PROIECTUL CULTURAL-EDUCATIV ORA DE ȘCOALĂ LA MUZEU (2016)

Proiectul Ora de școală la muzeu reprezintă o continuare a inițiativei din 2015, proiectul Patrimoniul muzeal – instrument de învăţare, organizat de către Global Mindscape în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti, Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu şi Institutul de Știinţe ale Educaţiei şi cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național, dar și a proiectului Caravana Muzeelor, care anul acesta va ajunge la ediția a V-a.

Noutatea abordării în cadrul proiectelor Patrimoniul muzeal – instrument de învăţare și Ora de școală la muzeu este oferită de inversarea raportului practicat în general: activităţile educative propuse de către muzee au fost iniţiate pornind de la disciplinele studiate la şcoală, nu de la tipul de patrimoniu caracteristic. Astfel, în ambele proiecte organizatorii au avut în vedere disciplinele din aria curriculară ”Matematică și Științe ale Naturii”.

Proiectul Ora de școală la muzeu se desfășoară până în luna noiembrie 2016, fiind organizat în colaborare de către Muzeul Municipiului București, Global Mindscape, Muzeul Național de Istorie a României, Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu și Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște. Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul Ora de școală la muzeu va avea o abordare diferită de proiectul anterior: vor fi concepute lecții care să se poată desfășura în cele patru muzee partenere. Astfel, pornind de la programele școlare din educația preuniversitară ale disciplinelor Biologie, Chimie și Fizică, vor identificate obiecte de patrimoniu care dețin ”calitățile” necesare pentru a deveni vedete printre elevi.

Rezultatele cercetării interdisciplinare în care sunt implicați specialiști în educație, muzeografi, educatori de muzeu și investigatori vor fi valorificate în cadrul unor volume create pentru fiecare oraș în parte (București, Sibiu și Târgoviște), care se vor adresa cadrelor didactice din cele trei orașe. Vor fi abordate anumite secțiuni din curriculum, oferind astfel alternative de desfășurare a unor ore de școală la muzeu, atractive atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi.

Pentru a facilita utilizarea acestor materiale alternative, în ultima parte a proiectului vor fi organizate câte două sesiuni de formare a cadrelor didactice în fiecare dintre cele trei orașe.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Detalii despre proiectul Patrimoniul muzeal – instrument de învăţare aici