Eliana Radu – Șef Serviciu PR, Marketing și Proiecte Culturale