital of Albania by the Constitutional Assembly in 1925.

Tirana’s first regulatory plan dates back to 1923. These were the years when the center of Tirana started to take the shape that has continued up to this day. „Dëshmorët e Kombit” boulevard was built in 1930. It was originally called „Zogu I Boulevard”; then, in the mid-40s of the last century, it got the name it has today. The 4 km long boulevard is divided into two segments. On the „Dëshmorët e Kombit” Boulevard, is the complex of ministries, built in the 30s of the last century according to the Italian style. The Tirana Municipality’s building maintains the same style as well. The Prime Minister’s Office of Albania was designed and built by the Italian architect Gherardo Bosio. The same architect designed and built the buildings where today are the Rectorate of the University of Tirana, the Polytechnic University and the University of Arts. The square between them is named Mother Teresa Square- the Albanian saint.

The city of Tirana is complemented by the central square, which is named after the National Hero of Albania, Skanderbeg. Renowned Italian architects, Florestano de Fausto and Armando Brazini, also designed this square. Scanderbeg’s monument, the work of famous Albanian sculptor, Odhise Paskali, was set up in 1968 on the occasion of the 500th anniversary of the death of the National Hero. Around this square are the most important cultural and financial institutions: the National Historical Museum, the Opera and Ballet Theater and the Bank of Albania. The Opera and Ballet Theater was inaugurated in 1966. The initial project of building the Bank of Albania dates back to 1927. The implemented project was that of 1936, by Vittorio Ballio Morpurgo, one of the most famous Italian architects of the 1930s-1940s. The construction process began in February 1937 and the Bank was inaugurated on October 30, 1938. Its greatness, its artistic elements, different sculptures on a flat surface and in particular, the mosaic in the main lobby gives the building an extraordinary significance.

One of the main landmarks in the center of Tirana is the Clock Tower, which is 35 meters high. By 1970, the Clock Tower was the tallest building in Tirana. The tower is part of the emblem of the Municipality of Tirana.