PROGRAMUL NAȚIONAL ȘCOALA ALTFEL (2017)

Programul ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” a constat în derularea, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, într-o săptămână din al doilea semestru şcolar, a unui orar special format doar din activităţi cu caracter non-formal.

Programul și-a propus implicarea, deopotrivă, a elevilor și a dascălilor, în activități extracurriculare și extrașcolare, interesante, care să le valorizeze talentele, preocupările extra-şcolare şi competenţele în domenii diverse.

Unitățile școlare participante în cadrul ediției din 2017: Colegiul Național „Cantemir Vodă”, Colegiul „Spiru Haret”, Școala nr. 127, Școala Gimnazială nr. 2, Liceul „Nicolae Socolescu”, Școala nr. 1 (Berceni), Școala Gimnazială „I.G. Duca”, Colegiul Economic Hermes, Școala nr. 19 „Tudor Arghezi”, Școala Herăstrău, Școala Vrănești (jud. Argeș), Școala „Maria Rosetti”, Școala Lauder, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, Liceul de Artă „Nicolae Tonitza”, Școala nr. 34, Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Colegiul Tehnic „V. Hasnaș”, Școala nr. 114, Școala nr. 62, Școala nr. 135, Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman”, Școala Corbii Mari, Clubul de cultură de weekend, Școala nr. 1 (Moreni), Școala Gimnazială nr. 2, Școala nr. 7, Liceul Teoretic „Decebal”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Școala Morteni (Dâmbovița), totalizând un număr de 1.312 de participanți, elevi și cadre didactice.

Școala Altfel 2017 la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”