VINDECĂRI MIRACULOASE

NICOLAE GRIGORESCU” - DEZVĂLUIRI DESPRE PICTORI ŞI PICTURA LOR PRIN PRISMA RESTAURĂRII

La 180 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Grigorescu, recunoscut ca întâiul dintre ziditorii picturii române moderne și cel care a influențat major prin opera sa generații de artiști atât în ultima parte a secolului al XIX-lea, cât și la începuturile secolului XX în vremuri efervescente când artiștii români căutau conturarea unei arte care să exprime profunzimile și spiritualitatea românească, proiectul ”Vindecări miraculoase” prin expoziția  ”Nicolae Grigorescu” - Dezvăluiri despre pictori şi pictura lor prin prisma restaurării continuă demersul de a deschide către public partea nevăzută a procesului de cercetare și restaurare, de a aduce înțelesuri noi despre demersul tehnic al pictorilor și, pentru o mai bună înțelegere, de a expune alături de lucrările restaurate imagini foto și video ale principalelor etape din timpul procesului de restaurare.

 

          Expoziția ce va fi deschisă din luna iunie a anului 2018, a cincisprezecea din cadrul proiectului ”Vindecări miraculoase”, va aduce în fața publicului picturi de Nicolae Grigorescu din patrimoniul Pinacotecii Municipiului București care, prin restaurare, au fost readuse la starea de conservare optimă în vederea valorificării expoziționale..

 

         ”Transport de provizii”, inv. 1469, 63,5 x 136 cm , ulei / pânză, ”Întoarcerea de la Târg”, inv. 147, 74,5 x 141,5 cm , ulei / pânză, ”Boul”, inv. 490, 18,8x32,5 cm, ulei / pânză, ”Peisaj”, inv. 484, 27,1x41 cm, ulei / pânză, ”Portret de fată”,  inv. 939797, 55x46 cm, ulei / carton / pânză, sunt câteva dintre picturile prezente în expunere.

 

         Unul din rolurile acestor expoziții este acela de a ajuta privitorul să înțeleagă demersul artistic al unui pictor atât din punct de vedere tehnic, cât și al încărcăturii creative, să treacă dincolo de imaginea arhicunoscută, să înțeleagă pictura ca pe o multitudine de materiale organice și anorganice care interacționează și încep să îmbătrânească independent și interdependent încă din momentul creației.

 

          Prin imaginile din timpul restaurării se dorește comutarea unghiului privirii de la imaginea de ansamblu la detaliul care dezvăluie adevărata amprentă a artistului, adevărata lui semnătură. Detaliul explicat, datorită evoluției tehnologiei, poate fi aperceput mai ușor, fapt ce contribuie la înțelegerea și cunoașterea mai profundă a demersului artistic al pictorului.

 

          Cercetarea lucrărilor în restaurare se face pentru a putea evalua corect și diagnostica problemele de conservare și pentru a hotărî tratamentul adecvat, dar și pentru a decela tehnica de lucru a unui pictor, modalități de abordare a materialelor cu care a lucrat. Cunoașterea și recunoașterea acestora contribuie prin coroborarea informațiilor relevante la coagularea unor acțiuni congruente cu situația lucrărilor.

 

           Pe de altă parte, unele dintre picturile restaurate în cadrul laboratorului de restaurare pictură al Muzeului Municipiului București ce vor fi prezente în expoziție și care acoperă diverse perioade din creația lui Nicolae Grigorescu aduc o imagine mai puțin obișnuită pentru ceea ce înseamnă universul de percepție grigorescian.

 

          Ineditul expoziției este reprezentat prin ”Transport de provizii”, pictură realizată după Războiul de Independență din anul 1877, în aceeași perioadă în care a făcut proiectele de bancnote cu tema Independența, cu mult timp înainte de a aborda așa numita perioadă albă. Folosește aceleași mijloace plastice ca atunci când redă culoarea locală, reușind să facă pictură doar cu griurile obținute, în principal, între alb și negru. Ineditul realizării în culori de ulei a unei lucrări ”alb - negru”, frecvența redusă, materialele folosite, problematica restaurării care a avut de relaționat între îmbătrânirea specifică fiecărui material și intervențiile petrecute de-a lungul timpului sunt motive puternice pentru a aștepta expoziția ”Nicolae Grigorescu” - Dezvăluiri despre pictori şi pictura lor prin prisma restaurării din ciclul ”Vindecări miraculoase”.

 

Ioan D. Popa