APEL LA CONTRIBUȚII. U R B A N I T A S Revistă de studii urbane integrate Nr. 3 – 2022

APEL LA CONTRIBUȚII

pentru

U R B A N I T A S

Revistă de studii urbane integrate

Nr. 3 – 2022

Muzeul Municipiului București (MMB) lansează apel la contribuții pentru cel de-al treilea număr al Revistei de studii urbane integrate – URBANITAS, care cuprinde și integrează, pe lângă istorie și muzeografie, celelalte domenii ale studiilor urbane: patrimoniul, arhitectura, urbanismul, sociologia, antropologia, geografia și studiile culturale.

Istoria orașului și Patrimoniul urban sunt temele de bază ale acestui proiect editorial, completate la fiecare număr de un dosar tematic variabil, dezvoltat și contextualizat în jurul comunicărilor prezentate la Simpozionul de Istorie și Patrimoniu Urban, organizat de MMB în acest în an perioada 10-11 noiembrie la București.

Pentru cel de-al treilea număr al revistei (nr. 3 – 2022) așteptăm cu interes lucrări originale din domeniile amintite mai sus sau integrate dosarului tematic curent, intitulat Monarhia și orașul românesc, celebrând astfel centenarul Încoronării de la Alba Iulia (1922-2022). Sunt așteptate contribuții care să abordeze din diverse perspective de analiză legăturile dintre monarhie și impactul măsurilor de ordin edilitar, economic, social și cultural asupra orașelor din România în perioada 1881-1947. Autorii interesați sunt invitați să ne trimită contribuțiile lor până la data de 1 decembrie 2022. Dimensiunea materialelor se poate încadra între 10 și 15 pagini.

Manuscrisele vor fi trimise la adresa: urbanitas@muzeulbucurestiului.ro

Norme pentru autori

Manuscrisele vor fi transmise redacției în format electronic, într-o singură arhivă, care să conțină textul și anexele (tabele și ilustrația)

Articolul trimis spre publicare va fi însoțit în mod obligatoriu de:

-Titlul tradus în limba engleză/franceză/germană, în cazul lucrărilor redactate în limba română;

-Date despre autor(i): Nume, prenume, afiliere, email;

-Un rezumat de minimum 150 de cuvinte în limba română şi tradus în limba engleză/franceză/germană;

-Cel puțin cinci cuvinte cheie în limba română și traduse în limba engleză/franceză/germană;

-Lista ilustrațiilor (bilingvă; la fiecare ilustrație se vor prezenta problemele de copy-right, dacă există)

-Bibliografie.

-Lista abrevierilor

Ilustrațiile în formă electronică (.jpg sau .tiff) vor fi numerotate ca figuri, de la 1 la n și trebuie trimise individual (nu incluse în text), la o rezoluție cât mai mare (min 300 dpi).

Sistemul de citare utilizat, derivat din sistemul Harvard, va fi realizat prin trimiteri în text, în paranteze rotunde (autor, an, pagină), urmând ca la final să fie anexată o listă bibliografică ordonată alfabetic, după numele autorilor și cronologic, pentru fiecare autor în parte.

Lista bibliografică va fi redactată sub forma:

-pentru carte de autor: nume autor, anul apariției, titlul lucrării (cu caractere cursive), volume/ ediție/ serie (numărul în cadrul seriei), editura, locul apariției.

Exemplu:

Marsillac, U. de, 1999, Bucureștiul în veacul al XIX-lea, Editura Meridiane, București.

-pentru articole în periodice: nume autor, anul apariției, titlul articolului, numele publicației sau volumului colectiv, tom, număr, locul apariției și editorul – pentru volume colective, paginile articolului.

Exemplu:

Ionescu, Ș., 1966, „Orașul București în timpul domniei lui N. Mavrogheni (1786-1789)”, în M.I.M., vol. IV, Muzeul de istorie a orașului București, București, pp. 69-83.

-pentru capitole în volume colective: nume autor, anul apariției, titlu capitolului, editorul volumului colectiv, numele volumului, editura, locul apariției, paginile capitolului.

Exemplu:

Crețulescu, V., Mihăescu, T., 2018, „Ein finanzielles Jahrhundert für die Lipscani Straβe (1850-1950)”, în A. Majuru (ed.), Leipzig – Bukarest – Leipziger Straβe: eine europäische Geschichte, Editura Muzeului Municipiului București, București, pp. 98-129.