VA URMA DIN 6 OCTOMBRIE 2017

SIMPOZIONUL DE ISTORIA ARTEI EDITIA I

TEMATICA: "ARTĂ ȘI MODELE CULTURALE ÎN SUD-ESTUL EUROPEI"

Muzeul Municipiului București vă invită la Simpozionul de Istoria Artei, ediția I, desfășurat la București în zilele de 6-7 octombrie 2017. Prezentările vor fi susținute în limba engleză.

 

    Prin acest simpozion, realizat în colaborare cu alte instituţii, Muzeul Municipiului Bucureşti îşi propune să genereze o platformă de dialog între istoricii de artă și specialiștii din muzeele naţionale şi internaţionale de profil, pentru a prezenta şi dezbate noile cercetări din domeniu.

 

    Problematica supusă atenției în cadrul acestei prime ediții vizează zona de sud-est a Europei, privită ca un spațiu de confluență culturală, având un dinamism diferit  față de restul continentului. Din punct de vedere estetic, variile influențe și modele culturale ce s-au succedat transpar în diferitele materializări ale artei, fie religioasă sau laică. În strânsă legătură cu evoluțiile sociale, politice și economice, arta sud-est europeană își construiește un itinerar specific, sinuos. Intenționăm să decriptăm, cu ajutorul specialiștilor, fragmente ale acestui drum.

 

    Specialiștii interesați să susțină o prezentare în cadrul simpozionului, pornind de la tematica specifică a acestuia - Artă și modele culturale în sud-estul Europei, sunt invitați să trimită o propunere de comunicare științifică pȃnă în data de 10  septembrie 2017. Propunerea va include titlul lucrării, un rezumat de maxim 500 de cuvinte şi un scurt CV actualizat. Acestea se vor trimite pe următoarea adresă de e-mail: conferinte@muzeulbucurestiului.ro.

 

    Selecția propunerilor va fi realizată de Consiliul Ştiințific al Simpozionului de Istoria Artei, alcătuit din: Dr. Adrian-Silvan Ionescu, director al Institutului de Istoria Artei „George Oprescu”, Dr. Mihaela Varga, secretar general al Federației Române a Asociațiilor, Cluburilor și Centrelor pentru UNESCO, Dr. Elena Olariu, Şef al Secţiei de Arte Grafice, Documentare, Muzeul Naţional de Artă al României, Dr. Oana Marinache, preşedinte al Asociaţiei Istoria Artei şi cercetător ştiinţific în cadrul Sectorului Arte vizuale şi arhitectură – perioada modernă al Institutului „George Oprescu”, Dr. Marian Constantin, Șef al Secției de Artă, Muzeul Municipiului Bucureşti, Dr. Ada Hajdu, director al Departamentului Istoria şi teoria artei şi asistent universitar, Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti şi Dr. Vlad Bedros, lector la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti şi cercetător științific în cadrul Sectorului de artă medievală al Institutului „George Oprescu”.

 

   Comitetul de organizare din Muzeul Municipiului Bucureşti: Delia Marinescu - muzeograf la Secţia de Artă, Loredana Codău - muzeograf la Secţia de Artă, Ana-Maria Măciucă - muzeograf la Secţia de Artă, Angelica Iacob - Șef al Serviciului Relații Publice, Marketing, Proiecte Culturale, Eliana Radu, redactor la Serviciul Relații Publice, Marketing, Proiecte Culturale și Dr. Roxana Coman, muzeograf la Serviciul Relații Publice, Marketing, Proiecte Culturale.

 

 

    Materialele Simpozionului vor fi publicate în Revista de Artă si Istoria Artei a Muzeului Municipiului București. Solicităm trimiterea acestora până în data de 23 octombrie 2017, conform criteriilor aferente apelului la publicare postat pe site-ul instituției.

 

Cu deosebită considerație,

 

Adrian MAJURU,

Manager,

Muzeul Municipiului București