Proiectul STIMescu la MUZEU

Proiectul STIMescu la MUZEU

Proiectul STIMescu la MUZEU (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică la Muzeu), organizat de Asociația Learning by Teaching, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București și Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, își propune desfășurarea unor ateliere didactice integrate online, destinate unui grup de 100 de echipe de cadre didactice (din învățământul preșcolar și primar), cadre didactice care fac parte din zone cu acces limitat la cultură (în special din mediul rural).

În cadrul proiectului, grupul țintă participă la 10 ateliere educaționale de tipul STEM&C (Știință-Tehnologie-Inginerie-Matematică&Cultură) si 3 ședințe individuale de mentorat,  toate transmise online, din cadrul spațiilor puse la dispoziție de către Muzeul Municipiului București și Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi. Atelierele didactice integrate au în vedere utilizarea patrimoniului cultural pentru atingerea obiectivelor educaționale. Pentru eficientizarea desfășurării activităților, în cadrul proiectului se va distribui un kit cu materiale educaționale pentru fiecare participant. Kit-urile vor fi donate unităților de învățământ, urmând să fie utilizate de către participanții la ateliere pe tot parcursul celor 6 luni de activități de instruire și mentorat.

Prima astfel de întâlnire online a avut loc în data de 20 mai 2021. La atelier profesorii înscriși în program au putut descoperi exponatele prezentate în „Timpul Orașului”, expoziția permanentă a Palatului Suțu – Muzeul Municipiului București. Au fost propuse apoi 2 experimente care să îi inspire pe profesori să se gândească la rândul lor la activități care pot lega știința de patrimoniul cultural.

Proiectul, prin natura activităților desfășurate exclusiv online, vine în sprijinul adaptării demersului educaţional la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv în mediul digital. De asemenea, prin promovarea activităților de învățare continuă în rândul cadrelor didactice, proiectul susține educația și formarea continuă. Dezvoltarea personală și socioprofesională a cadrului didactic presupune actualizarea competențelor de bază (pedagogice, de specialitate), însușirea de noi competențe, aplicarea competențelor de bază la nivelul didacticii specialităților, inițierea în utilizarea unor noi strategii, metode, mijloace de predare-învățare-evaluare. În cadrul proiectului, cadrele didactice vor fi încurajate să utilizeze diverse platforme educaționale și să integreze în actul predării-învățării, resurse digitale (aplicații, platforme, cărti 3D, tururi virtuale ale muzeelor etc.).

Asociația Learning by Teaching a fost înființată în anul 2015. Prin activitățile sale, promovează educația și învățarea prin predare, pornind de la premiza că “Nu există experiment greșit, există descoperire!”. Asociația derulează ateliere integrate STEM&C (Știință-Tehnologie-Inginerie-Matematică&Cultură) pentru copii în școli/grădinițe, muzee, outdoor, cursuri despre activități integrate STEM&C pentru cadrele didactice sau studenți, activități pentru familii, cluburi de știință și realizează materiale educaționale pentru completarea descoperirilor prin experiment. Asociația Learning by Teaching susține prezentarea integrată a activităților teoretice din domeniul STEM atât în cadrul cursurilor pentru profesori cât și în atelierele organizate pentru copii și familii pentru a promova învățarea continuă în spații formale și nonformale. Știința este mai atractivă când totul pornește de la o poveste, un cadru simbolic, se prezintă un exponat (obiectul vedetă) din cadrul muzeului, se continuă cu prezentarea experimentului în fața audienței, iar pentru că știința trebuie descoperită individual, fiecare participant are ocazia să exploreze și să tragă propriile concluzii, în cadrul activităților practice.

Asociația desfășoară și alte proiecte în parteneriat, precum seria de ateliere (online și offline) “Povești și Experimente la Muzeu”, activități educaționale destinate elevilor și cadrelor didactice desfășurate în parteneriat cu  Muzeul Municipiului București. Proiectele organizate în parteneriat au vizat cu precădere transdisciplinaritatea, încurajând beneficiarii (elevi, cadre didactice, tineri) să realizeze conexiuni, să găsească răspunsuri și să înțeleagă lumea prezentă. În cadrul atelierelor educaționale, istoria, literatura, pictura și știința sunt privite și abordate unitar în procesul educațional.

Proiectul cultural „STIMescu la MUZEU” este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.